MENU

Polityka Prywatności FOSS POLSKA Sp. z o.o.

9. wrz, 2021

Cel polityki prywatności
Celem FOSS jest bycie odpowiedzialnym i godnym zaufania partnerem dla swoich klientów oraz kontrahentów biznesowych. Dlatego, robimy wszystko, co w naszej mocy by mieć pewność, że dane, które zostały nam powierzone w celu zarządzania nimi są przetwarzane w sposób tak bezpieczny, jak to możliwe, respektując indywidualne prawo do prywatności jak również odpowiednie prawa w zakresie prywatności, ochrony i bezpieczeństwa danych. 

Ta polityka umożliwi Państwu przegląd zasad, które są stosowane w naszej grupie spółek FOSS w odniesieniu do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Chcielibyśmy zapewnić Państwu wiedzę na temat użycia jakichkolwiek danych osobowych, które od Państwa gromadzimy bezpośrednio lub pośrednio przez strony trzecie.

 


Treść

 1. W jaki sposób uzyskujemy Państwa dane osobowe i jak ich używamy 
  1. Dane osobowe dostarczone przez Państwa
  2. Dane osobowe dostarczone nam przez strony trzecie
 2. W jaki sposób chronimy Pana/Pani dane osobowe oraz transakcje międzynarodowe
 3. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe
 4. Zarządzanie i kontrola nad danymi
 5. Egzekwowanie i nadzór
 6. Prawo do składania reklamacji i zażaleń
 7. Jak skontaktować się z FOSS
 8. Zmiany w Polityce Prywatności

 


I. W jaki sposób uzyskujemy Państwa dane osobowe i jak ich używamy.
Zbieramy informacje na Państwa temat, włącznie z danymi osobowymi, gdy:

 1. Odwiedzają Państwo nasze strony internetowe;
 2. Korzystają z naszych produktów i usług;
 3. Kontaktują się Państwo z nami lub rejestrują w naszych bazach;
 4. Uczestniczą Państwo, lub rejestrują swoje uczestnictwo w naszych wydarzeniach (włącznie z wydarzeniami online) lub innych wydarzeniach, w których uczestniczy FOSS;
 5. Dobrowolnie wypełniają Państwo ankiety dla Klientów lub uczestniczą w konkursach;
 6. Przekazują Państwo swoje opinie;
 7. Dostarczają produkty lub usługi do FOSS;
 8. Aplikują Państwo do pracy w FOSS, są obecnymi pracownikami FOSS, podpisali umowę o pracę dla FOSS lub w imieniu FOSS.

 

Dane osobowe należą do następujących grup informacji:

 1. Dane dotyczące tożsamości, które zawierają imię, nazwisko, nazwę użytkownika ub podobny identyfikator oraz tytuł zawodowy.
 2. Dane kontaktowe, które zawierają adres e-mail, adres korespondencyjny oraz numery telefonu.
 3. Dane techniczne, które zawierają adres protokołu internetowego (IP), dane dotyczące Państwa logowań, typ i wersję przeglądarki internetowej, ustawienia strefy czasowej oraz lokalizacji, typy i wersje wtyczek zainstalowanych w przeglądarce, informacje dotyczące platformy i systemu operacyjnego oraz innych technologii i urządzeń używanych w celu dostępu do naszej strony internetowej.

 

a. Dane osobowe dostarczone przez Państwa

 1. Korzystanie z naszych produktów i usług.

FOSS zbiera dane osobowe od swoich Klientów (Dane kontaktowe oraz Dane dotyczące tożsamości) podczas korzystania przez Klientów z naszych produktów i usług. Korzystamy z tych danych:

 

 1. Do wykonania obowiązków wynikających z bycia zarejestrowanym użytkownikiem naszych produktów i usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu będzie "potrzeba umowna". W związku z tym, prosimy zauważyć, że FOSS korzysta z pomocy osób trzecich w zakresie obsługi kart kredytowych. Udział tego pośrednika jest wyłącznie elementem w łańcuchu dystrybucyjnym i osoby trzecie nie mają pozwolenia na przechowywanie, pozostawanie w posiadaniu, ani używanie danych Klientów z wyjątkiem wyłącznego celu, którym jest obsługa kart kredytowych.
 2. W celu zapewnienia, utrzymania, ochrony i poprawy naszych produktów oraz usług, a także opracowywania nowych.
 3. Aby wysyłać spersonalizowane komunikaty, o które Państwo poprosili lub, którymi mogą być zainteresowani. Komunikaty te mogą zawierać informacje o seminariach internetowych, wydarzeniach i ankietach, a także wiadomości branżowe, jak i wiadomości dotyczące rozwoju produktów i usług. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu będzie „uzasadnione zainteresowanie”.

