MENU

Phân tích trong quy trình sản xuất phô mai

Chúng tôi biết các điểm đo lường quan trọng có thể giúp bạn hợp lý hóa việc sản xuất phô mai và tiết kiệm tiền.

Nơi bạn có thể phân tích

 • Sữa mới vắt

  Đảm bảo chất lượng sữa đầu vào đảm bảo sản phẩm an toàn, thời hạn sử dụng lâu hơn và bảo vệ thương hiệu.

 • Chuẩn hóa sữa

  Cải tiến chuẩn hóa sữa cho phép bạn sản xuất gần hơn với thông số kỹ thuật tiêu chuẩn, giảm biến số của quy trình, đảm bảo thành phẩm đồng nhất và tối ưu hóa nguyên liệu thô.
 • Kiểm soát quy trình

  Kiểm soát sự thay đổi của sản phẩm trong quy trình sản xuất mozzarella và di chuyển mục tiêu độ ẩm đến gần thông số kỹ thuật tiêu chuẩn. Giảm biến số của quy trình, đảm bảo thành phẩm đồng nhất và kiểm soát quy trình nấu và kéo dài.
 • Kiểm soát sản phẩm cuối cùng

  Kiểm soát chất lượng thành phẩm đảm bảo các sản phẩm nằm trong thông số kỹ thuật và theo Codex Alimentarius. Bảo vệ thương hiệu của bạn đồng thời tiết kiệm thời gian/lao động với phân tích nhanh và an toàn và sẵn sàng sử dụng hiệu chuẩn.

   

   

Bạn đã sẵn sàng khám phá giá trị của việc phân tích phô mai nhanh chóng đối với quy trình sản xuất của mình chưa?

Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi để tìm hiểu cách các nhà sản xuất phô mai khác đã tối ưu hóa sản xuất của họ bằng các giải pháp của chúng tôi. Hãy trò chuyện nào