MENU

Zrównoważony rozwój

W FOSS wyznajemy zasadę holistycznego podejścia do zrównoważonego rozwoju. Chodzi nam o coś więcej, niż tylko prowadzenie działalności w sposób etyczny i odpowiedzialny. O tworzenie rozwiązań, które mogą coś zmienic. Pomagamy klientom rozwiązywać trudne globalne wyzwania, jak np. wydajność w produkcji żywności, czy utrzymanie stałego poziomu jakości i bezpieczeństwa.


Zrównoważony rozwój to integralna część naszej działalności.
Funkcjonujemy w realiach znacznego przyrostu populacji, kurczących się zasobów, afer dotyczących bezpieczeństwa żywności oraz obaw o kwestie klimatyczne. Jako wiodący dostawca rozwiązań analitycznych B2B, odgrywamy w tych realiach istotną rolę. 


Na przykład, nasza technologia ma coraz większe znaczenie we wzroście dostaw żywności, ponieważ umożliwiamy racjonalny sposób wykorzystania ograniczonych zasobów, a jednocześnie upewniamy się, że konsument otrzymuje żywność najwyższej jakości. Jest to wyzwanie, które wiąże się z potrzebą opracowania rozwiązań do analizy danych oraz zarządzania nimi i przekształcania ich na praktyczne wytyczne na przestrzeni całego procesu produkcyjnego. Zarządzanie danymi analitycznymi to przyszłość przemysłu rolnego i spożywczego, ponieważ umożliwia producentom zwiększanie produkcji dzięki większej wydajności działań. Inteligentne i zautomatyzowane procesy funkcjonujące w oparciu o dane będą w przyszłości definiować produkcję naszych klientów - a znaczna część 10% obrotu, które każdego roku inwestujemy w badania i rozwój przeznaczymy właśnie na ten cel.
 

UN Global Compact
Oprócz tworzenia rozwiązań oferujących rzeczywiste korzyści i zrównoważony rozwój, do naszej własnej działalności również wdrażamy praktyki z obszaru odpowiedzialności społecznej . W roku 2012 firma FOSS została sygnatariuszem porozumienia UN Global Compact - największej na świecie inicjatywy skupiającej zrównoważony biznes. Wytyczne UN Global Compact posłużyły nam za punkt wyjścia. Dzięki nim określiliśmy następujące obszary o priorytetowym znaczeniu dla naszej działalności oraz naszych interesariuszy:

 

  • BHP pracowników
  • Prawa człowieka i prawa pracy - w szczególności w kontekście łańcucha dostaw
  • Etyka biznesu
  • Środowisko naturalne

 

Co roku publikujemy raport o zrównoważonym rozwoju, opisujący nasze inicjatywy, cele i wyniki w tym zakresie. Raport ten pozwala spełnić nasze zobowiązania członkowskie UN Global Compact, a także umożliwia informowanie różnych interesariuszy o naszej działalności w tym obszarze.

 

Członkostwo w Sedex

SEDEX
FOSS jest również członkiem Sedex, jednej z największych globalnych platform współpracy pomiędzy nabywcami, dostawcami i audytorami służącej do szybkiego przechowywania, udostępniania i raportowania informacji. Ponad 38 000 członków ze 150 krajów korzysta obecnie z tej platformy do celów związanych z zarządzaniem prawami pracowniczymi, BHP, ochroną środowiska oraz zagadnieniami z dziedziny etyki biznesu.

 

 

Do pobrania