MENU

Phân tích trong quá trình sản xuất kem

Ice cream production

Chúng tôi biết rằng kết quả nhanh và chính xác có thể tạo ra sự khác biệt khi giảm việc sử dụng hàm lượng chất béo đắt tiền trong hỗn hợp kem.

Nơi bạn có thể phân tích

  • Sữa, kem hoặc bột đầu vào

    Đảm bảo chất lượng sữa, kem hoặc bột đầu vào đảm bảo sản phẩm an toàn, thời hạn sử dụng lâu hơn, hương vị tốt hơn và bảo vệ thương hiệu.
  • Chuẩn hóa hỗn hợp kem

    Cải thiện chuẩn hóa hỗn hợp kem bằng cách giảm thay đổi trong quy trình. Kết quả nhanh chóng giải phóng thời gian lao động, đồng thời sử dụng tối ưu nguyên liệu thô và giảm chi phí cho vật tư tiêu hao.

Bạn đã sẵn sàng học cách phân tích các thành phần như hàm lượng chất béo và các loại đường khác nhau trong hỗn hợp kem của bạn chỉ trong 30 giây?

Liên lạc với các chuyên gia của chúng tôi để thảo luận về các cơ hội cải thiện lợi ích và chất lượng cho hoạt động sản xuất cụ thể của bạn. Hãy trò chuyện nào