MENU

Zabezpiecz zyski w branży produkcji lodów i deserów mrożonych

Dotrzymuj kroku zmieniającym się trendom konsumenckim bez strat na jakości i rentowności

Ice cream production

Producenci lodów i deserów mrożonych funkcjonują na rynku w dużym stopniu uzależnionym od nieustannie zmieniających się trendów konsumenckich, dlatego muszą obecnie być bardziej elastyczni niż kiedykolwiek przedtem.

 

Konsumencka potrzeba urozmaiconego wyboru wywiera presję na producentach lodów i deserów mrożonych zmuszając ich do wprowadzania innowacji produktowych. Egzotyczne smaki, roślinne alternatywy, jakość premium, organiczne pochodzenie składników, kwestie związane ze zwrównoważonym rozwojem i ochroną zdrowia (np. zawartość tłuszczu), GMO, zawartość tłuszczu, itp. to zaledwie kilka z wyzwań, z którymi mierzą się obecnie producenci.

 

Oprócz tych dynamicznych zmian w trendach konsumenckich optymalne wykorzystanie surowców pozostaje jednym z kluczowych czynników zapewniających wydajność i zysk w branży produkcji mrożonych deserów i lodów. Kluczem do osiągnięcia perfekcyjnej równowagi pomiędzy tłuszczem a suchą masą jest standaryzacja produktu, która pozwala zachować optymalny smak i zyskowność produktu bez strat na jakości. Nowoczesna technologia analityczna umożliwia oznaczanie parametrów jakościowych i wykrwanie zafałszowań w ramach tego samego badania, dzieki czemu producenci uzyskują gwarancję, że ich produkty będą zawsze zdrowe i bezpieczne.

Wiedza to wartość dodana

 

Linia produkcyjna do lodów

Odbiór surowca

Badaj dostawy surowca, żeby zapewnić optymalny smak, bezpieczeństwo i okres przydatności do spożycia Twoich produktów. Kontroluj higienę i skład oraz wykrywaj celowe i przypadkowe zafałszowania surowca.

Standaryzacja mieszanki lodowej

Przeprowadź standaryzację swojej mieszanki lodowej w celu uzyskania odpowiedniej równowagi pomiędzy tłuszczem, suchą masą i cukrem. Zapewnij sobie optymalne wykorzystanie surowca i stałą jakość produktu w celu maksymalizacji zysku.

Produkt końcowy

Poddawaj gotowy produkt kontroli przed wysyłką. Uzyskaj stałą i wysoką jakość produktu, żeby chronić swoją markę.

Standaryzacja zapewnia stałą jakość i maksymalny zysk

Dobranie odpowiednich proporcji składników w mieszance lodowej lub do deserów mrożonych to kwestia kluczowa pod względem zgodności z normami branżowymi, uzyskania stałej jakości i smaku oraz osiągnięca maksymalnego zysku.

 

Zmiany w składzie produktu mogą obniżać jego jakość. Dlatego odpowiednia standaryzacja jest nieodzowna dla uzyskania pewności, że gotowe produkty będą zawsze miały właściwą i zgodną z recepturą zawartość tłuszczu, cukru i suchej masy, niezależnie od skali operacji produkcyjnej, czy różnic w jakości surowca.

 

Dostosuj skład swoich produktów do przepisowych limitów zawartości tłuszczu i suchej masy, jednocześnie unikając marnowania cennych składników, takich jak tłuszcz mleczny czy śmietana, które można sprzedać po znacznie wyższej cenie.

 

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

Pełna standaryzacja i brak problemów z dryftem wskazań analizatora

 

Wysoka wydajności produkcji jest w zasięgu przesiębiorców z branży produkcji lodów już od wielu lat, ale utrzymanie jej bywa trudne ze względu na nakłady czasu i surowców jakich wymaga.

 

Sytuację zmienia analizator MilkoScan™ FT3 dzieki nowej i opatentowanej automatycznej standaryzacji, która uruchamia się co dwie godziny. Dzięki temu nie ma problemów z dryftem, a wyniki pomiaru są stabilne w dłuższej perspektywie czasowej. Nie ma potrzeby przeprowadzania czasochłonnych ręcznych procedur standaryzacji, które wymagają użycia odczynników chemicznych. To z kolei zmniejsza zapotrzebowanie na drogie analizy referencyjne.

Wszechstronna kontrola wszystkich składników Twoich produktów

 

W obliczu powiększającej się gamy produktów w kategorii lodów i deserów mrożonych producenci muszą wykazywać się większą elastycznością w zakresie produkcji i tworzenia nowej oferty, a to wymaga zastosowań rozwiązań analitycznych zdolnych do pracy z wieloma różnymi typami próbek.

