MENU

Cải thiện đàn bò sữa

Dairy herd

Trong thị trường khó khăn ngày nay, người nông dân ngày càng đòi hỏi nhiều thông tin hơn với cùng một mức chi phí. Với FOSS là đối tác, giờ đây bạn có thể đưa ra một thông số số lượng tế bào soma khác biệt duy nhất để cải thiện việc quản lý chứng viêm vú.

Nơi bạn có thể phân tích

 • Phòng kiểm nghiệm sữa trung tâm & trang trại bò sữa quy mô lớn

  Việc cải thiện đàn bò sữa thường được thực hiện tại phòng thí nghiệm kiểm nghiệm sữa trung tâm hoặc có thể được thực hiện tại trang trại đối với những đàn bò sữa lớn hơn. 
  Trong quá trình cải thiện đàn bò sữa, kết quả phân tích chính xác và kịp thời giúp người chăn nuôi:

  ·       Tối ưu hóa việc cho ăn
  ·       Chống lại các bệnh như viêm vú
  ·       Quản lý việc tiêu hủy

Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu về giá trị của SCC khác biệt đối với doanh nghiệp của mình chưa?

Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi để thảo luận về giá trị kinh doanh tiềm năng dành cho bạn, mà không vướng phải ràng buộc nào. Hãy trò chuyện nào