MENU

Fossomatic™ 7

Analizator Fossomatic™ 7 powstał w oparciu o sprawdzoną technologię firmy FOSS i umożliwia zliczenie komórek somatycznych w próbce mleka w ciągu kilku sekund. Szybki test komórek somatycznych umożliwia rolnikom podjęcie szybkich działań w przypadku wykrycia wczesnych oznak zapalenia mleka i zapewnienie wysokiej jakości produktu. Analizator Fossomatic™ 7 jest dostępny jako część systemu CombiFoss™ 7.

Zobacz, jak to działa
Value Icon

Wartość

Laboratoryjny "koń pociągowy" w postaci analizatora Fossomatic™ najnowszej generacji oferuje niski współczynnik roboczy (100), co gwarantuje powtarzalność wyników w czasie oraz łatwe czyszczenie i konserwacje.
Sample Icon

Typ próbki

Mleko surowe (krowie, kozie, owcze, bawole)
Parameter Icon

Parametry

Ilość komórek somatycznych (SCC)

85% profesjonalistów pracujących z mlekiem surowym korzysta z analizatora Fossomatic™+ do badania ilości komórek somatycznych. Czy chcesz do nich dołączyć? Czy chcesz do nich dołączyć?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami, by porozmawiać o potencjalnych korzyściach i poprawie jakości w ramach twoich potrzeb analitycznych. Poproś o ofertę Porozmawiajmy

Cechy

 • Zapalenie wymion to najbardziej kosztowna choroba w hodowli bydła mlecznego

  Badanie komórek somatycznych uznawane jest na całym świecie za najlepszą metodę wczesnego wykrywania zapalenia wymion. Fossomatic™ 7 zlicza komórki somatyczne w mleku w ciągu kilku sekund.

 • Dostosuj swój produkt do swoich potrzeb

  Analizatory Fossomatic™ 7 oraz MilkoScan™ 7 RM mogą pracować oddzielnie lub jako jednostka CombiFoss ™ 7. Analizator oferuje przepustowość na poziomie od 100 do 600 próbek na godzinę i można go rozbudować w dowolnym momencie. Analizatory Fossomatic™ FC oraz MilkoScan™ FT+ starszej generacji również można połączyć w system CombiFoss™.
   
 • FOSS Integrator

  FOSS Integrator to platforma oprogramowania umożliwiająca współpracę z innymi rozwiązaniami FOSS do analizy mleka. Dzięki niej, na przestrzeni całego laboratorium można korzystać z tego samego interfejsu użytkownika, podajników, czytników kodów, itp. Ułatwia to szkolenie personelu oraz usprawnia obsługę danych, przenoszenie ich oraz archiwizację. Współdzielone oprogramowanie daje elastyczność pracy w laboratorium. Funkcja wyszukiwania kontekstowego w oprogramowaniu FOSS Integrator daje szybki i łatwy dostęp do rozwiązań i odpowiedzi, a także jest idealnym narzędziem w procedurze zapewniania jakości.

 • Oprogramowanie Mosaic™

  Oprogramowanie sieciowe Mosaic™ dostępne jest za darmo dla urządzeń BactoScan™, Fossomatic™, MilkoScan™ i CombiFoss™. Umożliwia monitorowanie oraz konfigurację wielu urządzeń za pomocą jednego komputera, co eliminuje koszt związany z posiadaniem wielu instalacji, a także znacznie ułatwia i przyśpiesza przeprowadzanie codziennych zadań , jak np. aktualizacje kalibracji. W razie potrzeby oprogramowanie Mosaic umożliwia ekspertom Foss dostęp do danych niezbędnych do udzielenia zdalnego wsparcia przez Internet.

Fossomatic 7

Fossomatic 7 dostępny jest w dwóch wersjach:

Fossomatic™ 7 umożliwia zliczanie komórek somatycznych, podczas gdy Fossomatic™ 7 DC oferuje dodatkowo różnicowanie komórek somatycznych.


Dowiedz się więcej o analizatorze Fossomatic™ 7 DC.

Więcej
Mastitis milk test

Co jeszcze można zrobić w kwestii zapalenia wymion - wyzwania i potencjał:

Specjalista chorób bydła, Dr Daniel Schwarz, opowiada o zagrożeniach związanych z zapaleniem wymion, a także wyjaśnia znaczenie różnicowania komórek somatycznych.

Przeczytaj artykuł
cows

Co jeszcze można zrobić w kwestii zapalenia wymion - wyzwania i potencjał:

Specjalista chorób bydła, Dr Daniel Schwarz, opowiada o zagrożeniach związanych z zapaleniem wymion, a także wyjaśnia znaczenie różnicowania komórek somatycznych.

Przeczytaj artykuł

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja analizatora Fossomatic™ 7
Charakterystyka:
Zakres pomiaru 0 – 10 mln komórek/ ml
Zakres roboczy 0,1 – 1,5 mln.
Powtarzalność* CV < 6% 100-299 k SCC/ ml
CV < 4% 300-499 k SCC/ ml
CV < 3% 500-1500 k SCC/ ml
Dokładność
< 10% wzgl. śr. różn. wobec DMSCC
(Liczby komórek somatycznych określonej w bezpośrednim badaniu mikroskopowym - ang. Direct Microscopic Somatic Cell Count)
Błąd przenoszenia < 1% wzgl.
Rodzaje próbek Mleko krowie, kozie, owcze i bawole.
*CV = współczynnik zmienności (ang. coefficient of variation) (STDev/Śr.) x 100. (STDev = odchylenie standardowe Śr. = średnia)
   
Dane aplikacji   
Wydajność
100, 200, 300, 400, 500 lub 600 próbek na godzinę
Objętość próbki 2,5 ml (możliwość programowania w zakresie 2,0 – 5,0 ml)
Wymagana temperatura próbki 37 - 42 °C (86 - 107,6 F)
Współczynnik roboczy 100
 
Normy i zatwierdzenia
Analizator Fossomatic™ 7 posiada oznakowanie CE i jest zgodny z następującymi dyrektywami i regulacjami:

• Dyrektywa EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) 2014/30/UE
• Dyrektywa LVD (dyrektywa dotycząca niskiego napięcia) 2014/35/UE
• Dyrektywa 2006/42/WE w sprawie maszyn
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
• Dyrektywa WEEE 2012/19/UE
• Dyrektywa w sprawie opakowań oraz odpadów opakowaniowych 94/62/WE
• Dyrektywa REACH 1907/2006/EC
 

Technologia Fossomatic jest zgodna z wymogami:
• AOAC
• ISO 13366-2 / IDF 148-2:2006
• Bezpieczeństwo urządzeń laserowych (FDA), IEC 60825-1
• Posiada certyfikaty FDA/NCIMS i MicroVal (EURL)

Broszury i karty danych technicznych

Firmy, które już korzystają z tej technologii: