MENU

Certyfikaty

Naczelna zasada FOSS mówi o tym, że wszystkie produkty i usługi powinny spełniać najwyższe standardy jakości. Dlatego też FOSS przestrzega międzynarodowych standardów i przepisów w celu spełnienia potrzeb naszych klientów.

 

 

 
ISO

Certyfikat ISO 9001:2015 - System Zarządzania Jakością

Wszystkie następujące procesy firmy FOSS posiadają certyfikat ISO 9001: sprzedaż, marketing, obsługa klienta, rozwój i produkcja, co gwarantuje, że nasze produkty i usługi są zgodne ze standardami określonymi przez nasz System Zarządzania Jakością.

Pobierz Certyfikat

ISO

Certyfikat ISO 27001  - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Firma FOSS jest świadoma, że dane i informacje są dziś kluczowymi elementami działalności naszych klientów. Dlatego też działalność FOSS w zakresie usług cyfrowych oferowanych klientom, w tym wykorzystanie danych z instrumentów analitycznych klientów, urządzeń, procesów i systemów oraz funkcji wewnętrznych, posiada certyfikat ISO 27001.

Pobierz Certyfikat

ISO

Certyfikat ISO 14001:2015 - System Zarządzania Środowiskowego

Firma FOSS angażuje się w poprawę wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez uzyskanie certyfikatu ISO we wszystkich zakładach produkcyjnych. W 2022 roku certyfikat uzyskał zakład produkcyjny w chińskim Suzhou.

Pobierz Certyfikat

 

 

 

Deklaracja CE

Przyrządy FOSS spełniają wymagania rynku Wspólnoty Europejskiej i posiadają znak CE. Przyrządy oznaczone tym symbolem spełniają wszystkie istotne wymagania wszystkich mających zastosowanie dyrektyw i/lub przepisów UE i kwalifikują się do wprowadzenia na rynek we Wspólnocie Europejskiej. Zgodność zapewnia się poprzez stosowanie norm zharmonizowanych i innych odpowiednich norm. Do wszystkich przyrządów dołączona jest Deklaracja zgodności UE.

 

Certyfikaty dla odczynników i chemikaliów


FOSS dostarcza certyfikaty dla wszystkich oferowanych przez siebie odczynników i chemikaliów. Certyfikaty dla odczynników i chemikaliów można obejrzeć lub pobrać wybierając odpowiedni produkt z poniższej listy. Jeżeli wymagany certyfikat nie jest dostępny na liście, proszę się z nami skontaktować pod adresem lab_slg@foss.dk

 

 

Safety Data Sheets (SDS) dla odczynników i chemikaliów

 

Aby otrzymać karty charakterystyki w lokalnych językach, należy skontaktować się z lokalnym dostawcą

back to top icon
The content is hosted on YouTube.com (Third Party). By showing the content you accept the use of Marketing Cookies on Fossanalytics.com. You can change the settings anytime. To learn more, visit our Cookie Policy.