MENU

Stały standard jakości dzięki analizie ryb i owoców morza

Szybkie badania ryb i skorupiaków pod katem zawartości tłuszczu, oleju, białka, soli morskich i wilgotności zapewniają ochronę reputacji marki i efektywny proces przetwórstwa.

Świeżość, barwa, zawartość oleju i tłuszczów, konsystencja, wartości odżywcze i absorpcja wody - lista parametrów jakościowych ryb i owoców morza jest długa. Ze względu na delikatną i wrażliwą naturę tego surowca istnieje wiele potencjalnych zagrożeń z punktu widzenia jakości Kolejny problem stanowią oszustwa motywowane korzyściami finansowymi. Jednocześnie zainteresowanie kwestią jakości i bezpieczeństwa żywności stale rośnie wśród konsumentów.

Tradycyjne rozwiązania analityczne stosowane przy badaniu jakości ryb i owoców morza obejmują różne metody fizykochemiczne, teksturalne, sensoryczne i elektryczne. Mimo, że te standardowe metody są istotne, są one również drogie, czasochłonne i podatne na odchylenia W związku z tym rozwiązania analityczne oparte na bliskiej podczerwieni (NIR) zyskały na popularności ze względu na szybkość analizy, jaką oferują, minimalny zakres przygotowania próbki i wysoką powtarzalność pomiaru. Wiele parametrów, w tym wilgotność, tłuszcz, oleje, sól, pH i inne, można oznaczyć w ciągu 30 sekund. To świadczy o tym, jak wszechstronnym rozwiązaniem dla różnych obszarów zastosowań jest technologia NIR - od laboratoriów zainteresowanych krótkim czasem pomiaru, po analizy przeprowadzane bezpośrednio w środowisku przetwarzania

Korzyści, jakie oferują rozwiązania do analizy jakości ryb i owoców morza, obejmują optymalny dobór surowca, dokładne dopasowanie produktu do specyfikacji zawartości tłuszczu, wydajność produkcji, a także ochronę marki poprzez gwarancję zgodności ze specyfikacją dla produktu końcowego i wymogami prawnymi.

Wiedza to wartość dodana

 

Linia produkcyjna do przetwórstwa ryb

Kontrola surowca

Proces kontroli jakości surowca przychodzącego zapewnia segregację i optymalne wykorzystanie surowca, stabilne bezpieczeństwo gotowego produktu oraz ochronę marki.

Kontrola procesu produkcji

Kontrola procesu zapewnia dostosowanie produkcji do wymaganego poziomu jakości oraz ochronę marki.

Kontrola produktu końcowego

Kontrola produktu końcowego zapewnia: weryfikację zgodności ze specyfikacją oraz ochronę marki.