MENU

เพิ่มผลกำไรด้วยการวิเคราะห์อาหารสัตว์

ในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงด้านการขยายธุรกิจ และการลดลงของผลกำไร  ดังนั้นการวิเคราะห์อาหารสัตว์จึงจำเป็น เพื่อช่วยให้ธุรกิจมีผลกำไรและเติบโต

Animal Feed

 

คุณภาพ และปริมาณสารอาหารที่ถูกต้อง ในขณะที่ใช้ประโยชน์สูงสุดจากวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการผลิตอาหารสัตว์ จึงต้องการการตัดสินใจที่รอบคอบและฉับไวเสมอ

 

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยด้านสภาพอากาศ และความผันผวนของห่วงโซ่อุปทาน ทำให้การผลิตอาหารสัตว์คาดการณ์ได้ยากกว่าที่เคย การใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับสูตร และการใช้วัตถุดิบทางเลือกอย่างชาญฉลาด เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ ในขณะเดียวกัน ความกังวลด้านความยั่งยืนทำให้ทุกคนพุ่งเป้าความสนใจไปที่ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต

 

โซลูชั่นเพื่อการวิเคราะห์อาหารสัตว์ล่าสุด จะช่วยให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลที่จำเป็นเพื่อขยายธุรกิจของคุณ การวิเคราะห์วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต และผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากวัตถุดิบ และช่วยเพิ่มผลกำไร ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีเครือข่ายใหม่ล่าสุด ช่วยให้ติดตามข้อมูลผลิตภัณฑ์ย้อนหลังได้ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือเวลาผลิต

เพิ่มมูลค่าด้วยข้อมูล

 

 

กระบวนการผลิตอาหารสัตว์

ตรวจสอบวัตถุดิบรับเข้า

เพื่อให้มั่นใจว่าราคารับซื้อที่เหมาะสม ปฏิเสธวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐาน คัดแยกวัตถุดิบ และพัฒนาสูตรอาหารสัตว์เพื่อการผลิตที่ดีที่สุด

ควบคุมกระบวนการผสม

วิเคราะห์พารามิเตอร์หลัก เพื่อให้แน่ใจถึงระยะเวลาที่เหมาะสมในการผสมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แก้ไขได้ทันท่วงที และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการผลิตเป็นไปตามข้อกำหนด

มั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์ประกอบนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ในส่วนของการติดฉลาก และข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ในขณะเดียวกันก็คอยปกป้องแบรนด์ และหลีกเลี่ยงการอ้างสิทธิ์ของลูกค้า

 

กำไรจากการที่สามารถควบคุมวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

การวิเคราะห์อาหารสัตว์จะช่วยให้คุณตรวจสอบการจัดส่งทั้งหมดได้ ด้วยการทดสอบที่ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาที จึงสามารถหยุดยั้งวัตถุดิบที่ไม่ดีได้ตั้งแต่เริ่ม และใช้ประโยชน์สูงสุดจากวัตถุดิบโดยลดความเสี่ยงในการทำงานซ้ำของกระบวนการผลิตหลังจากนั้น

 

เทคโนโลยีการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์เนียร์อินฟราเรด (NIR) เหมาะที่สุดสำหรับการควบคุมปริมาณโปรตีน และไขมัน พร้อมตรวจสอบความชื้น เส้นใย และค่าปัจจัยอื่นๆ พร้อมกัน

 

สำรวจศักยภาพของแหล่งโปรตีนใหม่

การควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องวิเคราะห์ที่รวดเร็ว ใช้งานง่าย และได้รับการรับรองแล้ว

 

เมื่อมีการค้นพบวัตถุดิบ และแหล่งโปรตีนชนิดใหม่ที่รอให้สำรวจ จึงมีความจำเป็นต้องสอบเทียบ ซึ่งระบบเนียร์อินฟราเรดจะช่วยตอบโจทย์ เช่น แนวคิดที่มีความเป็นไปได้อย่างหนึ่งคือ ใช้แมลงเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับอาหารสัตว์ แต่เราจะสามารถทดสอบแมลงนั้นได้มีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับทดสอบถั่วเหลืองหรือไม่

 

การวิเคราะห์อาหารสัตว์ที่ปรับให้เข้ากับแหล่งโปรตีนใหม่

 

การทดสอบอาหารสัตว์ด้วยเครื่องอินฟราเรดต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทั้งการวิเคราะห์อ้างอิงและประเภทตัวอย่างที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการสอบเทียบที่สะท้อนความผันผวนตามธรรมชาติในตัวอย่าง เช่น เมื่อมีความแตกต่างระหว่างฤดูเติบโต และสภาวะเก็บเกี่ยว เมื่อพบแหล่งโปรตีนใหม่ ทำให้มีงานสอบเทียบจำนวนมากพอควร

