MENU

BacSomatic™

ทราบผลคุณภาพของน้ำนมดิบก่อนเริ่มกระบวนการผลิตด้วยการตรวจนับจำนวนแบคทีเรียและโซมาติกเซลล์ที่รวดเร็วในเครื่องเดียว

แสดงวิธีการทำงาน
Value Icon

การอ่านค่า

เครื่องมือขนาดเล็กและกะทัดรัดเพื่อการตรวจนับจำนวนแบคทีเรีย และโซมาติกเซลล์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเครื่องมือที่ระบบการวิเคราะห์รวดเร็วทั้งแบบแมนนวล หรือระบบกึ่งอัตโนมัติที่ต้องมีการเตรียมน้ำยา ถุงน้ำยาสำเร็จรูปกับระบบการเติมน้ำยาแบบอัติโนมัติช่วยให้มั่นใจถึงปริมาณการฉีดน้ำยาที่คงที่ ลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดจากการเตรียมน้ำยาโดยผู้ปฏิบัติงานในวิธีการวิเคราะห์รูปแบบอื่น
Sample Icon

ประเภทตัวอย่าง

น้ำนมโคดิบ
Parameter Icon

พารามิเตอร์

การตรวจนับแบคทีเรียและโซมาติกเซลล์

ลดจำนวนแบคทีเรียในน้ำนมดิบด้วยเทคนิค Flow Cytometry

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับโอกาสเพิ่มผลกำไรและปรับปรุงคุณภาพให้กับการผลิตที่เฉพาะของคุณ

ขอรับใบเสนอราคา ติดต่อเรา

คุณสมบัติเด่น

  • ให้ผลการตรวจนับจำนวนโซมาติกเซลล์และแบคทีเรียได้รวดเร็ว

    ทราบผลการตรวจนับจำนวนแบคทีเรียและโซมาติกเซลล์ได้ภายในเวลา 9.5 นาที (1.5 นาที สำหรับผลการตรวจนับจำนวนโซมาติกเซลล์อย่างเดียว) วิธีการนี้เหมือนกับวิธีการที่รู้จักกันดีที่ใช้ในเครื่องวิเคราะห์ FOSS BactoScan™ และ Fossomatic™  ซึ่งใช้โดยศูนย์ปฏิบัติการทดสอบน้ำนมดิบทั่วโลก
  • ระบบการส่งผ่าน

    ระบบการส่งผ่านตัวอย่างตรงไปยังชุดบ่มเชื้อแบคทีเรียหรือส่งผ่านตัวอย่างไปยังชุดผสมโซมาติกเซลล์ ที่ซึ่งเซลล์จะถูกย้อมสีแล้วถูกนับจำนวนโดยแสงเลเซอร์ โดยใช้สองแสงเลเซอร์ที่มีระดับความเข้มแตกต่างกันขึ้นกับว่าต้องการตรวจนับจำนวนแบคทีเรียหรือจำนวนโซมาติกเซลล์ 
  • ระบบการจัดการและการเติมน้ำยาอัตโนมัติ

    ขั้นตอนทำงานอัตโนมัติช่วยให้แน่ใจถึงความแม่นยำในการเติมน้ำยาทุกครั้ง และหลีกเลี่ยงการผสมน้ำยาเอง ถุงน้ำยาสำเร็จรูปได้รับการออกแบบพิเศษเพื่อความปลอดภัยในการใช้และช่วยหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำยา โดยน้ำยาบรรจุอยู่ในถุงพร้อมใช้งาน เพียงติดตั้งถุงน้ำยาภายในเครื่อง เท่านี้เครื่องก็พร้อมที่จะใช้งาน

“สิ่งแรกที่คนขับรถรับส่งน้ำนมดิบจะทำคือต้องสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจหาแบคทีเรียและจำนวนโซมาติกเซลล์”

นักวิทยาศาสตร์ผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนา เครื่องวิเคราะห์จำนวนแบคทีเรียและโซมาติกเซลล์ เพื่อการใช้งานในอุตสาหกรรมการผลิตนม อธิบายเหตุผลว่าทำไมเครื่องมือนี้ถึงน่าเชื่อถือได้เท่ากับเครื่องมือในห้องปฏิบัติการตรวจสอบน้ำนม