 

 

2. Kontakt klientów z naszą firmą:

FOSS zbiera dane osobowe od swoich Klientów (Dane kontaktowe oraz Dane dotyczące tożsamości) podczas kontaktu z firmą w sprawie naszych produktów i usług, rejestrowania się wnaszym biuletynie, udziału w konkursach oraz przekazywania opinii. Korzystamy z tych danych:

 

 1. Aby pomagać w rozwiązywaniu jakichkolwiek problemów, które mogą Państwo napotkać. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu będzie „potrzeba umowna”
 2. Aby wysyłać do Państwa spersonalizowane komunikaty, o które Państwo prosili lub, które mogą Państwa zainteresować. Komunikaty te mogą zawierać informacje o seminariach internetowych, wydarzeniach i ankietach, a także wiadomości branżowe, jak i wiadomości dotyczące rozwoju produktów i usług. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu będzie „uzasadnione zainteresowanie”.
 
Prosimy zauważyć, że FOSS jest zdecydowanym przeciwnikiem wysyłania niechcianych wiadomości oraz, że FOSS nie wysyła świadomie niechcianych komunikatów (Spam).

 

3. Uczestnictwo oraz rejestracja udziału w naszych wydarzeniach (włączając wydarzenia online) lub innych wydarzeniach, w których uczestniczy FOSS.

FOSS zbiera dane osobowe od swoich Klientów (Dane kontaktowe oraz Dane dotyczące tożsamości), kiedy uczestniczą lub rejestrują swój udział w jednym z naszych wydarzeń (włączając wydarzenia online) lub innych wydarzeniach, w których uczestniczy FOSS. Korzystamy z tych danych:

 1. Do wykonania obowiązków wynikających z bycia zarejestrowanym uczestnikiem naszego wydarzenia lub innych wydarzeń, w których uczestniczy FOSS. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu będzie „uzasadnione zainteresowanie”, co pozwoli FOSS na zarządzanie i dostarczanie informacji o wydarzeniach na interesujące Państwa tematy. 
 2. Aby wysyłać do Państwa spersonalizowane komunikaty, o które Państwo prosili, lub które mogą Państwa zainteresować. Komunikaty te mogą zawierać informacje na temat seminariów internetowych, wydarzeń i ankiet oraz wiadomości branżowe, jak i wiadomości dotyczące rozwoju produktów i usług. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu będzie „uzasadnione zainteresowanie”.

 

4. Wypełnianie przez Państwa ankiet oraz udział w konkursach FOSS

FOSS zbiera dane osobowe od swoich Klientów (Dane kontaktowe oraz Dane dotyczące tożsamości), kiedy wypełniane przez Państwa ankiety zostają przez nas opublikowane. Korzystamy z tych danych

 1. Aby wysyłać do Państwa spersonalizowane komunikaty, o które Państwo prosili, lub które mogą Państwa zainteresować. Komunikaty te mogą zawierać informacje na temat seminariów internetowych, wydarzeń i ankiet oraz wiadomości branżowe, jak i wiadomości dotyczące rozwoju produktów i usług. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu będzie „uzasadnione zainteresowanie”.

5. Aplikacja na stanowisko pracy w FOSS

FOSS zbiera dane osobowe od swoich Interesantów, kiedy aplikują do pracy na rzecz FOSS. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu będzie „potrzeba umowna”. Nie później niż w momencie zebrania danych, zostanie Pan/Pani poinformowany/a w jaki sposób w związku z tym, przetwarzamy oraz używamy Pana/Pani danych.


6. Obecni oraz byli pracownicy FOSS, a także osoby, które podpisały umowę o pracę dla FOSS lub umowę w imieniu FOSS.
 
FOSS zbiera dane osobowe od Państwa, jeżeli pracują Państwo w FOSS, włączając imię, nazwisko, nazwę użytkownika, adres email, adres korespondencyjny, numer telefonu, datę urodzenia, numer identyfikacyjny pracownika, dane bankowe, narodowy numer ubezpieczenia, dane kontaktowe w razie nagłego wypadku, imiona, nazwiska i daty urodzenia dzieci (na cele ochrony zdrowia). Odpowiednie informacje zostały Państwu przedstawione podczas zbierania danych i można je znaleźć w lokalnej wersji podręcznika dla pracowników lub podobnego. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu będą:

 

