MENU

MilkoScan™ FT3

MilkoScan™ FT3 mang đến hướng phân tích sản phẩm sữa mới mẻ, thông minh bao gồm khả năng kiểm tra nhiều loại sản phẩm bơ sữa lỏng và bán rắn với thời gian hoạt động vượt trội và kết quả nhất quán chưa từng có.

Hãy cùng tìm hiểu cách thức hoạt động
Header picture presenting MilkoScan FT3 on a blue background
Value Icon

Giá trị

Thiết bị thông minh dùng để kiểm soát và phân biệt nền tảng nhanh chóng, thanh toán công bằng và sàng lọc bất thường. Tiêu chuẩn hóa sữa để sử dụng tối ưu nguyên liệu thô và các sản phẩm chất lượng đồng nhất. Giám sát chất lượng thành phẩm.
Sample Icon

Loại Mẫu

Phân tích thành phần các sản phẩm bơ sữa lỏng và bán rắn chẳng hạn như sữa, kem, váng sữa, sữa chua, kem chua Pháp, protein cô đặc bao gồm WPC, sữa sô cô la và v.v.
Parameter Icon

Tham số

Hiệu chuẩn toàn cầu: Chất béo, protein, lactose (bao gồm các sản phẩm lactose thấp), tổng chất rắn hòa tan, chất béo không có nguồn gốc từ sữa, điểm đông lạnh, độ axit chuẩn độ, tỉ trọng, axit không chất béo, axit citric, casein, urê, saccarose, glucose, fructose và galactose. Sàng lọc Chất lạ mục tiêu và không mục tiêu.

MilkoScan™ FT3 có thể tạo ra sự khác biệt gì trong hoạt động kinh doanh sản phẩm bơ sữa của tôi?

Liên lạc với các chuyên gia của chúng tôi để thảo luận về các cơ hội cải thiện lợi ích và chất lượng cho hoạt động sản xuất cụ thể của bạn. Nhận báo giá Hãy trò chuyện nào