 

ตัวอย่างเช่น ความแพร่หลายในการทดสอบแมลงซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนด้วยใช้เครื่องวิเคราะห์ที่มีอยู่ จะต้องมีการสร้างสมการขึ้นใหม่ ทำให้ต้องมีการลงทุน เพื่อเก็บรวบรวมแมลงนานาชนิด และการทดสอบอ้างอิงที่ต้องใช้คนทำงานมากเพื่อสร้างแหล่งข้อมูลที่ต้องการ

 

นอกจากนี้ ประเภทตัวอย่างใหม่อาจเป็นความท้าทายในการวัดค่า เช่น เมื่อมีความเข้มข้นน้อยมากของพารามิเตอร์ การสลายตัว และการแห้งตามธรรมชาติของแมลงที่เก็บเกี่ยวก่อนเข้าสู่กระบวนการอบแห้ง

 

อาหารสัตว์น้ำ

 

เห็นได้ชัดเจนว่า ยังต้องมีการให้ความรู้อีกมาก หากจะผลักดันให้เกิดการนำโปรตีนจากแมลงเข้าสู่กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ ด้วยทั้งปัจจัยด้านราคา ปริมาณที่มี และความคุ้นเคยกับถั่วเหลือง ล้วนแต่ทำให้ถั่วเหลือง ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับแหล่งโปรตีน แต่ก็มีข้อยกเว้นในกรณีของอาหารสัตว์ชนิดน้ำ ด้วยเหตุผลบางอย่าง

 

กฎหมายใหม่ถูกบัญญัติขึ้น ในเดือนกรกฎาคม 2017 การใช้โปรตีนจากแมลงในอาหารสัตว์น้ำได้รับอนุมัติในยุโรปโดย IPIFF หลังจากนั้น แมลงมากกว่า 5,000 ตันได้ถูกนำไปผลิตเป็นอาหารปลาในสหภาพยุโรป

 

ในแง่ความซับซ้อนของสารต้านสารอาหารในถั่วเหลือง ปัจจุบันการพัฒนาโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองอาจเป็นคำตอบ เพราะถั่วเหลืองเป็นแหล่งโปรตีนที่จำเป็นในการผลิตอาหารสัตว์น้ำ

 

แมลงอาจกลายเป็นโปรตีนจากสัตว์ที่มีราคาถูกสุด ยิ่งไปกว่านั้น เนื่องจากประชากรทั่วโลกเพิ่มขึ้น ความต้องการบริโภคเนื้อปลาเพิ่มขึ้นตามด้วย โปรตีนจากแมลงช่วยลดความขาดแคลนด้านทรัพยากรทางทะเลที่มีจำกัดเพื่อการผลิตอาหารปลาในขณะนี้

 

การจัดการระบบเครือข่ายการสมการ การวิเคราะห์ด้วยเนียร์อินฟราเรด (NIR)

 

การพัฒนาเทคโนโลยีนี้ สามารถวางพื้นฐานเพื่อให้การปรับเทียบอุปกรณ์วิเคราะห์อาหารสัตว์ทำได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้น

 

คุณลักษณะการเชื่อมโยงของโซลูชัน FOSS NIR และซอฟต์แวร์เครือข่ายที่สนับสนุนทำให้เป็นเรื่องง่ายและคุ้มค่าที่จะจัดการกับการดำเนินงานเชิงการวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น สามารถติดตั้งการอัปเดตการปรับเทียบบนเครื่องหลัก และจากนั้นจึงแชร์การตั้งค่าไปให้กับเครื่องวิเคราะห์ทั้งหมดทุกเครื่องที่อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ ด้วยการคลิกเมาส์เพียงครั้งเดียว วิธีการดังกล่าวยังช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถทำการตรวจสอบและจัดการเครื่องมือจากระยะไกลได้มากในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานไม่จำเป็นต้องมีความรู้และการฝึกอบรมเฉพาะใดๆ อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้

 

ศึกษาเพิ่มเติม

 

จัดการความเสี่ยงในการปนเปื้อน ด้วยการทดสอบสารพิษจากเชื้อราโดยอัตโนมัติสูงสุดหกชนิดในครั้งเดียว

 

ตัดสินใจอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการรับเข้าวัตถุดิบ การแยกส่วน และการปรับปรุงกระบวนการ เช่น การใช้สารยึดเกาะ และให้การปฏิบัติตามเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

 

MycoFoss™ ช่วยหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดของมนุษย์ด้วยกระบวนการอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ไม่ต้องใช้ทักษะพิเศษใดๆ เพียงวางตัวอย่าง แล้วกดเริ่มทำงาน

