FOSS
MENU
FOSS
Sustentabilidade

Zrównoważony rozwój

W FOSS wyznajemy zasadę holistycznego podejścia do zrównoważonego rozwoju. Chodzi nam o coś więcej, niż tylko prowadzenie działalności w sposób etyczny i odpowiedzialny. O tworzenie rozwiązań, które mogą coś zmienic. Pomagamy klientom rozwiązywać trudne globalne wyzwania, jak np. wydajność w produkcji żywności, czy utrzymanie stałego poziomu jakości i bezpieczeństwa.


Zrównoważony rozwój to integralna część naszej działalności.
Funkcjonujemy w realiach znacznego przyrostu populacji, kurczących się zasobów, afer dotyczących bezpieczeństwa żywności oraz obaw o kwestie klimatyczne. Jako wiodący dostawca rozwiązań analitycznych B2B, odgrywamy w tych realiach istotną rolę. 


Na przykład, nasza technologia ma coraz większe znaczenie we wzroście dostaw żywności, ponieważ umożliwiamy racjonalny sposób wykorzystania ograniczonych zasobów, a jednocześnie upewniamy się, że konsument otrzymuje żywność najwyższej jakości. Jest to wyzwanie, które wiąże się z potrzebą opracowania rozwiązań do analizy danych oraz zarządzania nimi i przekształcania ich na praktyczne wytyczne na przestrzeni całego procesu produkcyjnego. Zarządzanie danymi analitycznymi to przyszłość przemysłu rolnego i spożywczego, ponieważ umożliwia producentom zwiększanie produkcji dzięki większej wydajności działań. Inteligentne i zautomatyzowane procesy funkcjonujące w oparciu o dane będą w przyszłości definiować produkcję naszych klientów - a znaczna część 10% obrotu, które każdego roku inwestujemy w badania i rozwój przeznaczymy właśnie na ten cel.
 

UN Global Compact
Oprócz tworzenia rozwiązań oferujących rzeczywiste korzyści i zrównoważony rozwój, do naszej własnej działalności również wdrażamy praktyki z obszaru odpowiedzialności społecznej . W roku 2012 firma FOSS została sygnatariuszem porozumienia UN Global Compact - największej na świecie inicjatywy skupiającej zrównoważony biznes. Wytyczne UN Global Compact posłużyły nam za punkt wyjścia. Dzięki nim określiliśmy następujące obszary o priorytetowym znaczeniu dla naszej działalności oraz naszych interesariuszy:

 

  • BHP pracowników
  • Prawa człowieka i prawa pracy - w szczególności w kontekście łańcucha dostaw
  • Etyka biznesu
  • Środowisko naturalne

 

Co roku publikujemy raport o zrównoważonym rozwoju, opisujący nasze inicjatywy, cele i wyniki w tym zakresie. Raport ten pozwala spełnić nasze zobowiązania członkowskie UN Global Compact, a także umożliwia informowanie różnych interesariuszy o naszej działalności w tym obszarze.

 

Członkostwo w Sedex

SEDEX
FOSS jest również członkiem Sedex, jednej z największych globalnych platform współpracy pomiędzy nabywcami, dostawcami i audytorami służącej do szybkiego przechowywania, udostępniania i raportowania informacji. Ponad 38 000 członków ze 150 krajów korzysta obecnie z tej platformy do celów związanych z zarządzaniem prawami pracowniczymi, BHP, ochroną środowiska oraz zagadnieniami z dziedziny etyki biznesu.

 

 

Do pobrania

FOSS CSR Policy

PDF, English

FOSS Sustainability report 2017

PDF, English

FOSS Sustainability report 2016

PDF, English

FOSS Sustainability report 2015

PDF, English

FOSS Sustainability report 2014

PDF, English

FOSS Supplier Code Of Conduct

PDF, English

Case Story: The Good Product Initiative

PDF, English

Case Story: Promoting An Inclusive Workplace

PDF, English

Case Story: Combating Milk Adulteration In Indea

PDF, English