MENU

การวิเคราะห์เนื้อสัตว์ปีก

Poultry meat production

เราทราบว่าการวิเคราะห์เนื้อสัตว์ปีกในสายการผลิตสามารถช่วยผู้ผลิต เนื้อสัตว์ปีกที่เลาะกระดูกด้วยเครื่องจักร เพิ่มรายได้มากกว่า 100,000 ดอลลาร์จากการผลิตให้ใกล้เคียงกับปริมาณไขมันได้ตามที่ต้องการ

วิเคราะห์ส่วนไหนบ้าง

 • การควบคุมกระบวนการผลิต

  ควบคุมปริมาณไขมันเมื่อทำการผลิต เนื้อสัตว์ปีกที่เลาะกระดูกด้วยเครื่องจักร:

  • การผลิตในแต่ละล็อตของ เนื้อสัตว์ปีกที่เลาะกระดูกด้วยเครื่องจักร ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
  • การปกป้องภาพลักษณ์แบรนด์
 • การควบคุมผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

  การควบคุมผลิตภัณฑ์สุดท้ายทำให้มั่นใจใน:

  • ให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนด
  • การปกป้องชื่อเสียงแบรนด์

เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์เนื้อสัตว์ปีกที่เลาะกระดูกด้วยเครื่องจักร ในสายการผลิตเพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์

เนื่องจากปริมาณของไขมัน โปรตีน และความชื้น อาจมีความแตกต่างกันมาก ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่นำมาใช้ ดังนั้นอัตราส่วนในการเติมวัตถุดิบ จึงต้องมีการควบคุม เครื่องวิเคราะห์ ProFoss™ ในสายการผลิตจะช่วยรักษาการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานมากขึ้น และยังช่วยประหยัดต้นทุนด้วย ศึกษาเพิ่มเติมจากวิดีโอนี้

คุณพร้อมหรือไม่ที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประหยัดต้นทุนการผลิต เนื้อสัตว์ปีกที่เลาะกระดูกด้วยเครื่องจักรในสัตว์ปีก

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับศักยภาพทางธุรกิจของคุณโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ติดต่อเรา
ProFoss 2 Butter

ProFoss™ 2 Poultry

เครื่องวิเคราะห์ในสายการผลิตเพื่อวัดปริมาณไขมันในเนื้อสัตว์ปีก

ระบบ ProFoss™ 2 สำหรับเนื้อสัตว์ปีกที่เลาะกระดูกด้วยเครื่องจักร จะทำการวิเคราะห์โดยตรงในกระบวนการผลิต และให้ข้อมูลผลวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องในคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอแสดงผลเพื่อให้คุณสามารถที่จะควบคุมกระบวนการผลิต

ศึกษาเพิ่มเติม

FoodScan™ 2 Meat Analyser

การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เนื้อและเนื้อแปรรูป ที่รวดเร็ว แม่นยำและง่ายดาย

 

เครื่องวิเคราะห์เนื้อ FoodScan™ 2 ถือเป็นการตรวจมาตรฐานสูงสุดในอุตสาหกรรมเนื้อ ใช้เพื่อการวิเคราะห์กระบวนการผลิตเนื้อตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่การตรวจสอบวัตถุดิบรับเข้า จนถึงการควบคุมผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

ศึกษาเพิ่มเติม