MENU

Twoja droga do wyższych zysków z analizą pasz

Chociaż zmienność stosowanych surowców staje się coraz istotniejszą kwestią, a marże nieustannie się kurczą, rozwiązania analityczne dla branży paszowej torują drogę do wyższych zysków i rozwoju przedsiębiorstw

Animal Feed

 

Jak uzyskać właściwą jakość produktu i odpowiedni poziom wartości odżywczych, jednocześnie optymalnie wykorzystując surowce, które w branży paszowej charakteryzują się dużą zmiennością? Produkcja pasz od zawsze wymagała racjonalnego podejścia i sprawności w podejmowaniu decyzji.

 

Ponadto ekstremalne warunki pogodowe i zaburzenia w łańcuchach dostaw dodatkowo komplikują działalność w branży paszowej i powodują, że staje się ona coraz bardziej nieprzewidywalna. Najbardziej powszechnie stosowane strategie, które pozwalają osiągnąć sukces w tej dziedzinie, to m.in. efektywne wykorzystanie surowców, w tym odpowiednie modyfikacje składu produktów oraz stosowanie zamienników. Jednocześnie zagadnienia związane z ekologią kierują uwagę na kwestię wydajności procesów produkcyjnych.

 

Nasze najnowsze rozwiązania w dziedzinie analizy pasz dostarczą Ci danych, których potrzebujesz, żeby Twoje przedsiębiorstwo mogło się rozwijać. Możliwość testowania surowców, produktów w trakcie produkcji i gotowych wyrobów z zachowaniem wysokiej stabilności pomiaru pomoże Ci korzystać z surowców w sposób najbardziej efektywny i pozwoli osiągnąć większe zyski z produkcji. Osiągnięcia w zakresie oprogramowania i technologii sieciowej zapewniają pełną identyfikowalność produktu bez względu na czas i lokalizację procesu produkcyjnego.

Wiedza to wartość dodana

 

 

Produkcja pasz dla zwierząt

Weryfikuj surowiec przy odbiorze

Uzyskaj gwarancję adekwatnych rozliczeń, nie przyjmuj dostaw niespełniających odpowiednich parametrów, segreguj surowiec i aktualizuj skład pasz, żeby uzyskać optymalną produkcję

Kontroluj proces mieszania

Sprawdzaj kluczowe parametry, żeby zapewnić odpowiedni czas mieszania i wykrywaj problemy z dawkowaniem składników, żeby wprowadzać poprawki w odpowiednim momencie oraz osiągnąć pełną zgodność produktu z obowiązującymi wymaganiami

Zabezpiecz jakość gotowego produktu

Uzyskaj pewność, że skład mieszanki pozwoli stworzyć gotowy produkt o odpowiednich parametrach oraz spełnić wymagania w zakresie oznakowania na etykietach produktu i uniknąć niepotrzebnych roszczeń ze strony klientów

 

Odnieś korzyści ze skutecznej kontroli surowca

 

Analizatory do pasz dają Ci możliwość kontroli wszystkich dostaw. Dostęp do wyników pomiaru w czasie poniżej 1 minuty daje możliwość odrzucenia dostaw surowca o niskiej jakości oraz optymalnego wykorzystania składników, a także chroni przed koniecznością wprowadzania poprawek na dalszych etapach procesu produkcyjnego.

 

Technologie analityczne takie jak np. NIR (spektroskopia w bliskiej podczerwieni) doskonale sprawdzają się przy kontroli zawartości białka i tłuszczu w produkcie przy jednoczesnym monitorowaniu wilgotności, włókna i innych parametrów.

 

Zbadaj potencjał nowych źródeł białka

Kontrola jakości za pomocą szybkich i łatwych w obsłudze analizatorów to rozwiązanie o potwierdzonej skuteczności.

 

Jednakże jeżeli pracujemy z wieloma różnymi surowcami i korzystamy z nowych, interesujących źródeł składników odżywczych, konieczność kalibracji analizatorów NIR staje się pewnym ograniczeniem. Na przykład stosowanie owadów jako źródła białka w paszach dla zwierząt jest obecnie dość powszechne, ale czy dostępne rozwiązania analityczne będą w takiej sytuacji równie efektywne jak w przypadku soi?

 

Analiza pasz dla zwierząt dotrzymuje kroku nowym źródłom białka

 

Pomiary pasz za pomocą analizatorów NIR wiążą się z koniecznością zebrania danych zarówno z analizy referencyjnej, jak i wielu rodzajów próbek, aby zbudować kalibracje, które odzwierciedlają naturalne różnice w próbkach, na przykład w różnych sezonach wegetacyjnych i warunkach zbioru. Oznacza to, że każde nowe źródło białka wymaga ogromnych nakładów pracy w celu stworzenia odpowiednich kalibracji.

 

Na przykład powszechne badania owadów jako źródła białka, przy pomocy dostępnych obecnie analizatorów będą wymagać swojego rodzaju "powrotu do korzeni" w kontekście tworzenia kalibracji, a to będzie się wiązało m.in. z koniecznością zgromadzenia puli różnych gatunków owadów i przeprowadzania pracochłonnych testów referencyjnych, żeby zbudować odpowiednią bazę danych.

