MENU

คุณภาพที่เห็นผลได้ด้วยการวิเคราะห์เนื้อสัตว์ปีก

การทดสอบที่รวดเร็วสำหรับเนื้อเลาะกระดูกด้วยเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก เช่น เบอร์เกอร์และไส้กรอก ทำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพที่สม่ำเสมอของกระบวนการที่มีการปรับแต่งไว้เป็นอย่างดี

Poultry meat production

ด้วยเป็นแหล่งของเนื้อสัตว์ที่มีราคาถูก มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่อนข้างน้อย ธุรกิจเนื้อสัตว์ปีกจึงมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นอุตสาหกรรมหลักในหลายที่ จำนวนของประชากรเพิ่มขึ้น กำลังซื้อสูงขึ้น และการมีรูปแบบของสังคมเมืองที่มากขึ้นล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการเติบโต

เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกได้รับการพัฒนาควบคู่ กับการสร้างโรงงานผลิตขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูง คุณภาพเนื้อสัตว์ปีกเกี่ยวข้องกับอะไรในเรื่องนี้ ปริมาณของไขมัน และโปรตีนอาจควบคุมได้ยากในกระบวนการเครื่องจักรกลที่ซับซ้อน โดยเนื้อที่เลาะกระดูกด้วยเครื่องจักร (MDM) จึงมีความผันแปรในคุณภาพ ความคล่องตัวในการควบคุมขั้นตอนการผลิตที่มีขนาดใหญ่เป็นสิ่งที่สำคัญต่อความสำเร็จ ทั้งในแง่ของการปกป้องแบรนด์ และการสร้างกำไร

การวิเคราะห์เนื้อสัตว์ปีกแบบรวดเร็ว ทำให้ผู้ผลิตมีข้อมูลเชิงลึกที่ต้องใช้ในการผลิตที่ต้องทำให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายต่างๆ โดยไม่คำนึงว่าการผลิตจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กเพียงใด ผู้ผลิตเนื้อสัตว์เลาะกระดูก สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงความสม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย และทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เลาะกระดูก ได้รับการผลิตโดยเป็นไปตามคุณลักษณะจำเพาะที่กำหนดไว้และมีการแบ่งแยกตามปริมาณของไขมัน ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิตเนื้อสัตว์ปีกเลาะกระดูก เช่น ผู้ผลิตไส้กรอกไก่หรือไก่งวง นักเก็ต ฯลฯ ยังสามารถได้ประโยชน์จากการตรวจสอบวัตถุดิบที่รับเข้า (การควบคุมซัพพลายเออร์) และปรับปรุงการควบคุมขั้นตอน ซึ่งจะส่งผลให้ความสม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายปรับปรุงดีขึ้น

ประโยชน์ของการควบคุมกระบวนการในการผลิตเนื้อสัตว์ปีกที่ผ่านกระบวนการเลาะกระดูก ครอบคลุมถึงปริมาณที่เพิ่มขึ้นและผลกำไรจาก:
• ลดการสูญเสียเนื้อ
• คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สม่ำเสมอ
• การร้องเรียนจากลูกค้าที่น้อยลง
• ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น
• หลีกเลี่ยงการฟ้องร้องของผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์ปีกเลาะกระดูก
• การลดลงหรือกำจัดความไม่ได้มาตรฐาน

เพิ่มมูลค่าด้วยข้อมูล

 

 

สายการแปรรูปสัตว์ปีก

การควบคุมวัตถุดิบ

การรับประกันคุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตทำให้มั่นใจได้ในเรื่องของ: การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของอาหาร

การควบคุมกระบวนการผลิต

การควบคุมปริมาณไขมันในการแปรรูป และทำให้ปริมาณไขมันใกล้เคียงกับเป้าหมายได้มากขึ้น ซึ่งช่วยรักษาระดับความสม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ลดความเสี่ยงต่อความไม่ได้มาตรฐาน และการปกป้องชื่อเสียงของแบรนด์

การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายทำให้มั่นใจได้ถึง: ผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นไปตามคุณลักษณะจำเพาะที่กำหนด การปกป้องแบรนด์

การควบคุมคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีก

 

เครื่องมือที่ทนทาน ใช้งานง่าย ได้รับการรับรองมาตรฐานกันน้ำและฝุ่น IP65 ที่ใช้เทคโนโลยี Near Infrared (NIR) ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณไขมัน โปรตีน ความชื้น ในการผลิต ตัวอย่างเช่น หากปริมาณสารโปรตีนในผลิตภัณฑ์ของคุณสูงเกินไป ปริมาณกำไรจะลดลง และถ้าปริมาณต่ำเกินไป ก็อาจจะเสี่ยงกับการถูกปรับ ทำให้ลูกค้าไม่พอใจ และผิดจากข้อกำหนดด้านอาหาร แต่การทำให้พอดีตามที่กำหนดจะทำให้คุณได้กำไรสูงสุด และผลิตภัณฑ์ยังเป็นไปตามข้อกำหนดอีกด้วย

เครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการจัดการคุณภาพของการผลิตเนื้อสัตว์ปีกเลาะกระดูก และในการผลิตเนื้อสัตว์ปีก พารามิเตอร์ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ปริมาณของไขมัน โปรตีน ความชื้น คอลลาเจน และเกลือ สิ่งนี้จะช่วยลดการสูญเสีย ของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกเลาะกระดูก ช่วยลดและกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน

เครื่องวิเคราะห์มีความทนทาน ใช้งานง่าย ใครก็สามารถใช้งานได้ เหมาะกับติดตั้งในสายการผลิต ห้องปฏิบัติการ หรือในกระบวนการผลิต

 

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยี Near Infrared (NIR) และสิ่งที่สามารถวิเคราะห์ได้จากการรับชมวิดีโอนี้:

 

 

เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ และความคาดหมายของลูกค้าด้วยการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สำเร็จที่เชื่อถือได้และตรวจสอบย้อนหลังได้

 

 

การวิเคราะห์เนื้อสัตว์ปีกที่ระยะสุดท้ายที่เป็นระยะวิกฤติของการผลิต จะช่วยให้คุณสามารถจำกัดความรับผิดและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่เสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นไปข้อกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์

การวิเคราะห์ด้วยระบบ NIR แบบรวดเร็วนี้สามารถใช้ในการวิเคราะห์หลักๆ ของเนื้อสัตว์ปีก ทั้งนี้ยังคงต้องใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยเคมี เพื่อการตรวจสอบยืนยันถึงการปฏิบัติตามเกณฑ์ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่กำหนดไว้ด้วย หากคุณมีคือผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ๆ โซลูชันที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้นี้ จะช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์การวิเคราะห์เพื่อใช้อ้างอิงได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ สำหรับการวิเคราะห์ทางเคมีในเนื้อสัตว์ปีก เรามีโซลูชันครบวงจรระบบอัตโนมัติเพื่อความรวดเร็ว และความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการลดการใช้สารเคมีด้วย

คุณพร้อมที่จะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประหยัดต้นทุนการผลิตเนื้อสัตว์ปีกแบบเลาะกระดูก หรือไม่

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อปรึกษาถึง การวิเคราะห์เนื้อสัตว์ปีกจะสามารถสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างไร ติดต่อเรา