MENU

Phân tích trong quá trình sản xuất sữa bột

Dairy powder production

Chúng tôi có thể giúp bạn đảm bảo các sản phẩm an toàn và chất lượng cao với các giải pháp phân tích bột sữa nhanh chóng và dễ sử dụng.

Nơi bạn có thể phân tích

 • Sữa mới vắt

  Đảm bảo chất lượng sữa đầu vào đảm bảo sản phẩm an toàn, thời hạn sử dụng lâu hơn và bảo vệ thương hiệu.
 • Chuẩn hóa sữa

  Cải thiện việc chuẩn hóa sữa cho phép bạn sản xuất gần hơn với thông số kỹ thuật tiêu chuẩn. Giảm các biến số của quy trình, đảm bảo thành phẩm đồng nhất và tối ưu hóa nguyên liệu thô.
   
 • Kiểm soát quy trình - sau khi sấy

  Kiểm soát quá trình sấy, giảm biến số của quy trình và di chuyển mục tiêu độ ẩm gần với thông số kỹ thuật để đảm bảo thành phẩm đồng nhất.

 • Kiểm soát sản phẩm cuối cùng

  Kiểm soát chất lượng thành phẩm giúp đảm bảo các sản phẩm đạt tiêu chuẩn và tuân thủ Tiêu chuẩn Codex. Bảo vệ thương hiệu của bạn đồng thời tiết kiệm thời gian/lao động với phân tích nhanh và an toàn và hiệu chuẩn sẵn sàng để sử dụng.

Bạn đã sẵn sàng khám phá giá trị của việc phân tích nhanh bột sữa trong quá trình sản xuất của mình chưa?

Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi để tìm hiểu cách nhiều nhà sản xuất bột sữa khác đã tối ưu hóa sản xuất của họ bằng các giải pháp của chúng tôi. Hãy trò chuyện nào