MENU

การรับซื้อน้ำนม

Milk payment

ในปัจจุบัน การให้ความสำคัญเรื่องของการรับประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นมมีมาตรฐานที่สูงขึ้น เราขอเสนอทางเลือกที่หลากหลาย ในการทำตามข้อกำหนดของกฎหมายในเรื่องของราคาที่เป็นธรรมและความปลอดภัยของนม รวมถึงการคัดกรองสิ่งปนเปื้อน

วิเคราะห์ส่วนไหนบ้าง

 • การรับซื้อน้ำนม

  การรับซื้อน้ำนม มักจะดำเนินการจากห้องปฏิบัติการทดสอบนมกลาง หรือที่โรงนม นวัตกรรมจาก FOSS ช่วยในการปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และการสร้างแรงจูงใจ
  การวิเคราะห์ราคาของน้ำนมดิบช่วยในเรื่อง:
  ·       รับประกันคุณภาพ
  ·       ปรับปรุงด้านความสะอาด
  ·       การคัดกรองเพื่อความปลอดภัยในอาหาร 

อยากทราบวิธี การตรวจคุณภาพของน้ำนมที่รับเข้า โดยใช้เวลาไม่ถึง 10 นาทีหรือไม่

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับศักยภาพทางธุรกิจของคุณโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ติดต่อเรา