MENU

ความยั่งยืน

Header

 

ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ ถือเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ที่ Nils Foss ได้ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 1956 เรายึดหลักแนวทางเพื่อความยั่งยืน เหนือวิธีการปฏิบัติและการดำเนินการของบริษัท เราใช้องค์ความรู้ของเราในการพัฒนาทางออก เพื่อสนับสนุนความยั่งยืนให้กับโลกที่มีการเติบโตของประชากร การขาดแคลนทรัพยากร ความปลอดภัยของอาหาร และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีนัยสำคัญ ในฐานะผู้นำในการบริการด้านเทคโนโลยีและด้านการวิเคราะห์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร FOSS มีบทบาทสำคัญในการจัดการกับความท้าทายเหล่านี้

เทคโนโลยีของเรามีส่วนสำคัญในการขยายการผลิตอาหารทั่วโลก ด้วยการจัดหาข้อมูลที่เชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกันให้แก่ผู้ผลิตอาหาร เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างคุ้มค่าที่สุด และได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ผู้บริโภค ด้วยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา จะช่วยปรับปรุงปริมาณ และคุณภาพให้เหมาะสมที่สุด พร้อมทั้งการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ตลอดกระบวนการผลิตอาหาร
ด้วยการคร่ำหวอดอยู่ในวงการผลิตอาหาร และการเกษตรในระดับโลก พร้อมกับความรับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีความยั่งยืน ไม่ใช่แค่เพียงฝั่งธุรกิจของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ร่วมงานอื่นๆ ของเราอีกด้วย เราตั้งเป้าเพื่อให้มั่นใจว่า ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของเราจะปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุด ไม่ว่าจะเป็น คู่ค้าทางธุรกิจ สิทธิของแรงงาน สุขภาพ และของเสียจากการผลิต

 

เราเป็นองค์กรระดับสากล อันประกอบไปด้วย 46 เชื้อชาติทำงานร่วมกัน เพื่อมุ่งการปรับปรุงความปลอดภัยด้านอาหารและความสามารถในการเข้าถึงสำหรับคนรุ่นถัดไป เราต้องการสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้กับโลกของเรา 

 

 

โลโก้ UN Global Compact

 

FOSS มีบทบาทในสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก กิจกรรมอาสาสมัครบนเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีคำมั่นสัญญาของประธานกรรมการบริหาร ที่จะให้ความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เราจัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปีทุกปี ซึ่งในรายงานนี้ จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม และความคืบหน้าในการจัดการกับหลักการสิบประการของยูเอ็นโกลบอลคอมแพ็ก ในด้านสิทธิมนุษยชน การค้าแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต

 

สมาชิก SEDEX
FOSS เป็นสมาชิกของ SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) ซึ่งเป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน และความปลอดภัยในการทำงาน ที่รวมกลุ่มสมาชิกทางธุรกิจทั่วโลกเพื่อพัฒนาจริยธรรมของบริษัท หรือกลุ่มผู้จัดจำหน่าย ที่มีสมาชิกกว่า 50,000 รายจากกว่า 150 ประเทศ ในฐานะสมาชิก เราทำการตรวจสอบข้อมูลด้านสิทธิแรงงาน สุขภาพและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และจริยธรรมทางธุรกิจ โดยผู้ตรวจสอบจากบริษัทภายนอกทุกๆ 2-3 ปี รูปแบบการตรวจสอบของ SEDEX จะถูกปรับให้ทันสมัย เพื่อให้เป็นไปตามการบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้วยเครื่องมือประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความยั่งยืนของเรา 

 

 

 เป้าหมายระดับโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

เป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

FOSS ให้คำมั่นที่จะสนับสนุนและมีส่วนร่วมในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ เราทำงานเพื่อสนับสนุนและสร้างความแตกต่าง ภายใต้เป้าหมายสี่ข้อนี้:

#2: ยุติความอดอยาก บรรลุความมั่นคงด้านอาหาร และปรับปรุงโภชนาการ และส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน

#3: การทำให้มีสุขภาพดี และมีความเป็นอยู่ที่ดีของคนทุกวัย 
 
#8: งานที่เหมาะสม และการเติบโตทางเศรษฐกิจ

#12: สร้างหลักประกันถึงรูปแบบการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน

 

เรามีแนวทางปฎิบัติที่ชัดเจนสำหรับแต่ละเป้าหมาย – คลิกที่ลิงก์ด้านบนเพื่ออ่านวิธีการ

 

 

เป้าหมายที่ 12 และ 3

การลดของเสียและสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์นมที่ปลอดภัย
FOSS ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้อาหารและทรัพยากรทางการเกษตรในนอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก โดยการช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการผลิตอย่างชาญฉลาด บนพื้นฐานของความรวดเร็ว ใช้งานง่าย และให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ

