MENU

Stały standard jakości dzięki analizie ryb i owoców morza

Szybkie badania ryb i skorupiaków pod katem zawartości tłuszczu, oleju, białka, soli morskich i wilgotności zapewniają ochronę reputacji marki i efektywny proces przetwórstwa.

Świeżość, barwa, zawartość oleju i tłuszczów, konsystencja, wartości odżywcze i absorpcja wody - lista parametrów jakościowych ryb i owoców morza jest długa. Ze względu na delikatną i wrażliwą naturę tego surowca istnieje wiele potencjalnych zagrożeń z punktu widzenia jakości Kolejny problem stanowią oszustwa motywowane korzyściami finansowymi. Jednocześnie zainteresowanie kwestią jakości i bezpieczeństwa żywności stale rośnie wśród konsumentów.

Tradycyjne rozwiązania analityczne stosowane przy badaniu jakości ryb i owoców morza obejmują różne metody fizykochemiczne, teksturalne, sensoryczne i elektryczne. Mimo, że te standardowe metody są istotne, są one również drogie, czasochłonne i podatne na odchylenia W związku z tym rozwiązania analityczne oparte na bliskiej podczerwieni (NIR) zyskały na popularności ze względu na szybkość analizy, jaką oferują, minimalny zakres przygotowania próbki i wysoką powtarzalność pomiaru. Wiele parametrów, w tym wilgotność, tłuszcz, oleje, sól, pH i inne, można oznaczyć w ciągu 30 sekund. To świadczy o tym, jak wszechstronnym rozwiązaniem dla różnych obszarów zastosowań jest technologia NIR - od laboratoriów zainteresowanych krótkim czasem pomiaru, po analizy przeprowadzane bezpośrednio w środowisku przetwarzania

Korzyści, jakie oferują rozwiązania do analizy jakości ryb i owoców morza, obejmują optymalny dobór surowca, dokładne dopasowanie produktu do specyfikacji zawartości tłuszczu, wydajność produkcji, a także ochronę marki poprzez gwarancję zgodności ze specyfikacją dla produktu końcowego i wymogami prawnymi.

Wiedza to wartość dodana

 

Linia produkcyjna do przetwórstwa ryb

Kontrola surowca

Proces kontroli jakości surowca przychodzącego zapewnia segregację i optymalne wykorzystanie surowca, stabilne bezpieczeństwo gotowego produktu oraz ochronę marki.

Kontrola procesu produkcji

Kontrola procesu zapewnia dostosowanie produkcji do wymaganego poziomu jakości oraz ochronę marki.

Kontrola produktu końcowego

Kontrola produktu końcowego zapewnia: weryfikację zgodności ze specyfikacją oraz ochronę marki.

Badania jakości ryb i owoców morza na punkcie przyjęcia

 

Szybkie, dokładne i łatwe w użyciu rozwiązania oparte na niezawodnej technologii bliskiej podczerwieni (NIR) sprawdzają się idealnie przy badaniu jakości ryb i owoców morza, w tym również analizie mięsa surowego i przetworzonego.

Urządzenia te przystosowane są do pracy w środowisku produkcyjnym i na wszystkich etapach przetwórstwa ryb, poczynając od surowca aż po kontrolę gotowego produktu. Na przykład analizator do ryb FoodScan™ 2 zapewnia precyzyjne wyniki pomiaru w zaledwie 25 sekund. Zobacz film prezentujący działanie typowego analizatora NIR.

 

 

Szybkie oznaczanie tłuszczu zapewnia najwyższą jakość śledzia, makreli i łososia

 

Przyśpieszona analiza jakości ryb i owoców morza z wykorzystaniem technologii NIR stanowi wartość dodaną w przetwórstwie tłustych gatunków ryb, takich jak łosoś, śledź i makrela.

W przetwórstwie łososia, zawartość tłuszczu może być np. wykorzystana do segregacji ryb (na potrzeby różnych procesów przetwórczych) lub do zwykłej kontroli na przyjęciu produktu. Ocena zawartości oleju/tłuszczu przed rozpoczęciem procesu przetwarzania jest bardzo ważna, ponieważ jest to parametr, który wpływa na warunki wędzenia, aby zapewnić optymalny produkt, a także zawartość wartości odżywczych, smak i konsystencję.

Oznaczanie tłuszczu jest również bardzo ważne w przypadku makreli. Ryba ta ma najwyższą zawartość tłuszczu wiosną i przed początkiem lata, co przekłada się na wzrost cen o tej porze roku Niektórzy rybacy przechowują makrelę do tego momentu, aby sprzedać ją po wyższej cenie. Badanie procentowej zawartości tłuszczu w partii pokaże, czy wartości parametrów uzasadniają wysoką cenę.

