MENU


ANALYTICS BEYOND MEASURE

FOSS มีโซลูชั่นครบวงจรเพื่อการดูแลความปลอดภัย และปรับปรุงคุณภาพของอาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เครื่องมือวิเคราะห์ของเราช่วยปรับแต่งการวัดค่า ให้กลายเป็นการบริหารจัดการข้อมูล ซึ่งขับเคลื่อนให้พัฒนาระบบการผลิต ทำให้มีปริมาณของเสียน้อยลงและได้ผลิตผลมากขึ้น


ค้นหาโซลูชั่น

เรามีทางเลือกให้มากกว่า 60 โซลูชั่น สำหรับการวิเคราะห์อาหารและการเกษตร ค้นหาโซลูชั่นที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

เราพร้อมสนับสนุนคุณ

FOSS มีสำนักงานและผู้เชี่ยวชาญ รวมไปถึงพนักงานให้การบริการของเรากระจายอยู่ทั่วโลก ช่วยให้การดำเนินงานของคุณขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทุกที่ ทุกเวลา


อ่านเพิ่มเติม

ร่วมงานกับเรา

ในฐานะพนักงาน FOSS คุณจะได้มีโอกาสทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นมืออาชีพ เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ เน้นให้ความสำคัญกับการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน


ศึกษาเพิ่มเติม
back to top icon
The content is hosted on YouTube.com (Third Party). By showing the content you accept the use of Marketing Cookies on Fossanalytics.com. You can change the settings anytime. To learn more, visit our Cookie Policy.