MENU

การรับซื้อน้ำนม

Milk payment

ในปัจจุบัน การให้ความสำคัญเรื่องของการรับประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นมมีมาตรฐานที่สูงขึ้น เราขอเสนอทางเลือกที่หลากหลาย ในการทำตามข้อกำหนดของกฎหมายในเรื่องของราคาที่เป็นธรรมและความปลอดภัยของนม รวมถึงการคัดกรองสิ่งปนเปื้อน

วิเคราะห์ส่วนไหนบ้าง

 • การรับซื้อน้ำนม

  การรับซื้อน้ำนม มักจะดำเนินการจากห้องปฏิบัติการทดสอบนมกลาง หรือที่โรงนม นวัตกรรมจาก FOSS ช่วยในการปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และการสร้างแรงจูงใจ
  การวิเคราะห์ราคาของน้ำนมดิบช่วยในเรื่อง:
  ·       รับประกันคุณภาพ
  ·       ปรับปรุงด้านความสะอาด
  ·       การคัดกรองเพื่อความปลอดภัยในอาหาร 

อยากทราบวิธี การตรวจคุณภาพของน้ำนมที่รับเข้า โดยใช้เวลาไม่ถึง 10 นาทีหรือไม่

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับศักยภาพทางธุรกิจของคุณโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ติดต่อเรา
Fossomatic 7

Fossomatic™ 7 / 7 DC

สามารถทดสอบได้ถึง 600 ตัวอย่างต่อชั่วโมง

มีวางจำหน่ายสองรุ่น: Fossomatic™ 7 สำหรับการนับจำนวนโซมาติกเซลล์ที่แม่นยำ และรุ่น Fossomatic™ 7 DC สำหรับการตรวจนับจำนวนแบบแยกชนิดโซมาติกเซลล์ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IDF และ FDA/NCIMS และอยู่ระหว่างการอนุมัติโดย EURL/Microval เป็นส่วนหนึ่งของ CombiFoss™ 7
ศึกษาเพิ่มเติม

BactoScan FC+™

การวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียในน้ำนมดิบภายใน 9 นาที

 

เครื่อง BactoScan™  ให้ผลการวิเคราะห์ได้ในไม่กี่นาที จึงช่วยให้เกษตรกรหรือห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำนม สามารถดำเนินการอย่างรวดเร็วในการรักษาและปรับปรุงคุณภาพน้ำนม

ศึกษาเพิ่มเติม
BactoScan FC Bacteria analysis in raw milk

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์จากนมจับมือกันเพื่อแก้ปัญหาการปลอมอาหาร

การประชุมสัมมนาเป็นส่วนหนึ่งของ งาน ISO/IDF analytics week ที่จัดขึ้น ณ กรุงโคเปนเฮเกนเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2559 ซึ่งได้มีการเน้นย้ำถึงความสำคัญในการให้ความร่วมมือเพื่อป้องกันระบบห่วงโซ่อาหารจากการปลอมอาหาร

แผ่นพับและเอกสารต่าง ๆ

ข้อมูลเชิงลึกทางอุตสาหกรรม

บทความและวิดีโอ