MENU

Phân tích trong sản xuất sữa

Produzione di latte per il consumo

Chúng tôi có thể giúp bạn đảm bảo các sản phẩm an toàn, chất lượng cao và tiếp cận gần hơn với các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn về chất béo để tăng lợi nhuận.

Nơi bạn có thể phân tích

  • Sữa mới vắt

    Đảm bảo chất lượng sữa đầu vào giúp bảo đảm sản phẩm an toàn, thời hạn sử dụng lâu hơn, hương vị tốt hơn và bảo vệ thương hiệu. 
  • Chuẩn hóa sữa

    Cải thiện việc chuẩn hóa sữa cho phép bạn sản xuất gần hơn với thông số kỹ thuật tiêu chuẩn. Giảm các biến số của quy trình, đảm bảo thành phẩm đồng nhất và tối ưu hóa nguyên liệu thô.
  • Kiểm soát sản phẩm cuối cùng

     Kiểm soát chất lượng thành phẩm giúp đảm bảo các sản phẩm đạt tiêu chuẩn và tuân thủ Tiêu chuẩn Codex. Bảo vệ thương hiệu của bạn đồng thời tiết kiệm thời gian/lao động với phân tích nhanh và an toàn và hiệu chuẩn sẵn sàng để sử dụng.

Cải thiện an toàn thực phẩm với việc kiểm tra sữa bất thường

Nhà hóa học cấp cao giải thích những điều cơ bản về sàng lọc tạp nhiễm: Cách sàng lọc sữa để phát hiện những bất thường đồng thời với việc kiểm tra các thành phần khác được thực hiện.

Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu giá trị của việc sàng lọc tạp nhiễm trong 30 giây?

Liên lạc với các chuyên gia của chúng tôi để thảo luận về các cơ hội cải thiện lợi ích và chất lượng cho hoạt động sản xuất cụ thể của bạn. Hãy trò chuyện nào