MENU

การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นมผงแปรรูปในกระบวนการผลิต

Dairy powder production

เราสามารถช่วยให้คุณมั่นใจผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและคุณภาพสูงด้วยระบบที่ใช้ได้ง่ายและรวดเร็วสำหรับการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นมผงแปรรูป

วิเคราะห์ส่วนไหนบ้าง

 • จุดรับน้ำนมดิบ

  การตรวจสอบคุณภาพของน้ำนมดิบที่รับเข้า เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ มีอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น และการปกป้องภาพลักษณ์แบรนด์สินค้า
 • การปรับปริมาณส่วนประกอบน้ำนมในกระบวนการผลิต

  การปรับปริมาณส่วนประกอบน้ำนมในกระบวนการผลิตที่แม่นยำทำให้ง่ายต่อการผลิตให้ได้ตามค่ามาตรฐาน ลดค่าความแปรผันในกระบวนการผลิต ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานคงที่ และช่วยให้กระบวนการผลิตใช้วัตถุดิบได้อย่างเหมาะสม
   
 • การควบคุมกระบวนการผลิต – หลังการอบแห้ง

  ควบคุมกระบวนการอบแห้ง ลดการเกิดความผันผวนในการผลิต และลดความชื้นให้ใกล้กับมาตรฐานที่กำหนดมากขึ้นเพื่อรับประกันความคงที่ของคุณภาพของผลิตภัณฑ์

 • การควบคุมมาตรฐานก่อนการบรรจุ

  การควบคุมคุณภาพการผลิตก่อนการบรรจุ จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะได้มาตรฐานตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของมาตรฐานอาหาร Codex Alimentarius ปกป้องแบรนด์ของคุณพร้อมๆ กับประหยัดเวลาและแรงงานที่ใช้ ด้วยระบบการวิเคราะห์ที่รวดเร็ว ปลอดภัย มาพร้อมชุดสมการพร้อมใช้งาน

คุณพร้อมที่จะศึกษาถึงประโยชน์ที่จะได้จากการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นมผงโดยตรงในกระบวนการผลิตหรือไม่

ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของเรา เพื่อศึกษาว่าผู้ผลิตนมผงรายอื่นๆ ปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยวิเคราะห์ของเราได้อย่างไร ติดต่อเรา