MENU

Maksymalizacja wartości w przetwórstwie mleka dzięki perfekcyjnej kontroli jakości

Standaryzuj dostawy mleka według optymalnych wartości docelowych dzięki precyzyjnym rozwiązaniom analitycznym

Produzione di latte per il consumo

W przeszłości konsumenci kupujący mleko mieli tylko dwie możliwości wyboru - mleko pełnotłuste lub odtłuszczone. Obecnie oferta produktów na rynku uległa znacznemu rozszerzeniu. Oprócz większego wyboru tradycyjnych produktów mlecznych pojawia się również wiele różnych zamienników na bazie roślinnej, poddając w wątpliwość dotychczasową definicję "mleka" i kwestionując tradycyjne podejście do przetwórstwa mleka jako produktu świeżego.

 

Niezależnie od tego, o jaki produkt chodzi, konsumenci i nabywcy w kanale e-commerce poszukują informacji o pochodzeniu mleka, sposobie produkcji, parametrach bezpieczeństwa, zdrowotnych implikacjach konsumpcji (ze szczególnym uwzględnieniem zdrowego żywienia i alergii), a coraz częściej również o zrównoważonych metodach produkcji.

 

Jednocześnie dotychczasowe zagadnienia związane z wytwarzaniem konsumenckich produktów z mleka wciąż pozostają istotną kwestią Zmienna dostępność dostaw, kwestie cenowe, trwałość i kurczące się marże to zaledwie kilka z takich problemów.

Wiedza to wartość dodana

 

 

Produkcja mleka spożywczego

Dostawy mleka

Standaryzacja zawartości tłuszczu i białka stabilizuje jakość produktu i zwiększa zysk. Przeprowadzaj wyrywkowe kontrole jakości higienicznej żeby uzyskać produkt o dłuższej przydatności do spożycia, a jednocześnie wykrywaj przypadki celowego lub przypadkowego zafałszowania surowca.

Gotowy produkt

Sprawdzaj gotowy produkt przed przekazaniem go do dystrybucji i weryfikuj zawartość alergenów w przypadku przetwarzania mleka zwierzęcego i roślinnego w tym samym zakładzie.

Standaryzuj dostawy mleka według optymalnych wartości docelowych dzięki precyzyjnym rozwiązaniom analitycznym

 

Małe zmiany, duży efekt: standaryzacja mleka to sprawdzony sposób na wykorzystanie pełnego potencjału procesów przetwórstwa mleka. W przypadku produkcji mleka na rynek konsumencki najistotniejsze parametry to zazwyczaj tłuszcz i białko, podczas gdy szybkość i precyzja produkcji odgrywają kluczową rolę w kontekście reagowania na zmiany w jakości dostaw.

 

Im krócej trwa uzyskanie wyników pomiaru, tym szybciej można reagować na zmiany składu surowca, a im większa precyzja badania, tym bliżej specyfikacji docelowej można poprowadzić produkcję

 

Standaryzacja jest niezbędna na przykład w przypadku produkcji mleka pełnotłustego o minimalnej zawartości tłuszczu na poziomie 3.5%, ponieważ mleko krowie zawiera zwykle 3.8% tłuszczu. Wiedza o zawartości tłuszczu w mleku odtłuszczonym oraz śmietance po opuszczeniu separatora umożliwia standaryzację śmietanki powracającej do procesu produkcyjnego do poziomu 3.5% zawartości tłuszczu.

 

Standaryzacja skutkuje nie tylko dostosowaniem surowca do poziomu określonego wymogami ustawowymi, ale również chroni przed niewykorzystaniem cennych składników, które można sprzedać w korzystniejszej cenie.

 

3,5%

 

 

Zawartość tłuszczu w mleku pełnotłustym powinna wynosić co najmniej 3.5%, podczas gdy mleko krowie zawiera zwykle 3.8% tłuszczu. Odpowiednie narzędzia analityczne umożliwiają produkcję mleka spożywczego o pożądanych parametrach i jednocześnie wykorzystanie cennego tłuszczu mlecznego w innych produktach.

 

Dowiedz się więcej o standaryzacji

Skuteczna standaryzacja wymaga wysokiego poziomu precyzji analitycznej Oferują ją rozwiązania analityczne pracujące w oparciu o technologię FTIR.

 

Popularne analizatory do mleka, takie jak MilkoScan™ FT120 i MilkoScan™ FT1, dostarczają mleczarniom cennych danych standaryzacyjnych już od kilku dziesięcioleci. Jednakże stosowanie tych urządzeń wiąże się z koniecznością okresowej weryfikacji w celu sprawdzenia, czy analizator pracuje prawidłowo, a to może być szczególnie uciążliwe dla nowoczesnych zakładów produkcyjnych, które korzystają z większej liczby urządzeń w różnych lokalizacjach.

 

Nowy analizator MilkoScan™ FT3 sprawia, że standaryzacja mleka jest jeszcze bardziej zyskowna, ponieważ ułatwia zachowanie najwyższej efektywności przez cały czas. Wyposażyliśmy go w opatentowany system diagnostyczny, dzięki czemu zjawisko dryftu przestaje być problemem, podobnie jak rozbieżność w wynikach pomiaru pomiędzy poszczególnymi analizatorami. Nie ma już potrzeby przeprowadzania czasochłonnych kontroli standaryzacyjnych ani drogich analiz referencyjnych.

