MENU

Phân tích trong quy trình sản xuất phô mai

Chúng tôi biết các điểm đo lường quan trọng có thể giúp bạn hợp lý hóa việc sản xuất phô mai và tiết kiệm tiền.

Nơi bạn có thể phân tích

 • Sữa mới vắt

  Đảm bảo chất lượng sữa đầu vào đảm bảo sản phẩm an toàn, thời hạn sử dụng lâu hơn và bảo vệ thương hiệu.

 • Chuẩn hóa sữa

  Cải tiến chuẩn hóa sữa cho phép bạn sản xuất gần hơn với thông số kỹ thuật tiêu chuẩn, giảm biến số của quy trình, đảm bảo thành phẩm đồng nhất và tối ưu hóa nguyên liệu thô.
 • Kiểm soát quy trình

  Kiểm soát sự thay đổi của sản phẩm trong quy trình sản xuất mozzarella và di chuyển mục tiêu độ ẩm đến gần thông số kỹ thuật tiêu chuẩn. Giảm biến số của quy trình, đảm bảo thành phẩm đồng nhất và kiểm soát quy trình nấu và kéo dài.
 • Kiểm soát sản phẩm cuối cùng

  Kiểm soát chất lượng thành phẩm đảm bảo các sản phẩm nằm trong thông số kỹ thuật và theo Codex Alimentarius. Bảo vệ thương hiệu của bạn đồng thời tiết kiệm thời gian/lao động với phân tích nhanh và an toàn và sẵn sàng sử dụng hiệu chuẩn.

   

   

“Không nghi ngờ gì nữa, thật đáng đồng tiền bát gạo. Nếu chúng ta có thể kiểm soát hàm lượng chất béo và protein đồng nhất hơn, chúng ta có thể cho ra thành phẩm đồng nhất hơn”

Giám đốc Nhà máy, Nathan Bass từ Valley Queen giải thích xem việc cài đặt MilkoStream™ trực tiếp trong quy trình sản xuất phô mai đã cải thiện đáng kể tính đồng nhất của sản phẩm ra sao nhờ vào việc dữ liệu đến cứ sau mỗi 7 giây.

Bạn đã sẵn sàng khám phá giá trị của việc phân tích phô mai nhanh chóng đối với quy trình sản xuất của mình chưa?

Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi để tìm hiểu cách các nhà sản xuất phô mai khác đã tối ưu hóa sản xuất của họ bằng các giải pháp của chúng tôi. Hãy trò chuyện nào
Thumbnail picture presenting MilkoScan FT3 on a blue background

MilkoScan™ FT3

MilkoScan™ FT3 mang đến hướng phân tích sản phẩm bơ sữa mới mẻ, thông minh bao gồm khả năng kiểm tra nhiều loại sản phẩm bơ sữa lỏng và bán rắn với thời gian hoạt động vượt trội và kết quả nhất quán chưa từng có. Tìm hiểu thêm

Máy Phân Tích Sản Phẩm Bơ Sữa FoodScan™ 2

Phân tích nhanh, chính xác và dễ dàng các sản phẩm bơ sữa rắn và bán rắn.

 

Máy Phân Tích Sản Phẩm Bơ Sữa FoodScan™ 2 mới cải thiện chất lượng và tính nhất quán của các sản phẩm bơ sữa đặc và bán đặc trong khi tối ưu hóa các quy trình sản xuất.

Tìm hiểu thêm
ProFoss 2 Butter

Máy phân tích ProFoss™ 2 Bơ

ProFoss™ 2 cung cấp các đo đạc trực tiếp và liên tục giúp nâng cao nâng suất và lợi nhuận trong sản xuất bơ.

 

Kiểm soát các thay đổi về chất béo và độ ẩm trong quy trình để có thể sản xuất gần với thông số kỹ thuật đề ra.

Tìm hiểu thêm