MENU

Phân tích thức ăn chăn nuôi

Animal Feed

Chúng tôi biết rằng việc chuyển sang NIR có thể giúp các nhà sản xuất tránh phải trả quá nhiều cho các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi chất lượng thấp, tiết kiệm 12.000 Euro mỗi tháng cho các dịch vụ phòng thí nghiệm bên ngoài.

Nơi bạn có thể phân tích

 • Tiếp nhận nguyên liệu

  Theo dõi sự biến động của nguyên liệu đầu vào

  Trả đúng giá cho nguyên liệu nhập vào
  Loại bỏ nguyên liệu không đạt tiêu chuẩn
  Tổng hợp nguyên liệu một cách tối ưu
  Cập nhật ma trận công thức thức ăn chăn nuôi để tối ưu hóa sản xuất thức ăn chăn nuôi
 • Tại máy trộn - kiểm soát quy trình

  Kiểm soát quy trình trộn trong thời gian thực

  Đo lường các thông số để đảm bảo thời gian trộn hiệu quả
  Nhận biết các vấn đề về liều lượng để sớm đưa ra quyết định làm lại
  Đảm bảo sản xuất đáp ứng yêu cầu
   
 • Sau khi làm mát - kiểm soát quy trình

  Đảm bảo chất lượng thành phẩm

  Điều chỉnh độ ẩm hoặc bổ sung chất béo gần với giá trị mục tiêu
  Thành phần đảm bảo đáp ứng thông số kỹ thuật tiêu chuẩn của thành phẩm
  Đảm bảo ghi nhãn chính xác và thông số sản phẩm để tránh khiếu nại từ khách hàng.
 • Thành phẩm

  Đảm bảo chất lượng thành phẩm

  Đảm bảo thành phần đáp ứng thông số kỹ thuật tiêu chuẩn của thành phẩm
  Đảm bảo ghi nhãn chính xác và thông số sản phẩm để tránh khiếu nại từ khách hàng
  Bảo vệ thương hiệu 

Bạn đã sẵn sàng khám phá xem bạn có thể tiết kiệm bao nhiêu trong quy trình sản xuất của mình bằng cách chuyển sang NIR chưa?

Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi để thảo luận về giá trị kinh doanh tiềm năng dành cho bạn, mà không vướng phải ràng buộc nào. HÃY TRÒ CHUYỆN NÀO