 

Ponadto nowe rodzaje próbek mogą być trudne do zbadania, na przykład, ze względu na mniejsze stężenia oznaczanych parametrów oraz problemy takie jak rozkład i naturalne schnięcie owadów zanim zostaną umieszczone we właściwym procesie suszenia.

 

Pasze dla akwakultury wyznaczają kierunek rozwoju

 

Podczas gdy w kwestii wprowadzania białka z owadów do powszechnego użycia w produkcji pasz wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia soja niewątpliwie pozostanie najszerzej stosowanym źródłem białka jeszcze przez jakiś czas ze względu na jej cenę, dostępność oraz fakt, że jest to dobrze wszystkim znany surowiec. Wyjątek mogą stanowić pasze dla akwakultur, a przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka.

 

Zmieniają się przepisy. W lipcu 2017 r. stosowanie białka owadów w paszach dla organizmów wodnych zostało dopuszczone w Europie, a według danych stowarzyszenia producentów białka z owadów IPIFF od tego czasu w Unii Europejskiej wyhodowano już ponad 5.000 ton owadów z przeznaczeniem na pasze dla ryb.

 

Z punktu widzenia kwestii żywieniowych "anty-odżywcze" aspekty soi komplikują powszechne stosowanie tej rośliny soi jako źródła białka w paszach dla organizmów wodnych i wymusiły opracowanie tak zwanego izolatu białka.

 

Owady mogą stanowić najtańsze dostępne źródło białka zwierzęcego. Ponadto, ponieważ wraz ze wzrostem światowej populacji zapotrzebowanie na ryby staje się niemalże nieskończone, białko owadzie może zmniejszyć obciążenie ograniczonych i mocno już wyeksploatowanych zasobów mórz, które są obecnie wykorzystywane do produkcji mączki rybnej.

 

Sieciowe rozwiązania NIR i zarządzanie kalibracjami

 

Rozwój technologii może utorować drogę do szybszej i łatwiejszej kalibracji urządzeń do analizy pasz dla zwierząt.

 

Funkcje sieciowe analizatorów NIR firmy FOSS oraz współpracujące z nimi oprogramowanie sieciowe ułatwiają i zmniejszają koszt zarządzania operacjami analitycznymi. Na przykład aktualizację kalibracji wystarczy zainstalować na analizatorze głównym, który następnie rozpropaguje ją na wszystkie pozostałe urządzenie (które mogą znajdować się w różnych lokalizacjach) za naciśnięciem przycisku myszy. Funkcje sieciowe umożliwiają również specjalistom monitorowanie pracy analizatorów i zarządzanie nimi zdalnie, dzięki czemu obsługa nie musi posiadać specjalistycznych kompetencji i wiedzy, aby skutecznie badać próbki.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

Zarządzaj ryzykiem skażenia dzięki całkowicie automatycznym badaniom pod kątem do sześciu różnych mykotoksyn w ramach pojedynczego testu

 

Podejmuj szybkie decyzje podczas odbioru dostaw i segregacji surowca, wprowadzaj modyfikacje procesu produkcyjnego i kontroluj zastosowanie środków wiążących oraz zapewnij sobie zgodność z wymogami prawnymi.

 

Analizator MycoFoss™ pomoże Ci ustrzec się przed ryzykiem błędu ludzkiego dzięki całkowicie automatycznej procedurze testowej, która nie wymaga od operatora żadnych specjalnych kompetencji. Wystarczy załadować zmieloną próbkę i nacisnąć przycisk start.

 

Kontrola jakości i kosztów z wygodnym dostępem do danych

 

Oprogramowanie sieciowe FossManager™ umożliwia podłączenie urządzenia MycoFoss™ do Twojej sieci analizatorów zboża i pasz.


Dostęp do danych analitycznych z wszystkich urządzeń i obiektów zapewnia spójną jakość na przestrzeni całego przedsiębiorstwa

Skuteczniejsza kontrola gwarantuje zgodność z przepisami w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz standardowymi procedurami operacyjnymi

Kopie zapasowe oraz rozwiązywania do przechowywania długoterminowego zwiększają bezpieczeństwo danych

 

Zyski z kontroli wilgotności i białka w zbożu w systemie in-line

Badanie pasz dla zwierząt pod kątem parametrów takich jak wilgotność, tłuszcz i białko na różnych etapach procesu produkcyjnego pozwala osiągnąć natychmiastowe i trwałe zyski. Im ściślejsza kontrola składu w linii produkcyjnej, tym szybciej można podejmować ewentualne działania naprawcze dla kolejnych partii. Testy na końcowych etapach procesu są jeszcze istotniejsze, ponieważ pozwalają uzyskać pewność, że gotowy produkt jest zgodny ze specyfikacją.