 

MilkoScan™ FT3 umożliwia badanie szerokiego zakresu płynnych i półpłynnych próbek produktów mlecznych i ich alternatyw roślinnych, w tym takich, które zawierają elementy stałe, jak np. płatki czekoladowe lub orzechy. System inteligentnego przepływu rozpoznaje różne typy próbek i automatycznie się do nich dostosowuje, dzięki czemu wyniki pomiaru mogą być dostępne nawet w ciągu 30 sekund (w zalezności o rodzaju produktu). Z kolei w sytuacji wprowadzania nowych typów produktów nie trzeba się już przejmować skomplikowanymi procedurami kalibracyjnymi, niezależnie od tego co chcemy przebadać. Urządzenie obsługuje różne rodzaje produktów bez konieczności przeprowadzania dodatkowych czynności kalibracyjnych, a to z kolei pozwala w mniejszym stopniu polegać na badaniach referencyjnych.

 

Analizator NIRS DS3 do lodów idealnie nadaje się do zastosowania w rutynowych systemach kontroli produkcji i monitorowania jakości gotowych produktów.

 

Lody waniliowe

Skuteczna analiza gotowego produktu

 

Analityka w kluczowych momentach procesu produkcyjnego pozwala uniknąć zagrożeń oraz chroni przed potencjalnie bardzo niekorzystnymi sytuacjami, w których zachodzi konieczność wycofania produktu z rynku. Daje również pewność, że produkty są zgodne ze specyfikacją.

 

Większość niezbędnych testów można przeprowadzić przy pomocy szybkich analizatorów FTIR do rutynowych badań, ale w przypadku niektórych produktów konieczne jest stosowanie oficjalnych metod chemicznych. W dziedzinie analiz chemicznych oferujemy pełen zakres rozwiązań, które zostały opracowane w celu automatyzacji poszczególnych etapów procesu, co pozwala zwiększyć szybkość i podnieść poziom bezpieczeństwa przy jednoczesnym ograniczeniu kontaktu z odczynnikami chemicznymi.

 

Specjalistyczne rozwiązania branżowe

 

Każde z naszych urządzeń analitycznych to połączenie technologii, której można zaufać i niezwykle zaawansowanych rozwiązań komunikacyjnych. Takie holistyczne podejście zapewnia stałą i wysoką wydajność analityczną, gwarantując maksymalny zwrot z inwestycji oraz niezrównaną obsługę i wsparcie.

Grafika sieci


Towarzyszymy Ci w codziennej pracy

 

Nasze zintegrowane i realizowane zdalnie usługi w zakresie wsparcia technicznego i optymalizacji pozwolą Ci w pełni wykorzystać potencjał wszystkich Twoich rozwiązań FOSS w dowolnym miejscu na świecie. Oprócz obsługi lokalnej nasi Inżnierowie Serwisu oraz specaliści aplikacyjni są zawsze gotowi do udzielenia wsparcia online. Nasze zespoły monitorują sprawność urządzeń i dają Ci pewność, że Twoje sieciowe rozwiązania anlityczne będą zawsze działać bez przeszkód. Usługi w zakresie konserwacji prewencyjnej gwarantują stabilność pracy i wysoką jakość danych analitycznych każdego dnia. Dowiedz się więcej.

Czy chcesz się dowiedzieć jak analizować parametry takie jak zawartość tłuszczu lub różnych cukrów w zaledwie 30 sekund?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami, żeby porozmawiać o potencjalnych korzyściach i poprawie jakości w twoim przedsiębiorstwie. Porozmawiajmy
Thumbnail picture presenting MilkoScan FT3 on a blue background

MilkoScan™ FT3

Analizator MilkoScan™ FT3 to nowe, inteligentne podejście do analizy produktów mleczarskich, umożliwiające badanie wielu różnych produktów mlecznych i roślinnych w postaci płynnej i półpłynnej, przy wyjątkowej stabilności pracy i niezrównanej precyzji wyników pomiaru. Dowiedz się więcej

NIRS™ DS3

Wyjątkowa dokładność analizy mieszanek lodowych, mleka w proszku i innych proszków mlecznych. 

 

Innowacyjny analizator NIRS™ DS3 to połączenie wyjątkowej sprawności analitycznej z najnowszym oprogramowaniem i usługami sieciowymi, dzięki czemu dostęp do wiarygodnych wyników badań jest łatwiejszy niż kiedykolwiek przedtem.

 

Sprawdzaj jakość dostaw surowca i ogranicz zmienność procesu produkcyjnego. 

 

 

Dowiedz się więcej
NIRS DS3 Product Picture

BacSomatic™

Analizator BacSomatic™ umożliwia szybką weryfikację higieny mleka surowego na potrzeby procesów przetwórstwa.
To pierwszy zintegrowany analizator do pomiaru liczby bakterii i komórek somatycznych, który zapewnia minimum kontaktu z odczynnikami oraz gwarantuje wiarygodne wyniki badań.
Dowiedz się więcej

Broszury i karty danych technicznych