MENU

การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องด้วยการวิเคราะห์การรับซื้อน้ำนมดิบ

ให้ความสำคัญกับผู้บริโภคและความปลอดภัยของอาหารยิ่งขึ้น สร้างการรับซื้อน้ำนมเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบเพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนกลับและข้อกำหนด

Milk payment

ความต้องการในปริมาณน้ำนมเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่สิบปีมานี้ ผลก็คือ ฟาร์มโคนมมีจำนวนน้อยลง แต่มีขนาดใหญ่ขึ้น ต้นทุนการดำเนินงานและผลผลิตเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ แต่ต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในเรื่องสุขภาพสัตว์ในฟาร์มด้วยการใช้ยาฆ่าเชื้อและวิธีการทำฟาร์มออแกนิก นอกจากนี้ ความยั่งยืนยังเป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมและผู้บริโภคให้ความสำคัญเช่นกัน

การต้องดูแลให้ฟาร์มมีปริมาณผลผลิตสูงตามความต้องการ พร้อมทั้งคงรักษามาตรฐานด้านคุณภาพและวิธีปฏิบัติที่ดีในการทำฟาร์ม เป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทุกคน ความไม่สม่ำเสมอในคุณภาพขององค์ประกอบตามพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ไขมัน และโปรตีน (และเคซีน) ส่งผลเสียต่อการผลิตนมได้ ความสะอาดที่ไม่ดี ส่งผลต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ การปนเปื้อนโดยไม่ได้ตั้งใจหรือจงใจมีผลต่อคุณภาพอาหาร

การวิเคราะห์การรับซื้อน้ำนมอย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติมีความสำคัญยิ่งกว่าที่เคยในการช่วยให้แน่ใจว่าอุตสาหกรรมสามารถคงรักษามาตรฐานด้านคุณภาพพร้อมทั้งช่วยให้เกษตรกรปรับปรุงปริมาณผลิตได้อย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนในอุปทานน้ำนม

การเพิ่มระดับความสะอาดด้วยการนับจำนวนแบคทีเรีย

 

 

น้ำนมที่มีปริมาณแบคทีเรียสูงเป็นวัตถุดิบที่ไม่เป็นที่ต้องการในการผลิตผลิตภัณฑ์นม แม้ว่ากระบวนการพาสเจอไรซ์ช่วยฆ่าแบคทีเรียส่วนใหญ่ แต่กระบวนการเมตาบอลิกของแบคทีเรียอาจทำให้เกิดรสชาติผิดปกติ และเอ็นไซม์ที่มาจากกระบวนการทำให้ผลิตภัณฑ์นมเสียหายและลดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ ดังนั้น รูปแบบการรับซื้อน้ำนมส่วนใหญ่ให้เกรดน้ำนมตามระดับของแบคทีเรีย

วิธีการนับจำนวนบนแผ่นเพลทดั้งเดิมต้องใช้เวลาในการเพาะเชื้อสองวันก่อนที่ผลลัพธ์จะถูกรายงานกลับไปยังผู้ผลิตและผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์นม ปัญหาด้านความสะอาดอาจตรวจไม่พบในวันนั้น ทำให้การดำเนินการแก้ไขยากขึ้นและการผลิตสูญเสียมากกว่าที่ควร

โดยการปรับใช้วิธีการ BactoScan™ FC+ ที่ปรับปรุงและรวดเร็ว ซึ่งให้ผลลัพธ์ในเวลาไม่ถึงเก้านาที เกษตรกรจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นในวันเดียวกันกับที่เก็บรวบรวมตัวอย่าง ข้อมูลที่ได้อย่างรวดเร็วนี้ช่วยให้เกษตรกรจัดการกับการรั่วไหล การทำความสะอาดที่ไม่เพียงพอ หรือการทำความเย็นไม่เหมาะสมในระบบน้ำนม หรือปัญหาสุขภาพในฝูงโคนมได้ทันที วิธีการรวมถึงตัวอย่างควบคุมและการตรวจเช็คประสิทธิภาพของเครื่องมืออื่น ศึกษาเพิ่มเติม

การคัดกรองการปนเปื้อนเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานวิเคราะห์

 

 

แม้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดได้ยาก แต่อาจมีการปนเปื้อนโดยไม่ได้ตั้งใจหรือจงใจของน้ำนมดิบภายในห่วงโซ่อุปทานได้ อย่างไรก็ตาม แม้แต่ฟาร์มโคมนมและระบบจัดส่งที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีที่สุดก็อาจประสบปัญหาจากการปนเปื้อนโดยไม่ได้ตั้งใจได้ ซึ่งปัญหานี้ร้ายแรงมากในอุตสาหกรรมนมที่กำลังพัฒนา ตัวอย่างเช่น น้ำยาทำความสะอาดที่ใช้ในการทำความสะอาดอุปกรณ์รีดนมและอุปกรณ์จัดเก็บน้ำนมหรือสารที่ปนเปื้อนในอาหารให้โคนมอาจไปอยู่ที่น้ำนมในท้ายที่สุดได้

แนวทางป้องกันอย่างชาญฉลาดคืออุปกรณ์วิเคราะห์เดียวกันที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์น้ำนมดิบสามารถทำการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการปนเปื้อนไปพร้อมกัน