 

ทำการควบคุมคุณภาพและต้นทุนด้วยการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย:

 

FossManager™ ซอฟต์แวร์เครือข่าย ที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อม MycoFoss™ กับโซลูชันของคุณในเครือข่ายเครื่องวิเคราะห์เมล็ดพืช และอาหารสัตว์ได้


เข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์จากเครื่องวิเคราะห์ ทุกไซต์งาน เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพที่สม่ำเสมอทั่วทั้งองค์กรของคุณ

การตรวจสอบที่ดีขึ้นช่วยให้มั่นใจถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของอาหาร และขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน

จัดเก็บข้อมูลของคุณอย่างปลอดภัยด้วยการสำรองข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลระยะยาว

 

ประโยชน์จากการควบคุมความชื้น และโปรตีนในสายการผลิต

การทดสอบอาหารสัตว์สำหรับพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ความชื้น ไขมัน และโปรตีน ตลอดกระบวนการนำไปสู่การคืนทุนทันทีและผลตอบแทนอย่างยาวนาน ยิ่งคุณจดจำถึงองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน และใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นในระหว่างการผลิตได้มากเท่าใด คุณก็จะสามารถดำเนินการแก้ไขในชุดการผลิตอาหารลำดับต่อๆ ไปได้เร็วขึ้น ที่สำคัญยิ่งกว่าเมื่อสิ้นสุดการผลิตเพื่อให้แน่ใจว่าการผลิตเป็นไปตามข้อกำหนด

 

คุณอาจคุ้นเคยกับการใช้ระบบวิเคราะห์แบบตั้งโต๊ะอยู่แล้ว เช่น เครื่องวิเคราะห์NIRS™ DS2500 ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายและเชื่อถือได้สำหรับการวัดค่าปัจจัยควบคุมกระบวนการหลักอย่างแม่นยำและรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม ปริมาณของข้อมูลในขั้นตอนที่มีอยู่จำกัดนั้น เป็นไปตามความจำเป็นในการเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง และส่งต่อไปยังเครื่องมือ ขอแนะนำโซลูชันสำหรับการติดตั้งในสายการผลิต FOSS ProFoss™ 2 ที่จะเป็นผู้พลิกโฉมโซลูชัน โดยสามารถที่จะวัดได้อย่างแม่นยำ และต่อเนื่องโดยตรงในสายการผลิต ปัจจัยการควบคุมหลักสามารถตรวจสอบได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ทำให้ควบคุมการผลิตกับเป้าหมายได้อย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน สามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์กับเครื่องวิเคราะห์แบบตั้งโต๊ะที่มีความเสถียรสูงได้อย่างง่ายดาย

 

ปรับปรุงการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยการวิเคราะห์ในสายการผลิต

 

ในการติดตั้ง ProFoss™ 2 ในหรือทันทีหลังจากทำการผสมสูตร ช่วยให้คุณสามารถวัดค่าปัจจัยที่สำคัญ เช่น โปรตีน ไขมันและความชื้น และปรับเปลี่ยนได้ทันท่วงทีเพื่อให้เป็นไปตามคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่กำหนด

 

ผลลัพธ์แบบที่ได้รับตามเวลาจริงนั้น สามารถรับได้จากการใส่วัตถุดิบ ในระหว่างที่ทำการผสม หรือหลังจากที่ทำการผสมเสร็จสิ้น หลังจากนำไปอบ และเมื่อขนถ่ายผลิตภัณฑ์ในลำดับขั้นสุดท้าย ผลลัพธ์ที่ได้นำไปสู่ความสม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่ดีขึ้น ลดการทำงานซ้ำ และการประหยัดพลังงาน

 

ProFoss 2 สำหรับอาหารสัตว์

 

ศึกษาเพิ่มเติม

 

เป็นไปตามข้อกำหนด และความคาดหวังของลูกค้า สามารถการตรวจสอบย้อนหลังได้

 

การทดสอบอาหารสัตว์ในขั้นตอนสุดท้ายของการผลิต จะช่วยให้คุณจำกัดข้อผิดพลาด และลดโอกาสในการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่เสียหาย แต่คุณสามารถวางใจได้ หากผลิตภัณฑ์ของคุณตรงตามข้อกำหนด

 

ในบรรดาการใช้งานมากมายหลากหลายตัวอย่าง สำหรับการวิเคราะห์เนียร์อินฟราเรด (NIR) มากมายในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ตัวอย่างเพียงหนึ่งเดียวคือการควบคุมไขมันและความชื้นเพื่อให้ได้ความหนาแน่นปริมาณมากอย่างถูกต้องและความคงรูปร่างของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ช่วยให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ยังคงไม่เสียหาย และยังมีเนื้อสัมผัสและความหนาแน่นที่ถูกต้อง ระดับความชื้นนั้นมีความสำคัญต่อการพิจารณาถึงการจัดเก็บผลิตภัณฑ์

