MENU

BacSomatic™

Biết được chất lượng vệ sinh của sữa tươi trước khi bắt đầu sử dụng sản phẩm với khả năng đếm vi khuẩn và tế bào soma nhanh chóng trong một thiết bị dễ sử dụng.

Hãy cùng tìm hiểu cách thức hoạt động
Value Icon

Giá trị

Thiết bị nhỏ và tiện dụng để đếm số lượng vi khuẩn và số lượng tế bào soma cung cấp một giải pháp thay thế nhanh chóng cho các phương pháp xét nghiệm thủ công hoặc bán tự động yêu cầu xử lý thuốc thử Hệ thống túi thuốc thử luôn đảm bảo liều lượng thuốc thử chính xác, giúp giảm rủi ro sai sót của con người có thể xảy ra như với các biện pháp khác.
Sample Icon

Loại mẫu

Sữa bò tươi.
Parameter Icon

Tham số

Đếm lượng vi khuẩn và tế bào soma.

Giảm lượng vi khuẩn trong sữa tươi bằng kỹ thuật đếm tế bào dòng chảy

Liên lạc với các chuyên gia của chúng tôi để thảo luận về các cơ hội cải thiện lợi ích và chất lượng cho hoạt động sản xuất cụ thể của bạn.

Nhận báo giá Hãy trò chuyện nào