MENU

Phân tích thịt cá

Chúng tôi biết rằng việc đo lường các thông số chất lượng trong thịt cá sống và các sản phẩm thịt cá đã chế biến đảm bảo rằng bạn đáp ứng các công bố thành phẩm và định giá sản phẩm phù hợp.

Nơi bạn có thể phân tích

 • Kiểm soát nguyên liệu thô

  Đảm bảo chất lượng nguyên liệu đầu vào giúp đảm bảo:

  • Phân tách nguyên liệu thô
  • Sử dụng nguyên liệu thô hiệu quả
  • Thành phẩm đồng nhất
  • Bảo vệ thương hiệu
 • Kiểm soát quy trình

  Kiểm soát quá trình trong quá trình chế biến giúp đảm bảo:

  • Điều chỉnh hàm lượng protein/độ ẩm để đảm bảo chất lượng cao
  • Bảo vệ thương hiệu
 • Kiểm soát sản phẩm cuối cùng

  Kiểm soát thành phẩm giúp đảm bảo:

  • Xác minh thông số kỹ thuật
  • Bảo vệ thương hiệu

Bạn đã sẵn sàng khám phá cách các giải pháp FOSS có thể tạo ra sự khác biệt trong quy trình chế biến cá của bạn chưa?

Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi để thảo luận về giá trị kinh doanh tiềm năng dành cho bạn, mà không vướng phải ràng buộc nào. Hãy trò chuyện nào