 

Być może znasz już analizatory laboratoryjne FOSS, jak choćby NIRS™ DS2500, który zyskał szeroką popularność i jest obecnie powszechnie stosowany do szybkiego i precyzyjnego oznaczania kluczowych parametrów w procesach produkcyjnych. Nie zmienia to faktu, że ilość danych o procesie produkcyjnym jaką dysponujemy jest ograniczona koniecznością ręcznego pobrania próbek i umieszczania ich w analizatorze. Opracowanie tak zwanych analizatorów in-line takich jak np. ProFoss™ 2odmieniło oblicze branży poprzez umożliwienie ciągłego pomiaru parametrów bezpośrednio w linii produkcyjnej. Kluczowe parametry mogą teraz zostać poddane ściślejszej regulacji, co z kolei pozwala na produkcję bardziej zgodną ze specyfikacją docelową. Jednocześnie wyniki pomiaru można zawsze bez trudu zweryfikować względem stabilnych i niezawodnych analizatorów laboratoryjnych.

 

Sprawniejszy proces produkcji karm dla zwierząt domowych dzięki analizom in-line

 

Instalacja analizatora ProFoss™2 w linii produkcyjnej bezpośrednio za mieszadłem umożliwia pomiar kluczowych parametrów takich jak białko, tłuszcz i wilgotność oraz wprowadzanie szybkich modyfikacji w celu uzyskania odpowiedniej jakości produktu końcowego.

 

Wyniki pomiarów w czasie rzeczywistym dostępne są dla surowca trafiającego do linii produkcyjnej, w mieszadle lub zaraz za nim, po suszeniu, a także dla gotowego produktu. Uzyskane w ten sposób dane pozwalają zachować stałą jakość produktu, zmniejszyć liczbę niezbędnych do wprowadzenia poprawek oraz oszczędzić energię.

 

ProFoss 2 do pasz

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

Spełnij wymagania ustawowe i oczekiwania klientów w zakresie identyfikowalności

 

Badanie paszy w kluczowych momentach procesu produkcyjnego pozwala uniknąć zagrożeń oraz chroni przed potencjalnie bardzo niekorzystnymi sytuacjami, w których zachodzi konieczność wycofania produktu z rynku. Daje również pewność, że produkty będą całkowicie zgodne ze specyfikacją.

 

Kontrola tłuszczu i wilgotności w celu uzyskania odpowiedniej gęstości nasypowej i fizycznej stabilności produktów końcowych to zaledwie jeden z niezliczonych przykładów wykorzystania spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIR) przez przedsiębiorstwa produkujące pasze. Ma to ogromne znaczenie w kontekście uzyskania pewności, że produkt nie zepsuje się do momentu wykorzystania, a jednocześnie zachowa odpowiednią konsystencję i gęstość. Poziom wilgotności to kwestia kluczowa z punktu widzenia przechowywania pasz.

 

Choć większość testów pasz można przeprowadzić przy pomocy szybkich analizatorów NIR do rutynowych badań, w przypadku niektórych produktów konieczne jest stosowanie referencyjnych metod chemicznych. W dziedzinie analiz chemicznych oferujemy pełen zakres rozwiązań, które zostały opracowane w celu automatyzacji poszczególnych etapów procesu, co pozwala zwiększyć szybkość i podnieść poziom bezpieczeństwa dzięki ograniczeniu kontaktu z odczynnikami chemicznymi.

Efektywność, praca bez przestojów i transparentność danych

 

Rozwiązania firmy FOSS korzystają z osiągnięć w wielu dziedzinach technologii, w tym oprzyrządowania, oprogramowania i komunikacji między urządzeniami. Mówiąc o zaletach tego holistycznego podejścia nie można pominąć niezawodnej i niezwykle wysokiej efektywności analitycznej urządzeń niezależnie od tego, gdzie się znajdują i kto je obsługuje. Inne korzyści obejmują transparentność i identyfikowalność danych pomiarowych oraz wyjątkową obsługę klienta i wsparcie techniczne.

Sieć DS3 

Towarzyszymy Ci w codziennej pracy

 

Nasze zintegrowane i realizowane zdalnie usługi w zakresie wsparcia technicznego i optymalizacji pozwolą Ci w pełni wykorzystać potencjał wszystkich Twoich rozwiązań FOSS w dowolnym miejscu na świecie. Nasi Inżynierowie Serwisu oraz specjaliści aplikacyjni nie tylko oferują obsługę lokalną, ale są też zawsze gotowi do udzielenia wsparcia online. Nasze zespoły monitorują sprawność urządzeń, dając Ci pewność, że twoje sieciowe rozwiązania analityczne będą zawsze działać bez przeszkód. Usługi w zakresie konserwacji prewencyjnej gwarantują stabilność pracy i wysoką jakość danych analitycznych każdego dnia. Dowiedz się więcej.

Jak odnieść korzyści finansowe z ulepszeń procesu produkcyjnego przy jednoczesnym zachowaniu zgodności ze standardami jakościowymi?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami, żeby porozmawiać o potencjalnych korzyściach dla twojej działalności, bez żadnych zobowiązań. POROZMAWIAJMY