 

Stabilna efektywność analityczna oznacza również, że walidacja wyników z urządzeń w większej liczbie lokalizacji staje się całkowicie transparentna. Podsumowując, MilkoScan™ FT3 to doskonałe narzędzie do standaryzacji mleka w branży, w której małe zmiany mogą mieć bardzo duże znaczenie.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Jakość higieniczna zapewnia maksymalną trwałość produktu

 

Właśnie podjeżdża kolejna cysterna, ale skąd możemy mieć pewność, że mleko, które przywiozła spełnia odpowiednie normy jakości higienicznej i nie będzie miało zgubnego wpływu na okres przydatności naszych produktów do spożycia?

 

Do niedawna kontrola jakości higienicznej mleka stanowiła duże wyzwanie, ze względu na czasochłonne metody badania, jakich wymagała. W rezultacie tysiące litrów mleka trafiały do procesów produkcyjnych bez odpowiedniej kontroli, a to często miało negatywne skutki, jak np. krótszy okres przydatności do spożycia.

 

Dowiedz się, jak najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii analitycznej umożliwiają przebadanie mleka w ciągu zaledwie kilku minut, dzięki czemu wynik pomiaru poznajemy zanim dostawa surowca trafi na produkcję.

Starszy Kierownik ds. Technicznych w Müller Milk and Ingredients wyjaśnia znaczenie szybkiej oceny jakości higienicznej mleka surowego.

Wykrywaj substancje fałszujące w ramach swojego obecnego rozwiązania kontrolnego

Dostawy mleka są podatne na przypadkowe lub celowe zanieczyszczenie w łańcuchu dostaw. Problem ten jest bardziej nasilony w rozwijających się przedsiębiorstwach mleczarskich, ale nawet najbardziej ugruntowane systemy dostaw i przetwórstwa mleka mogą ucierpieć z powodu przypadkowego skażenia, na przykład detergentami używanymi do czyszczenia cystern.

 

Mądre rozwiązanie polega na tym, że ten sam sprzęt analityczny, którego używamy do standaryzacji mleka, może jednocześnie przeprowadzać kontrole pod kątem ewentualnego zafałszowania.

 

Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii FTIR analizator MilkoScan TM FT3 to najdokładniejszy i najbardziej wszechstronny sposób wykrywania zafałszowań w branży. Sprawdzanie próbek pod kątem celowego lub przypadkowego zafałszowania może odbywać się w toku standardowych badań, w ramach procesu kontroli jakości.

 

Zamierzone i niezamierzone zafałszowania surowca zdarzają się niestety bardzo często w nowoczesnej produkcji mleczarskiej. Dzięki specjalnemu modelowi detekcji można teraz wykrywać anomalie w mleku równolegle z oznaczaniem innych parametrów.

 

Obejrzyj film, żeby zapoznać się z podstawowymi informacjami o wykrywaniu zafałszowań mleka

 

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Skuteczna analiza gotowego produktu

 

Analityka w kluczowych momentach procesu produkcyjnego pozwala uniknąć zagrożeń oraz chroni przed potencjalnie bardzo niekorzystnymi sytuacjami, w których zachodzi konieczność wycofania produktu z rynku. Daje również pewność, że produkty są zgodne ze specyfikacją.

Większość niezbędnych testów można przeprowadzić przy pomocy szybkich analizatorów FTIR do rutynowych badań, ale w przypadku niektórych produktów konieczne jest stosowanie oficjalnych metod chemicznych. W dziedzinie analiz chemicznych oferujemy pełen zakres rozwiązań, które zostały opracowane w celu automatyzacji poszczególnych etapów procesu, co pozwala zwiększyć szybkość i podnieść poziom bezpieczeństwa przy jednoczesnym ograniczeniu kontaktu z odczynnikami chemicznymi.

Specjalistyczne rozwiązania branżowe

 

Każde z naszych rozwiązań analitycznych to połączenie technologii, której można zaufać i niezwykle zaawansowanych rozwiązań komunikacyjnych. Takie holistyczne podejście zapewnia stabilną i wysoką wydajność analityczną, gwarantując maksymalny zwrot z inwestycji oraz niezrównaną obsługę i wsparcie.

Grafika sieci


Towarzyszymy Ci w codziennej pracy

 

Nasze zintegrowane i realizowane zdalnie usługi w zakresie wsparcia technicznego i optymalizacji pozwolą Ci w pełni wykorzystać potencjał wszystkich Twoich rozwiązań FOSS w dowolnym miejscu na świecie. Oprócz obsługi lokalnej nasi inżynierowie serwisu oraz specjaliści aplikacyjni są zawsze gotowi do udzielenia wsparcia online. Nasze zespoły monitorują sprawność urządzeń i dają Ci pewność, żeTwoje sieciowe rozwiązania analityczne będą zawsze działać bez przeszkód. Usługi w zakresie konserwacji prewencyjnej gwarantują stabilność pracy i wysoką jakość danych analitycznych każdego dnia. Dowiedz się więcej