MENU

Pełna zgodność ze specyfikacją i maksymalny zysk w branży produkcji mleka w proszku

Uzyskaj ściślejszą kontrolę nad swoim procesem przetwórstwa mleka w proszku, żeby spełnić odpowiednie wymagania, a jednocześnie optymalnie wykorzystać materiały i zasoby

Dairy powder production

 

Dzięki długiej przydatności do spożycia i łatwości transportu mleko w proszku stało się obecnie niezwykle popularnym produktem w coraz bardziej skomplikowanych łańcuchach dostaw żywności.

 

Rozwijający się rynek potrzebuje producentów, którzy będą w stanie przetwarzać mleko w proszku jednocześnie spełniając surowe normy jakościowe obowiązujące w handlu międzynarodowym, jak np. Codex Alimentarius CXS 207-1999 dla mleka w proszku i śmietanki w proszku. Oprócz zgodności ze specyfikacją w zakresie kluczowych parametrów kontrolnych, takich jak wilgotność i białko, producenci mleka w proszku oraz i konsumenci coraz bardziej interesują się również takimi zagadnieniami jak integralność produktu i zrównoważona produkcja.

 

Wymagająca ścisłej kontroli produkcja mleka w proszku odnosi istotne korzyści z możliwości precyzyjnego dostrojenia procesu, w tym zmniejszenia ilości odpadów i problemów z jakością produktu oraz optymalnego wykorzystania surowców i zasobów. Na przykład zawartość białka można precyzyjnie dostosować przy pomocy laktozy lub permeatu powstałego w procesie ultrafiltracji oraz poprzez standaryzację surowca na początku procesu produkcyjnego. Z kolei wilgotność można kontrolować poprzez ścisłe monitorowanie procesu odparowywania, co pozwala podnieść jakość produktu i optymalnie sterować procesami wiążącymi się z konsumpcją dużej ilości zasobów.

Wiedza to wartość dodana

Linia produkcyjna do mleka w proszku

Dostawy mleka

Standaryzacja zawartości tłuszczu i białka stabilizuje jakość produktu i zwiększa zysk. Przeprowadzaj wyrywkowe kontrole jakości higienicznej żeby uzyskać produkt o dłuższej przydatności do spożycia, a jednocześnie wykrywaj przypadki celowego lub przypadkowego zafałszowania surowca.

Proces produkcyjny w toku

Kontrola zawartości białka w procesie produkcyjnym oraz wilgotności na etapie suszenia.

Gotowe produkty

Analityka stosowana w kluczowych momentach procesu produkcyjnego pozwala uniknąć zagrożeń oraz chroni przed potencjalnie bardzo niekorzystnymi sytuacjami, w których zachodzi konieczność wycofania produktu z rynku. Daje również pewność, że produkty są zgodne ze specyfikacją.

Standaryzacja dostaw mleka według optymalnych wartości docelowych dzięki precyzyjnym rozwiązaniom analitycznym

Białko jest najdroższym składnikiem mleka w proszku, dlatego też ścisła kontrola tego komponentu jaką zapewnia standaryzacja na samym początku procesu produkcji, może znacznie zwiększyć rentowność. Stosunek zawartości tłuszczu do białka to istotny parametr, podczas gdy szybkość i precyzja produkcji odgrywają kluczową rolę w kontekście reagowania na zmiany w jakości dostaw. Co więcej, efekt ograniczenia wahań zawartości białka i tłuszczu w surowcu zostaje zwielokrotniony podczas samego procesu produkcyjnego. Na przykład zmniejszenie odchyleń w surowcu o 0,03% prowadzi do dziesięciokrotnie wyższej redukcji zmienności zawartości tłuszczu i białka (o 0,3%) w gotowym produkcie.

 

Standaryzacja z MilkoScan FT3 - wykres

 

Analizator MilkoScan™ FT3 wyposażony jest w system diagnostyczny który uruchamia się automatycznie co dwie godziny. Dzięki temu nie ma problemów z dryftem, a wyniki pomiaru są stabilne w dłuższej perspektywie czasowej. To sprawia, że MilkoScan™ FT3 jest doskonałym rozwiązaniem standaryzacyjnym do stosowania w sytuacjach, w których kluczowym parametrem jest efektywność analityczna, a w szczególności w kontekście dużych flot analizatorów.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

Jakość higieniczna - wydajność produkcji i zgodność ze specyfikacją

 

W kontekście precyzyjnie dostrojonego procesu produkcji mleka w proszku bakterie i komórki somatyczne w dostawach surowca mogą mieć bardzo duży wpływ na wydajność i efektywność produkcji. W szczególności bakterie tworzące przetrwalniki stają się coraz istotniejszym zganieniem dla producentów proszków mlecznych, ze względu na rygorystyczne specyfikacje klientów w tym zakresie. Szybkie i niezawodne badanie, które pozwoli zapewnić, że do produkcji trafi wyłącznie mleko o niskim poziomie takich zanieczyszczeń znajdzie zastosowanie w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym.