ตัวอย่างเช่น มีการมุ่งพัฒนามาตรฐาน คุณภาพความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์นมทั่วโลก FOSS มีเครื่องวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทำจากนมที่หลากหลาย ซึ่งคัดกรองการปนเปื้อนของนมในระหว่างการทดสอบคุณภาพเป็นประจำสำหรับไขมัน โปรตีน และพารามิเตอร์อื่นๆ โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ และโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม

 

น้ำนมดิบเป็นพื้นฐานของผลิตภัณฑ์จากนมส่วนมาก ดังนั้นการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนรับเข้าถือ เป็นอีกสิ่งสำคัญ ของกระบวนการและการควบคุมคุณภาพที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย คุณค่าของการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบดั้งเดิมนั้นไม่อาจโต้แย้งได้ แต่แง่มุมด้านคุณภาพอีกประการหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นการประเมินที่ต่ำเกินไป คือ ความสามารถในการระบุตัวอย่างซึ่งเบี่ยงเบนไปจากสภาวะปกติไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ตัวอย่างดังกล่าวอาจเป็นอันตรายอย่างยิ่ง และมีค่าใช้จ่ายสูงในแง่ของความปลอดภัยของอาหารหรือการผลิตที่สิ้นเปลือง น้ำนมดิบอาจได้รับผลกระทบจากการเจือจางหรือการปนเปื้อนจากสารเคมีที่ถูกเติมโดยเจตนาหรือโดยบังเอิญ เช่น เป็นผลทางอ้อมจากอาหารสัตว์ หรือจากการปนเปื้อนของบรรจุภัณฑ์ สิ่งปนเปื้อนนี้ อาจจะถูกปกปิด ซึ่งภายนอกและรสชาติอาจจะดูปกติ แต่เมื่อนำไปวิเคราะห์อาจจะพบสารเคมีปนเปื้อนที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหาร เครื่องวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากนม ให้ผลการวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วและใช้งานได้จริง และมีการใช้งานแล้วทั่วโลก ภายใน 30 วินาที ผู้ใช้สามารถคัดกรองสารปนเปื้อนได้หลาย ๆ ชนิด และนอกจากนี้ ก็ยังสามารถคัดกรองสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ซึ่งจะปรากฏเป็นค่าเบี่ยงเบนจากตัวอย่างน้ำนมดิบ แบบจำลองนี้เป็นเครื่องมือคัดกรองเฉพาะสำหรับการระบุตัวอย่างที่ต้องการการตรวจสอบเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์นมไปสู่อีกระดับหนึ่ง 

เป้าหมายที่ 2

เทคโนโลยีของ FOSS ช่วยสนับสนุนเกษตรกรชาวอินเดีย
ในประเทศอินเดีย การเกษตรคิดเป็น 16% ของ GDP ของประเทศ และสองในสามของประชากรอินเดียนั้นมีรายได้จากพื้นที่ในชนบท โดยเฉพาะรัฐปัญจาบ รัฐหรยาณา รัฐมหาราษฏระ รัฐคุชราต รัฐกรณาฏกะ และรัฐมัธยประเทศ นั้นถือเป็นศูนย์กลางการเกษตรที่สำคัญ
แต่เดิม เกษตรกรต้องทำการซื้อขายผลผลิตผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งราคาซื้อขายมีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ เพื่อแก้ไขสิ่งนี้ รัฐบาลจึงออกกฎการคุ้มครองราคา ด้วยการนำระบบการจัดซื้ออ้างอิงโดยการวัดน้ำหนัก และขนาด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตจะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ การปฏิรูปด้านการเกษตรนี้ เรียกว่า eNAM (Electronic National Agriculture Market) ถูกนำไปใช้ทั่วประเทศอินเดีย

 

FOSS มีส่วนร่วมในการปฏิรูปนี้ โดยการจัดหาเครื่องวิเคราะห์ธัญพืชแบบดิจิทัลกว่า 140 เครื่อง เพื่อใช้ทั่วประเทศอินเดีย ซึ่งสามารถวิเคราะห์อาหาร และผลิตผลทางการเกษตรได้ทันที ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ ถือเป็นเครือข่ายเครื่องวิเคราะห์เมล็ดพืช แบบดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศอินเดีย เครื่องวิเคราะห์เมล็ดพืชของ FOSS ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการวิเคราะห์คุณภาพสูงของผลิตภัณฑ์ธัญพืชต่างๆ และการปรับปรุงการสอบเทียบประจำปีควบคู่ไปกับการกำหนดมาตรฐาน ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลลัพธ์จะเป็นไปอย่างเที่ยงตรง ประโยชน์สำหรับผู้ซื้อ คือการประมูลที่มีข้อมูลจำเพาะของข้อกำหนดคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร และเกษตรกรจะประเมินถึงระดับราคาต่อคุณภาพของผลผลิต การปฏิวัติครั้งนี้ทำให้เกษตรกรมีทางเลือกมากขึ้น และสามารถขายผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ให้แก่ผู้ซื้อทั่วประเทศอินเดียเพื่อในราคาดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ - เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย "ประเทศอินเดียพึ่งพาตนเองได้"