 • „Potrzeby umowne” – w celu umożliwienia zatrudnienia pracownika, wypłacenia mu wynagrodzenia oraz zarządzania jego pracą.
 • „Podstawowe interesy”- w przypadku poważnych sytuacji kryzysowych (sprawy życia i śmierci) - możliwość wykorzystania danych osobowych w nagłych wypadkach. 
 • „Zgodność z obowiązkami prawnymi” – w celu umożliwienia nam przestrzegania obowiązujących przepisów podatkowych, prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa.
   

b. Dane osobowe dostarczane nam przez osoby trzecie

 1. Osoby odwiedzające naszą stronę internetową

Podczas Pana/Pani działań na naszej stronie internetowej, automatycznie zbieramy Dane Techniczne dotyczące Pana/Pani sprzętu, a także działań i wzorców przeglądania. Dane te zbieramy przy użyciu „Ciasteczek”, logowań do serwera oraz innych podobnych technologii. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Cookie w celu uzyskania dalszych szczegółów.
 
Badamy i wykorzystujemy ruch na stronie internetowej, a także informacje o naszych użytkownikach w celu analizy trendów, uzyskania pomocy w diagnozowaniu problemów z serwerami, monitorowania ruchu i wykorzystania strony, aby zapewnić lepszą obsługę oraz poprawić zrozumienie wykorzystania stron internetowych FOSS oraz zdeterminować, które usługi FOSS są najbardziej popularne. Dane są wykorzystywane także, aby dostarczyć dostosowane treści i reklamy poprzez strony internetowe FOSS do osób, których zachowanie wskazuje, że są oni zainteresowani określonym zakresem tematycznym. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu będzie „uzasadnione zainteresowanie”.

 

II. W jaki sposób chronimy Pana/Pani dane osobowe oraz transakcje międzynarodowe.
FOSS zobowiązuje się chronić bezpieczeństwo danych osobowych swoich Klientów. W związku z tym, wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane osobowe przed przypadkową utratą, użyciem lub dostępem w nieautoryzowany sposób, a także ich zmianą lub ujawnieniem.

 • Dane, które przetwarzamy są magazynowane w centrum danych certyfikowanym normą ISO27001 standaryzującą systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz ISO22301 dotyczącą zarządzania ciągłością działania. W przypadku danych przetwarzanych przez centrum w Stanach Zjednoczonych zachowujemy pełną kontrolę nad danymi
 • Współpracujemy tylko z rozpoznawalnymi, wiodącymi w branży partnerami hostingowymi oraz wiodącymi na rynku dostawcami usług oprogramowania takich jak email, CRM, ankiety branżowe i tym podobne.
 • Jeśli korzystamy z pomocy partnerów konsultingowych w celu wsparcia naszej działalności zapewniamy, że ich zobowiązania umowne są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a także, że gwarantują oni bezpieczeństwo i prywatność jakichkolwiek danych klientów, do których mają dostęp.
 • Nie udostępniamy Państwa danych nikomu innemu niż dostawcy opisani powyżej. Z tego powodu nigdy nie sprzedamy Państwa danych. 
   

Dodatkowo, ograniczamy dostęp do Państwa danych osobowych jedynie do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych stron trzecich, dla których potrzeb biznesowych jest to niezbędne.  Będą oni przetwarzać Państwa dane zgodnie z naszymi instrukcjami oraz podlegać obowiązkowi zachowania poufności. Ponadto, wprowadziliśmy procedury w celu rozpatrzenia każdego podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych, a w razie wystąpienia naruszenia- poinformujemy o tym Państwa oraz właściwe organy regulacyjne.
Państwa dane są udostępniane w ramach grupy FOSS oraz wśród zewnętrznych usługodawców zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią. Jeżeli udostępniamy Państwa dane poza Unię Europejską, zapewniamy podobny stopień ochrony poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń. Każdy transport Pana/Pani danych poza terytorium Unii Europejskiej jest oparty na standardowych klauzulach Komisji Europejskiej, wiążących reguły korporacyjne lub innej istotnej podstawie prawnej dla takiego przeniesienia. 

 

III. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe.
Będziemy przechowywać i przetwarzać Państwa dane tak długo, jak to konieczne, aby wypełnić cel, dla którego zostały zebrane, włączając cel spełnienia wymogów prawnych, księgowych oraz sprawozdawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Po tym okresie, Państwa dane osobowe zostaną usunięte z systemów. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych, będę musieli Państwo zrezygnować z otrzymywania powiadomień, jeżeli będą Państwo chcieli, aby Państwa dane zostały usunięte z naszego systemu. 