 

Nowa technologia analityczna pozwala weryfikować dostawy mleka w celu optymalizacji rezultatów na dalszych etapach procesu produkcyjnego. Najnowsze osiągnięcia w technologii analitycznej umożliwiają przebadanie mleka w ciągu zaledwie kilku minut, dzięki czemu wynik pomiaru poznajemy zanim dostawa surowca trafi na produkcję.

 

Rozwiązanie to wykorzystuję technologię cytometrii przepływowejdo określenia liczby bakterii i komórek somatycznych w mleku surowym. Analizator przeprowadza inkubację próbki mleka, a następnie zlicza pojedyncze bakterie i komórki somatyczne w próbce przy pomocy lasera, określając w ten sposób czystość mikrobiologiczną surowca i jego przydatność do zastosowania w produkcji. Dowiedz się więcej o analizatorze BacSomatic™.

Starszy Kierownik ds. Technicznych w Müller Milk and Ingredients wyjaśnia znaczenie szybkiej oceny jakości higienicznej mleka surowego.

Wykrywaj substancje fałszujące w ramach swojego obecnego rozwiązania kontrolnego

 

Ryzyko zanieczyszczenia pozostaje jedną z najistotniejszych kwestii na przestrzeni całego łańcucha produkcji i dostaw mleka w proszku. Problem ten jest bardziej nasilony w rozwijających się przedsiębiorstwach mleczarskich, ale nawet najbardziej ugruntowane systemy dostaw i przetwórstwa mleka mogą ucierpieć z powodu przypadkowego skażenia, na przykład detergentami stosowanymi do czyszczenia cystern. Inteligentne rozwiązanie tego problemu polega na tym, że ten sam sprzęt analityczny, którego używamy do standaryzacji mleka, może jednocześnie przeprowadzać kontrole pod kątem ewentualnego zafałszowania.

 

Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii FTIR analizator MilkoScan™ FT3 to najdokładniejszy i najbardziej wszechstronny sposób wykrywania fałszerstw dostępny w branży. Sprawdzanie próbek pod kątem celowego lub przypadkowego zafałszowania może odbywać się w toku standardowych badań, w ramach procesu kontroli jakości.

Pomiar in-line umożliwia automatyczną lub manualną korektę procesu produkcyjnego

Precyzyjna i ciągła analiza procesu produkcyjnego może mieć bardzo duży wpływ na wydajność produkcji i pozwala zachować zgodność ze specyfikacją docelową w każdej sytuacji.

 

Dowiedziono, że najnowsze analizatory laboratoryjne pracujące w technologii NIR dostarczają precyzyjnych danych pomiarowych, których wartość w kontekście kontroli procesu produkcji mleka w proszku jest bardzo duża. Jednakże ze względu na długie odstępy pomiędzy pomiarami niektóre wahania wartości kluczowych parametrów mogą pozostać niezauważone. W związku z tym powszechnie zakłada się pewien margines bezpieczeństwa w zakresie wilgotności i zawartości białka.

 

Ciągły pomiar parametrów w linii produkcyjnej metodą NIR pozwala wyprzedzić konkurencję poprzez wykrywanie drobnych zmian w poziomach białka i wilgotności oraz wprowadzanie błyskawicznych korekt procesu produkcyjnego. Dzięki temu produkcja może być jeszcze bardziej zbliżona do wartości docelowych, przy zachowaniu zgodności z restrykcyjnymi specyfikacjami. Jednocześnie laboratoryjne analizatory NIR o wysokiej stabilności mogą być stosowane do regularnego monitorowania efektywności urządzeń wykorzystywanych do analizy in-line.

 

Na przykład oznaczanie białka bezpośrednio za filtrem UF umożliwia dostosowanie zawartości laktozy lub permeatu w celu uzyskania lepszych rezultatów na dalszych etapach procesu. Zakład produkujący rocznie 10 000 ton mleka w proszku może obniżyć stosunek białka do suchej masy beztłuszczowej o 0,6%, co pozwoliłoby zaoszczędzić 250 000 Euro w skali roku. Na tej samej zasadzie precyzyjna kontrola wilgotności pozwala zwiększać zyski na etapie procesu suszenia, który wiąże się z dużym zużyciem energii. Poprzez zbliżenie się do specyfikacji docelowej o 0,1% zakład produkujący 70 000 ton mleka w proszku rocznie może zwiększyć produkcję o wolumen odpowiadający 147 000 EUR.