 

เป้าหมายที่ 3

ที่ FOSS เราได้ให้ความสำคัญกับการมอบโอกาสเพื่อการเรียนรู้ ความก้าวหน้าและการสร้างอาชีพ เราตั้งเป้าที่จะเพิ่มตำแหน่งผู้นำภายในองค์กรอีก 50%  และมีโครงการพัฒนาอาชีพภายในหลายโครงการเพื่อสนับสนุนเป้าหมายนี้ เราสนับสนุนให้พนักงานของเราเกิดความคิดใหม่ๆ และช่วยพัฒนาโพรไฟล์ของพวกเขาในสภาพแวดล้อมของการทำงานร่วมกัน และมีความความเป็นมืออาชีพ 
เรายังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้ FOSS เป็นสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม FOSS ถือเป็นบริษัทระดับโลกที่แท้จริง และทีมของเรามาจากหลากประเทศของทุกมุมโลก เรามีพนักงานจาก 46 ประเทศทำงานร่วมกันทั่วโลก และมีพนักงานกว่า 25 สัญชาติทำงานอยู่ในประเทศเดนมาร์ก เรามีการประเมินความพึงพอใจ แรงจูงใจ และแรงผลักดันอื่นๆ ของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ด้วยแบบสำรวจความผูกพันในองค์กร (EES) เพื่อรับฟังความคิดเห็น และนำมาปรับปรุงข้อผิดพลาดให้ดียิ่งขึ้น
 
 
ยุติการใช้แรงงานผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานเด็ก  
จุดเริ่มต้นของงานของเราในการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านแรงงาน ซึ่งถูกบรรจุเข้าในจรรยาบรรณคู่ค้า ตามนโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงขอบเขตต่าง ๆ อาทิเช่น สุขภาพและความปลอดภัย สิทธิของแรงงาน ชั่วโมงการทำงาน เสรีภาพในการสมาคม ค่าตอบแทน การใช้แรงงานเด็ก และการบังคับใช้แรงงาน บริษัทคู่ค้าของ FOSS ทุกราย จะต้องลงนามในจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้า หรือแสดงหลักฐานว่าพวกเขามีนโยบายที่สามารถเทียบเคียงกันได้ คู่ค้าจะต้องมีการดำเนินการโดยทันที เพื่อแก้ไข หากมีการฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณของบริษัท หากการละเมิดดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
 
 
การป้องกันสิทธิของแรงงานและการสนับสนุนสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย
พนักงานของเรา ถือเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุด และเราให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของพนักงานอย่างจริงจัง เรามุ่งมั่นที่จะดูแลสถานที่ทำงาน ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ และหลักความปลอดภัย สุขภาพและความปลอดภัย เป็นหนึ่งในค่านิยมของ FOSS รวมถึงนโยบายด้านความยั่งยืน ซึ่งสามารถศึกษาได้ในพอร์ทัลอินทราเน็ต และบนเว็บไซต์ของเรา
เรายังมีทีมงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง คอยดูแลและรับผิดชอบในพื้นที่นี้ เราดำเนินการตรวจสอบภายในที่โรงงานของเราอย่างสม่ำเสมอ และพัฒนาแผนการดำเนินการให้ทันสถานการณ์ นอกจากการเป็นสมาชิกของโครงการ SEDEX เรายังมีการว่าจ้างบริษัทภายนอกเข้ามาดำเนินการตรวจสอบที่โรงงานของเรา หัวใจหลักของการตรวจสอบ คือ สุขภาพและความปลอดภัย ที่มีการตรวจสอบหรือข้อสังเกตใดๆ ที่รวมอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเป็นการภายในของเรา เพื่อช่วยเราในการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการผลิตภัณฑ์ของเราจะเน้นที่การประกอบและตรวจสอบเครื่องวิเคราะห์เป็นหลัก เราจึงไม่มีอุบัติเหตุเหมือนที่เกิดขึ้นโรงงานผลิตใหญ่ๆ 
 

 

ดาวน์โหลด

back to top icon
The content is hosted on YouTube.com (Third Party). By showing the content you accept the use of Marketing Cookies on Fossanalytics.com. You can change the settings anytime. To learn more, visit our Cookie Policy.