 

IV. Zarządzanie i kontrola nad danymi.
Zobowiązujemy się, że zapewnimy Państwu kontrolę nad tym, w jaki sposób Państwa dane są wykorzystywane i przetwarzane. Mogą Państwo odzyskać, edytować lub usunąć swoje dane osobowe bezpłatnie, kontaktując się z nami bezpośrednio przez lokalnego przedstawiciela lub biuro FOSS. 

W każdym momencie mają Państwo prawo do takich działań jak:

 • Prośba o dostęp: Mogą Państwo zapytać, jakie Państwa dane przechowujemy, 
  a my bezpłatnie poinformujemy Państwa o tym.
 • Prośba o korektę: Mogą Państwo poprosić o zmianę w swoich danych osobowych, 
  a my je uaktualnimy bez ponoszenia przez Państwa opłat.
 • Sprzeciw wobec przetwarzaniu: Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my bezpłatnie przestaniemy to robić, jeżeli Państwa dane 
  nie są już wymagane do spełnienia zobowiązań umownych i prawnych.
 • Wycofanie zgodny: Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas marketingu bezpośredniego, a my bezpłatnie przerwiemy takie komunikaty.
 • Prośba o usunięcie: Mogą Państwo poprosić, aby Państwa dane zostały usunięte, 
  a my zrobimy to bezpłatnie, o ile Państwa dane nie są już wymagane do spełnienia zobowiązań umownych i prawnych.

 

V. Egzekwowanie i nadzór
Ustanowiliśmy specjalne zasady i procedury zgodne z niniejszą polityką, aby przy ich pomocy przeprowadzić roczną samoocenę w celu zweryfikowania, że zapewnienia, które poczyniliśmy w odniesieniu do naszych praktyk w zakresie prywatności są prawdziwe i że będą one wprowadzone w życie jak zamierzono.

 

VI. Prawo do składania reklamacji i zażaleń
Mają Państwo prawo do złożenia zażalenia w odniesieniu do działania Państwa lokalnej agencji ochrony danych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VII. Jak skontaktować się z FOSS 
Czekamy na Państwa komentarze oraz pytania dotyczące tej Polityki Prywatności lub praktyk FOSS w zakresie ochrony prywatności. Prosimy bez wahania kontaktować się z nami przez lokalnego przedstawiciela lub biuro FOSS.

FOSS Polska Sp. z o.o.

ul. Osmańska 14

02-823 Warszawa

Email: foss@foss.pl

Telefon: +48 22 441 55 00

 

VIII. Zmiany w Polityce Prywatności
Nasza Polityka Prywatności znajduje się pod stałym nadzorem, a my zamieszczamy wszelkie aktualizacji na tej stronie. Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności FOSS miała miejsce 25 maja 2018 r., a jej wersję historyczną można uzyskać kontaktując się z nami.


O Polityce Prywatności
Ta polityka zawiera przegląd zasad ustanowionych i przestrzeganych w ramach grupy FOSS w odniesieniu do zbierania i przetwarzania danych osobowych jednostek.

 

Dane osobowe
W tej polityce „Dane osobowe” oznaczają „informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej” będącej „osobą możliwą do zidentyfikowania bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie  do identyfikatora takiego jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne  lub inne czynniki specyficzne dla danej osoby fizycznej takie jak czynniki fizyczne, fizjologiczne, genetyczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne”.

 

Kontroler danych
FOSS jest przedsiębiorstwem o zasięgu globalnym i posiada swoje filie na całym świecie.
Lista wszystkich jednostek i lokalizacji FOSS dostępna jest na stronie internetowej. Niniejsza Polityka Prywatności jest wydawana w imieniu całej grupy FOSS. A zatem, „FOSS”, „my”, „nam” lub „nasz” w tej Polityce Prywatności odnosi się do stosownego przedsiębiorstwa z grupy w FOSS odpowiedzialnego za przetwarzanie danych. Za tę politykę odpowiedzialna jest: FOSS Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa.

 

Kontakt
Państwa prywatność jest dla nas ważna i mamy nadzieję, że skontaktują się Państwo z nami w przypadku wystąpienia jakiś pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności. Prosimy o kontakt przez lokalnego przedstawiciela, biuro FOSS lub pocztę elektroniczną: foss@foss.pl


Wydanie
Data wydania: 25 maja 2018 r.
Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018 r.


Wersja i autor
1.0 -SUJU

back to top icon
The content is hosted on YouTube.com (Third Party). By showing the content you accept the use of Marketing Cookies on Fossanalytics.com. You can change the settings anytime. To learn more, visit our Cookie Policy.