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี FTIR อันทรงพลังคือ MilkoScan™ 7 RM มอบศักยภาพการคัดกรองการปนเปื้อนที่แม่นยำที่สุดและครอบคลุมที่สุดในอุตสาหกรรม คุณสามารถตรวจสอบการปนปื้อนที่จงใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ควบคู่ไปกับการทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพตามขั้นตอนวิเคราะห์โดยปกติได้

การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนพร้อมทั้งปรับเพิ่มผลผลิต

ด้วย FOSS ความเป็นเลิศในการวิเคราะห์เริ่มต้นด้วยเครื่องวิเคราะห์ที่เสถียรและแม่นยำสูง และขยายครอบคลุมทุกด้านของการบำรุงรักษาและการสอบเทียบเครื่องมือ

เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ซอฟต์แวร์ดำเนินงาน และแบบจำลองวิเคราะห์ที่ครอบคลุม

เครื่องมือถูกกำหนดมาตรฐานเพื่อวัดค่าเดียวกันจากเครื่องมือหนึ่งไปยังเครื่องมือหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง คุณสมบัติการออกแบบ เช่น ปิเปตแบบทำความสะอาดตัวเอง ช่วยให้วัดค่าได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพแม้ในตัวอย่างที่ยุ่งยากสูงสุด

เมื่อเสริมด้วยเครื่องมือ เครือข่าย และซอฟต์แวร์ดำเนินงานที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ทำให้การบริหารจัดการเครื่องมือเป็นไปอย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น การติดตามตัวอย่างอัตโนมัติ ช่วยหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการจัดการและการบำรุงรักษาเครื่องมือเชิงป้องกันตามคำแนะนำของเราช่วยให้เครื่องมือทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เครื่องวิเคราะห์ FOSS นำเสนอแบบจำลองการวิเคราะห์รวมโดยมาจากฐานข้อมูล FOSS ที่เฉพาะและครอบคลุมซึ่งรวบรวมข้อมูลในด้านการทดสอบน้ำนมดิบมาเป็นเวลาหลายสิบปี แบบจำลองการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งมากสามารถพัฒนาขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมหลายๆ มิติในการตรวจวิเคราะห์ เช่น สายพันธุ์ การให้อาหาร ฤดูกาล และภูมิภาค วิธีนี้ลดจำนวนแบบจำลองการวิเคราะห์ที่ต้องการเพื่อตอบสนองความต้องการของการทดสอบต่างๆ แบบจำลองการวิเคราะห์สามารถถ่ายโอนจากเครื่องมือหนึ่งไปยังอีกเครื่องมือหนึ่งได้ง่าย ซึ่งด้วยความเป็นมาตรฐานเดียวกันจะให้การอ่านค่าที่เหมือนกัน

ซอฟต์แวร์เครือข่ายสำหรับการจัดการแบบจำลองการวิเคราะห์

 
คุณสมบัติการเชื่อมต่อของโซลูชันจาก FOSS และการสนับสนุนซอฟต์แวร์เครือข่ายช่วยให้จัดการงานวิเคราะห์ได้ง่ายและประหยัด ตัวอย่างเช่น สามารถติดตั้งการอัปเดตแบบจำลองการวิเคราะห์บนเครื่องมือหลัก และจากนั้นจึงแชร์ไปให้กับเครื่องมือทั้งหมดทุกเครื่องที่อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่าง ๆ ด้วยการคลิกที่ปุ่มเมาส์เพียงครั้งเดียว วิธีการดังกล่าวยังช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถทำการตรวจสอบและจัดการเครื่องมือจากระยะไกลได้มากในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานไม่จำเป็นต้องมีความรู้และการฝึกอบรมเฉพาะใดๆ อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้ ศึกษาเพิ่มเติม


การตั้งค่า FossManager

 

 

ศึกษาเพิ่มเติม

มาตรฐานอุตสาหกรรม rmt

 

 

การกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม

 

โซลูชันจาก FOSS สำหรับการรับซื้อน้ำนมสอดคล้องตามมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับนานาชาติที่โดดเด่น

cows

ข้อมูลที่มีคุณค่าจากการทดสอบกรดไขมัน

การรับรู้องค์ประกอบของกรดไขมัน (ซึ่งก็คือรูปแบบกรดไขมัน) ของน้ำนมดิบเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าสำหรับผู้ผลิตและผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์นม ที่มุ่งปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์นม เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตนมและ/หรือประสิทธิภาพของโคนมให้สูงสุดผ่านทางการให้อาหารและการบริหารจัดการที่ดีขึ้น 


การศึกษาล่าสุดอธิบายถึงการพัฒนาของแบบจำลองกรดไขมันโดยรวมสำหรับเครื่องวิเคราะห์น้ำนม FTIR ความเร็วสูงและการใช้งานภาคปฏิบัติที่เป็นไปได้ของแบบจำลองนั้นในอุตสาหกรรมนม

 

รับข้อมูลในบทความคำถามและคำตอบกับหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของเรา 

 
รับข้อมูลเชิงลึก

ศึกษาคุณค่าของการวิเคราะห์การรับซื้อน้ำนมอย่างมีประสิทธิภาพ

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อเรียนรู้ว่าพัฒนาการล่าสุดในเทคโนโลยีการวิเคราะห์ช่วยปรับปรุงบริการการรับซื้อน้ำนมได้อย่างไร ติดต่อเรา