MENU

BacSomatic™

ทราบผลคุณภาพของน้ำนมดิบก่อนเริ่มกระบวนการผลิตด้วยการตรวจนับจำนวนแบคทีเรียและโซมาติกเซลล์ที่รวดเร็วในเครื่องเดียว

แสดงวิธีการทำงาน
BacSomatic
Value Icon

การอ่านค่า

เครื่องมือขนาดเล็กและกะทัดรัดเพื่อการตรวจนับจำนวนแบคทีเรีย และโซมาติกเซลล์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเครื่องมือที่ระบบการวิเคราะห์รวดเร็วทั้งแบบแมนนวล หรือระบบกึ่งอัตโนมัติที่ต้องมีการเตรียมน้ำยา ถุงน้ำยาสำเร็จรูปกับระบบการเติมน้ำยาแบบอัติโนมัติช่วยให้มั่นใจถึงปริมาณการฉีดน้ำยาที่คงที่ ลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดจากการเตรียมน้ำยาโดยผู้ปฏิบัติงานในวิธีการวิเคราะห์รูปแบบอื่น
Sample Icon

ประเภทตัวอย่าง

น้ำนมโคดิบ
Parameter Icon

พารามิเตอร์

การตรวจนับแบคทีเรียและโซมาติกเซลล์

ลดจำนวนแบคทีเรียในน้ำนมดิบด้วยเทคนิค Flow Cytometry

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับโอกาสเพิ่มผลกำไรและปรับปรุงคุณภาพให้กับการผลิตที่เฉพาะของคุณ

ขอรับใบเสนอราคา ติดต่อเรา