MENU

MilkoScan™ 7 RM

MilkoScan™ 7 RM là giải pháp phân tích thành phần sữa công suất cao, hoàn toàn tự động để thanh toán và cải thiện đàn bò sữa. Phân tích thành phần sữa tươi nguyên liệu nhanh chóng, đáng tin cậy và chính xác với 17 thông số trong 6 giây. MilkoScan™ 7 RM có sẵn như một phần của CombiFoss™ 7.

Hãy cùng tìm hiểu cách thức hoạt động
Value Icon

Giá trị

Thông lượng cao với thời gian hoạt động cao, MilkoScan™ 7 là công cụ tối ưu cho các hoạt động phòng thí nghiệm hiệu quả về chi phí với các tùy chọn cấp phép linh hoạt cho danh mục kiểm tra không giới hạn.
Sample Icon

Loại mẫu

Sữa tươi nguyên chất chưa qua xử lý (bò, dê, cừu, trâu).
Parameter Icon

Tham số

Chất béo, protein (thực và thô), casein, lactose, chất rắn (SnF và TS), urê, axit xitric, cấu hình axit béo, FFA, độ suy giảm điểm đóng băng, sàng lọc pH, ketosis (BHB và axeton) và sàng lọc sữa tươi nguyên liệu không chủ đích (sàng lọc tạp nhiễm).

85% tất cả các chuyên gia sữa tươi sử dụng MilkoScan™ để phân tích thành phần sữa. Bạn đã sẵn sàng tham gia cùng họ chưa?

Liên lạc với các chuyên gia của chúng tôi để thảo luận về các cơ hội cải thiện lợi ích và chất lượng cho nhu cầu phân tích của bạn. Nhận báo giá Hãy trò chuyện nào