MENU

Poprawa jakości stad mlecznych

Raw milk testing

W dzisiejszej trudnej sytuacji rynkowej hodowcy domagają się coraz lepszych danych bez podnoszenia kosztów ich pozyskania. Współpraca z firmą FOSS daje bezprecedensową możliwość przeprowadzania różnicowego testu komórek somatycznych w ramach badań w zakresie poprawy jakości stad mlecznych oraz lepsze możliwości wykrywania zapalenia wymion bez podnoszenia kosztu analizy pojedynczej próbki.

Gdzie można przeprowadzać analizy?

 • Centralne laboratoria mleczarskie i duże farmy mleczne

  Poprawa jakości stad mlecznych realizowana jest przeważnie w laboratorium centralnym lub w przypadku większych stad, lokalnie na terenie obory. 
  W kontekście tego procesu, szybkie i precyzyjne analizy umożliwiają rolnikom:
      Optymalizację karmienia
      Walkę z chorobami takimi, jak np. zapalenie wymion
      Zarządzanie brakowaniem

Czy chcesz się dowiedzieć więcej o korzyściach z wprowadzenia różnicowego testu komórek somatycznych w swojej działalności?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami, by porozmawiać o potencjalnych korzyściach dla twojej działalności, bez żadnych zobowiązań. Porozmawiajmy