MENU

Ciągła poprawa jakości mleka dzięki analizom mleka surowego do celów rozliczeniowych

Większy nacisk na bezpieczeństwo konsumentów i żywności sprawia, że ​​analizy do celów rozliczeniowych w branży mleczarskiej są idealnym rozwiązaniem wspierającym identyfikowalność surowca i zachowanie zgodności z przepisami.

Milk payment

Skala produkcji i zapotrzebowanie na mleko wzrosły istotnie na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. W związku z tym liczba gospodarstw mlecznych zmniejsza się, natomiast poszczególne farmy stają się coraz większe. W centrum uwagi znajdują się koszty operacyjne i wydajność produkcji, ale także potrzeba sprostania oczekiwaniom konsumentów w zakresie dobrostanu zwierząt, stosowana antybiotyków i ekologicznych metod rolnictwa. Nade wszytko, kwestią najwyższej wagi zarówno dla przemysłu, jak i konsumentów, jest zrównoważony rozwój.

Spełnienie wysokich oczekiwań dotyczących wydajności produkcji przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich standardów jakości i dobrych praktyk gospodarskich może być wyzwaniem dla wielu hodowców bydła mlecznego. Niespójności w jakości parametrów składu takich jak tłuszcz i białko (oraz kazeina) mogą stanowić poważne zagrożenie w branży mleczarskiej. Z kolei niska jakość higieniczna ma zgubny wpływ na okres przydatności do spożycia. Istotnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywności są również przypadki celowego lub przypadkowego skażenia dostaw surowca.

Usprawniona i zautomatyzowana analiza mleka do celów rozliczeniowych jest obecnie zagadnieniem bardzie istotnym niż kiedykolwiek przedtem w kontekście gwarancji, że branża będzie mogła utrzymać odpowiednie standardy jakości, jednocześnie pomagając rolnikom w ciągłej poprawie wydajności produkcji i zadbaniu o ekologiczny aspekt dostaw mleka surowego.

Lepszy poziom higieny dzięki liczeniu bakterii

 

 

Mleko o wysokiej zawartości bakterii to surowiec, który nie jest mile widziany w produkcji mleczarskiej. Pomimo, iż pasteryzacja zabija większość bakterii w mleku, pozostałości ich metabolitów mogą powodować różnice w smaku i skutkować hamowaniem czynności enzymów, co z kolei prowadzi do wad produktu oraz skraca okres jego przydatności do spożycia. W związku z tym w większości systemów rozliczeń płatności za mleko oceniany jest parametr zawartości bakterii.

W przypadku stosowania tradycyjnej metody płytkowej na wynik badania trzeba czekać co najmniej dwa dni. Problemy higieniczne mogą pozostawać niewykryte przez długi czas, co utrudnia podejmowanie działań naprawczych i powoduje, że straty produkcyjne mogą być większe niż to konieczne.

Dzięki zastosowaniu oficjalnie zatwierdzonego i szybkiego analizatora BactoScan™ FC+, który zapewnia wynik pomiaru w czasie poniżej dziewięciu minut, hodowcy mogą uzyskać informacje o potencjalnym skażeniu jeszcze w dniu pobrania próbki. Szybszy dostęp do informacji umożliwia hodowcom eliminowanie wycieków, niedociągnięć w kwestii czyszczenia lub chłodzenia aparatury udojowej, czy problemów zdrowotnych stad. Rozwiązanie daje możliwość badania próbek kontrolnych, a także wyposażone jest w inne systemy do kontroli sprawności analitycznej. Dowiedz się więcej

Wykrywaj substancje fałszujące przy użyciu swojego obecnego rozwiązania analitycznego

 

 

Mimo, że nie jest to powszechne zjawisko, celowe lub przypadkowe zafałszowanie i skażenie mleka zdarza się na przestrzeni całego łańcucha dostaw. Choć problem ten jest bardziej nasilony na rozwijających się rynkach mleczarskich, nawet najbardziej ugruntowane systemy dostaw i przetwórstwa mleka mogą ucierpieć z powodu przypadkowego skażenia, na przykład detergentami stosowanymi do czyszczenia cystern. Płyny czyszczące używane do dezynfekcji urządzeń do dojenia i przechowywania mleka lub substancje zanieczyszczające paszę dla krów mogą przedostawać się do mleka.

Inteligentne rozwiązanie tego problemu polega na tym, że ten sam sprzęt analityczny, którego używamy do standaryzacji mleka surowego może jednocześnie przeprowadzać kontrole pod kątem ewentualnego skażenia.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii FTIR analizator MilkoScan™ 7RM to najdokładniejszy i najbardziej wszechstronny sposób wykrywania fałszerstw dostępny w branży. Sprawdzanie próbek pod kątem celowego lub przypadkowego zafałszowania może odbywać się w toku standardowych badań, w ramach procesu kontroli jakości.

Efektywność operacyjna pozwala zaoszczędzić koszty i zwiększyć produktywność

Z punktu widzenia firmy FOSS perfekcja analityczna obejmuje szerokie spektrum, od wysoce stabilnych i precyzyjnych analizatorów po wszystkie aspekty konserwacji i kalibracji urządzeń.

Standaryzacja urządzeń, oprogramowanie operacyjne i wszechstronne modele analityczne

Analizatory podlegają standaryzacji, dzięki czemu wszystkie urządzenia prezentują zgodne wyniki pomiarów za każdym razem. Cechy konstrukcyjne, takie jak np. samoczyszczące pipety, ułatwiają szybkie i wydajne badanie nawet najbardziej problematycznych próbek.

Oprogramowanie sieciowe i operacyjne, które stanowi dopełnienie sprawdzonych rozwiązań sprzętowych, sprawia, że ​​zarządzanie oprzyrządowaniem staje się niezwykle proste. Na przykład system automatycznego śledzenia próbek pozwala uniknąć błędów obsługowych, a konserwacja prewencyjna urządzań przeprowadzana zgodnie z naszymi zaleceniami zapewnia optymalne działanie analizatorów.

Analizatory FOSS dostarczane są wraz z globalnymi modelami analitycznymi opartymi na unikalnej i kompleksowej bazie danych FOSS, stworzonej na przestrzeni dziesiątek lat działalności w sferze testowania mleka surowego. Istnieje możliwość opracowania niezwykle wszechstronnych modeli analitycznych, obejmujących wiele aspektów pomiaru, jak np. rasa zwierząt, karmienie, pora roku, czy region. To z kolei pozwala ograniczyć liczbę modeli analitycznych niezbędnych do spełnienia wymagań różnych testów. Modele analityczne można przenosić pomiędzy urządzeniami, a standaryzacja zapewnia, że odczyty będą identyczne.

Oprogramowanie sieciowe do zarządzania modelami analitycznymi

 
Funkcje sieciowe analizatorów NIR firmy FOSS oraz współpracujące z nimi oprogramowanie sieciowe ułatwiają zarządzanie operacjami analitycznymi i obniżają związane z tym koszty. Na przykład aktualizację modelu wystarczy zainstalować na analizatorze głównym, który następnie rozpropaguje ją na wszystkie pozostałe urządzenie (które mogą znajdować się w różnych lokalizacjach) za naciśnięciem przycisku myszy. Funkcje sieciowe umożliwiają również specjalistom monitorowanie pracy analizatorów i zarządzanie nimi zdalnie, dzięki czemu obsługa nie musi posiadać specjalistycznych kompetencji i wiedzy, aby skutecznie badać próbki. Dowiedz się więcej


Konfiguracja oprogramowania FossManager

 

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Standardy branży analiz mleka surowego

 

 

Wyznaczamy normy w branży

 

Rozwiązania firmy FOSS do analizy mleka na potrzeby rozliczeń charakteryzują się wysokim poziomem zgodności z międzynarodowymi normami branżowymi.

cows

Cenna wiedza z badania profili kwasów tłuszczowych

Informacje o strukturze kwasów tłuszczowych (tzw. profil kwasów tłuszczowych) mleka surowego stanowi cenną informację dla producentów i przetwórców mleka dążących do poprawy jakości produktów mlecznych, optymalizacji procesu przetwórstwa i/ lub poprawy wydajności stad mlecznych poprzez odpowiednie zarządzanie i karmienie. Przeprowadzone niedawno badanie opisuje rozwój globalnych modeli analitycznych do badania kwasów tłuszczowych dla wysokowydajnych analizatorów FTIR do mleka oraz możliwe praktyczne zastosowania takich modeli w przemyśle mleczarskim.

 

 

Przeczytaj rozmowę z autorami badania. 

 
Dowiedz się więcej

Poznaj wartość skutecznych analiz mleka do celów rozliczeniowych

Skontaktuj się z naszymi specjalistami, aby dowiedzieć się, jak najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii analitycznej mogą usprawnić rozliczenia w branży mleczarskiej. Porozmawiajmy
Fossomatic 7

Fossomatic™ 7 / 7 DC

Do 600 próbek w ciągu godziny.

Dostępne są dwa modele urządzenia: Analizator Fossomatic™ 7 umożliwia dokładne zliczanie komórek somatycznych, a model Fossomatic™ 7 DC oferuje funkcję różnicowego testu komórek somatycznych. Urządzenie jest zgodne z normami ISO/IDF oraz EURL/Microval. Dostępne w ramach systemu CombiFoss ™ 7.
Dowiedz się więcej

BactoScan FC+™

Analiza bakterii w mleku surowym w zaledwie 9 minut.

 

Ponieważ analizator BactoScan FC+™ przedstawia wynik analizy w ciągu zaledwie kilku minut, urządzenie to umożliwia rolnikom oraz laboratoriom mleczarskim wdrażanie szybkich działań w celu zachowania i poprawy jakości mleka.

Dowiedz się więcej
BactoScan FC Bacteria analysis in raw milk