 

 

ProFoss 2 Powder Probe

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Skuteczna analiza gotowego produktu

 

Analityka stosowana w kluczowych momentach procesu produkcyjnego pozwala uniknąć zagrożeń oraz chroni przed potencjalnie bardzo niekorzystnymi sytuacjami, w których zachodzi konieczność wycofania produktu z rynku. Daje również pewność, że produkty są zgodne ze specyfikacją.

 

Większość tych testów można przeprowadzić przy pomocy szybkich analizatorów FTIR do rutynowych badań, ale w przypadku niektórych produktów konieczne jest stosowanie oficjalnych metod chemicznych. W dziedzinie analiz chemicznych oferujemy pełen zakres rozwiązań, które zostały opracowane w celu automatyzacji poszczególnych etapów procesu, co pozwala zwiększyć szybkość i podnieść poziom bezpieczeństwa przy jednoczesnym ograniczeniu kontaktu z odczynnikami chemicznymi.

 

Specjalistyczne rozwiązania branżowe

 

Wszyscy gracze w branży, zarówno indywidualne zakłady, jak i międzynarodowe korporacje, mogą odnieść korzyści z rozwiązań analitycznych w zakresie stabilizacji jakości konsumenckich produktów mlecznych, przy jednoczesnym zwiększeniu zysków poprzez precyzyjną kontrolę zużycia drogich surowców.

Grafika sieci


Towarzyszymy Ci w codziennej pracy

 

Nasze zintegrowane i realizowane zdalnie usługi w zakresie wsparcia technicznego i optymalizacji pozwolą Ci w pełni wykorzystać potencjał wszystkich Twoich rozwiązań FOSS w dowolnym miejscu na świecie. Oprócz obsługi lokalnej nasi Inżynierowie Serwisu oraz Specjaliści Aplikacyjni są zawsze gotowi, żeby udzielić wsparcia online. Nasze zespoły monitorują sprawność urządzeń i dają Ci pewność, że Twoje sieciowe rozwiązania analityczne będą zawsze działać bez przeszkód. Usługi w zakresie konserwacji prewencyjnej gwarantują stabilność pracy i wysoką jakość danych analitycznych każdego dnia. Dowiedz się więcej.

Czy chcesz się dowiedzieć, jakie korzyści szybka analiza mleka w proszku oznacza dla twojego procesu produkcyjnego?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami, żeby dowiedzieć się, jak inni producenci mleka w proszku zoptymalizowali proces produkcji przy pomocy naszych rozwiązań. Porozmawiajmy

MilkoScan™ FT3

Analizator MilkoScan™ FT3 oferuje nowe, inteligentne podejście do analizy produktów mleczarskich, umożliwiające badanie wielu różnych produktów w postaci płynnej i półpłynnej, przy wyjątkowej stabilności pracy i niezrównanej precyzji wyników pomiaru. Dowiedz się więcej
Thumbnail picture presenting MilkoScan FT3 on a blue background
ProFoss 2 Butter

Standaryzacja mleka z ProFoss™ 2

Analizator ProFoss™ 2 umożliwia przeprowadzanie ciągłych pomiarów bezpośrednio w linii produkcyjnej dzięki czemu pomaga optymalizować procesy standaryzacji mleka i wykorzystania surowców.


Monitorowanie zmian zawartości tłuszczu, białka i całkowitej suchej masy pozwala osiągnąć wartości bliższe specyfikacji docelowej, przy jednoczesnym zwiększaniu zysków oraz gwarancji zgodności z wymogami jakościowymi oraz przepisami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ProFoss™ Dairy Powder

ProFoss™ do analizy in-line procesów produkcyjnych w branży produkcji proszków mlecznych.

 

Analizator ProFoss™ pozwala zwiększyć zyskowność produkcji mleka w proszku i pracuje bezpośrednio w linii produkcyjnej bez konieczności ciągłego pobierania próbek.

Dowiedz się więcej
ProFoss 2 Dairy Powder
NIRS DS3 Product Picture

Analizator NIRS™ DS3 proszków mlecznych

Wyjątkowa dokładność analizy mieszanek lodowych, mleka w proszku i innych proszków mlecznych. 

Innowacyjny analizator NIRS™ DS3 to połączenie wyjątkowej sprawności analitycznej z najnowszym oprogramowaniem i usługami sieciowymi, dzięki czemu dostęp do wyników testów, na których można polegać, jest łatwiejszy niż kiedykolwiek przedtem.

Sprawdzaj jakość dostaw surowca i ogranicz zmienność procesu produkcyjnego. 
Dowiedz się więcej