MENU

การวิเคราะห์เนื้อปลา

เรารู้ว่าการคุณภาพในเนื้อปลาดิบและผลิตภัณฑ์เนื้อปลาแปรรูปนั้น จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม

วิเคราะห์ส่วนไหนบ้าง

 • การควบคุมวัตถุดิบ

  การรับประกันคุณภาพของวัตถุดิบรับเข้าเพื่อให้มั่นใจได้ว่า:

  • การคัดแยกวัตถุดิบมีมาตรฐาน
  • การใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายผสมเป็นเนื้อเดียวกัน
  • การปกป้องชื่อเสียงแบรนด์
 • การควบคุมกระบวนการ

  การควบคุมกระบวนการผลิตระหว่างขั้นตอนการปรุงเพื่อให้มั่นใจว่า:

  • การปรับปริมาณโปรตีนหรือความชื้นเพื่อรักษาคุณภาพ
  • การปกป้องชื่อเสียงแบรนด์
 • การควบคุมผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

  การควบคุมผลิตภัณฑ์สุดท้ายทำให้มั่นใจใน:

  • กการตรวจสอบข้อจำกัด
  • การปกป้องชื่อเสียงแบรนด์

คุณพร้อมหรือไม่ที่จะสำรวจว่า โซลูชั่นของ FOSS สามารถสร้างความแตกต่างในกระบวนการแปรรูปปลาได้อย่างไร

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับศักยภาพทางธุรกิจของคุณโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ติดต่อเรา