Gwarancja prawidłowej zawartości tłuszczu w śledziu z wykorzystaniem szybkich analiz NIR
Zawartość tłuszczu w śledziu waha się od około 10-12% do 22-24% w zależności od pory roku i wielkości ryby. Śledź o wysokiej zawartości tłuszczu (22-24%) cieszy się dużym popytem w niektórych krajach, takich jak Holandia, gdzie sprzedawany jest jako "matjes hering", który uzyskuje znacznie wyższą cenę niż śledź o niższej zawartości tłuszczu. Podczas każdego wyładunku ryby sortowane są według wielkości i poddawane analizie w celu określenia zawartości tłuszczu w poszczególnych kategoriach wielkości (stosowane są 3-4 takie kategorie). Zawartość tłuszczu wzrasta wraz ze wzrostem wielkości. Analizę przeprowadza się zarówno na filetach ze skórą, jak i na filetach bez skóry, ponieważ część tłuszczu usuwana jest w podczas zdejmowania skóry.

Analizator NIR FoodScan™ 2 przeznaczony jest do pomiaru zawartości tłuszczu w śledziach podczas wyładunku w celu sklasyfikowania jakości danej partii śledzia. Parametr ten jest również wykorzystywany do obliczania właściwych proporcji solanki/ marynaty dla produktów w wersji konserwowej. Ponadto marynowane śledzie są również analizowane pod kątem zawartości tłuszczu (dokumentacja niezbędna do zachowania zgodności ze specyfikacją klienta końcowego), a także soli, kwasowości lub pH oraz całkowitej zawartości suchej masy

Zgodność z parametrami jakościowymi przy oszczędności czasu i nakładów pracy
Szybkie analizy przy użyciu technologii NIR zajmują znacznie mniej czasu i są również łatwiejsze do realizacji niż tradycyjne analizy laboratoryjne, które zwykle okazują się "wąskim gardłem" w procesie produkcyjnym. W szczycie sezonu zapotrzebowanie na badania często przekracza dostępne możliwości analityczne, a zatrudnienie dodatkowego wykwalifikowanego personelu jest kosztowne. Kolejną korzyścią, jaką oferuje szybka analiza NIR jest płynniejsza produkcja i krótsze przestoje w oczekiwaniu na wyniki pomiaru. To z kolei prowadzi do poprawy jakości produktu, ponieważ świeże ryby to surowiec łatwo psujący się, który wymaga krótkiego czasu obróbki.

Dowiedz się więcej o technologii analitycznej NIR z naszego krótkiego przewodnika.

 

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

Perfekcja w przetwórstwie i pakowaniu tuńczyka w puszce

 

Wilgotność i zawartość białka to kluczowe parametry w przetwórstwie tuńczyka. Szybkie testy wilgotności to doskonały sposób na zapewnienie odpowiedniej jakości i optymalnego zysku, ponieważ pomagają przewidzieć zdolność tuńczyka do absorpcji solanki. Im więcej solanki może zostać wchłonięte, tym większy „odciek” produktu

Możliwości, jakie oferuje analiza w procesie produkcyjnym obejmują:

• Pobieranie próbek w miejscu wyładunku w celu kontroli wilgotności (dostarcza informacji o świeżości tuńczyka)
• Pobieranie próbek po wstępnym gotowaniu w celu weryfikacji zawartości białka i sprawdzenia, czy proces podgrzewania jest                  optymalny (uzyskanie właściwej zawartości białka i wilgotności pozwala zmniejszyć straty mięsa w procesie krojenia)
• W trakcie obróbki: kontrola histaminy i soli (wymogi dotyczące zawartości histaminy: Ekwador: 50 ppm; USA: 100 ppm)
• Etykietowanie typowe parametry chemiczne, które należy oznaczać na puszkach/opakowaniach konsumenckich w świetle przepisów    prawa to: tłuszcz, białko, sól/sód, węglowodany, tłuszcze nasycone, błonnik, cholesterol.

Wykrywanie fałszowania przegrzebków poprzez namaczanie

 

Przegrzebki to drogie skorupiaki, które mogą być przedmiotem fałszowania zawartości mięsa poprzez „namaczanie” ich, aby wchłaniały dodatkową wodę. To z kolei skutkuje zwiększeniem masy i obniża jakość produktu.

W związku z tym opracowany został test referencyjny oparty na tzw.chemii mokrej, umożliwiający sprawdzenie stosunku wilgotności do zawartości białka. Jednak badanie to jest czasochłonne i kosztowne, zwłaszcza gdy musimy przeprowadzać regularne i szybkie kontrole przegrzebków pod kątem potencjalnego fałszowania.

Zastosowanie szybkiego analizatora NIR, jak np. FoodScan 2, to idealny sposób na szybkie przebadanie dużej liczby próbek przy oszczędności czasu i pieniędzy oraz jednoczesnym zapewnieniu stałej jakości dostarczanych produktów.

Porozmawiajmy o tym, jak szybkie analizy mogą usprawnić Twój proces przetwórstwa ryb.

Skontaktuj się z naszymi specjalistami, żeby porozmawiać o potencjalnych korzyściach dla Twojej działalności. Porozmawiajmy