 

แม้ว่าการทดสอบอาหารสัตว์ส่วนใหญ่สามารถทำได้โดยใช้การวิเคราะห์เป็นประจำอย่างรวดเร็วด้วยวิธีการวิเคราะห์เนียร์อินฟราเรด (NIR) แต่วิธีการวิเคราะห์ทางเคมีที่ผ่านการรับรองนั้นก็จำเป็นสำหรับการนำไปตรวจสอบถึงความสอดคล้องตามเกณฑ์ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย สำหรับการวิเคราะห์ทางเคมี เราสามารถจัดให้มีระบบที่ครบถ้วนเพื่อขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติที่รวดเร็วและปลอดภัย พร้อมทั้งลดการใช้สารเคมีด้วย

ประสิทธิภาพ เวลาทำงานต่อเนื่อง และความโปร่งใสของข้อมูล

 

ระบบ FOSS ทำงานบนหลักการเทคโนโลยีที่หลากหลาย รวมถึงการทำงานของเครื่องมือ ซอฟต์แวร์ และการเชื่อมต่อ ประโยชน์ของระบบที่ครบถ้วนนี้ได้แก่ ประสิทธิภาพในการทดสอบที่ดีเยี่ยมและแม่นยำของเครื่องมือ ไม่ว่าติดตั้งอยู่ที่ใดและใครเป็นผู้ใช้งาน ข้อดีอื่นๆ รวมถึงความชัดเจน และการติดตามผลลัพธ์ย้อนกลับได้ ระดับบริการและสนับสนุนที่เหนือกว่า

เครือข่าย DS3 

พร้อมเคียงข้างในการทำงานทุกวัน

 

การสนับสนุนและบริการประสิทธิภาพสูงที่ควบคุมจากระยะไกล ให้คุณได้รับคุณค่าสูงสุดจากระบบ FOSS ทั้งหมดไม่ว่าคุณอยู่ที่ใดในโลก นอกเหนือจากบริการบำรุงรักษาที่หน้างาน วิศวกรบริการและผู้เชี่ยวชาญของเรายังพร้อมให้บริการคุณทางออนไลน์ตลอดเวลา ทีมจะตรวจสอบสถานะประสิทธิภาพและดูแลให้การทำงานวิเคราะห์ข้อมูลที่เชื่อมต่อของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น บริการบำรุงรักษาของเราช่วยให้เครื่องทำงานอย่างต่อเนื่อง และคงคุณภาพของข้อมูลในแต่ละวัน อ่านเพิ่มเติม

คุณจะทำกำไรจากการปรับปรุงกระบวนการในการผลิตได้อย่างไรโดยที่ยังสามารถรักษามาตรฐานคุณภาพให้ได้อยู่

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับศักยภาพทางธุรกิจของคุณโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ติดต่อเรา
NIRS DS3 Product Picture

NIRS™ DS3 F

ความแม่นยำระดับยอดเยี่ยมสำหรับการวิเคราะห์อาหารสัตว์ และวัตถุดิบ

 

NIRS™ DS3 คือการผสมผสานระหว่าง ประสิทธิภาพการวิเคราะห์ที่เยี่ยมยอด มาพร้อมกับชุดซอฟต์แวร์ และการบริการทางเครือข่าย ที่ให้มีข้อมูลแม่นยำ เชื่อถือได้ และใช้งานง่ายกว่าเดิม

 

ทราบถึงคุณภาพวัตถุดิบที่รับเข้า เพิ่มประสิทธิภาพการผสมผสานในเครื่องผสม และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

ศึกษาเพิ่มเติม

ProFoss™ 2

การวิเคราะห์อาหารสัตว์ในสายการผลิต เพื่อการวิเคราะห์แบบทันทีอย่างแม่นยำ

ProFoss™ 2 คือเครื่องวิเคราะห์อาหารสัตว์ในสายการผลิต สามารถทำการวิเคราะห์ได้อย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยี NIR

ศึกษาเพิ่มเติม
Profoss 2 for feed product picture on grey background
MycoFoss product picture

MycoFoss™

MycoFoss™ เป็นโซลูชันการทดสอบสารพิษจากเชื้อราตัวแรก ที่รวมเอาระบบจัดการอัตโนมัติ และทำงานได้อย่างรวดเร็วมาเข้าไว้ด้วยกัน ผลลัพธ์การทดสอบสารพิษจากเชื้อราที่แม่นยำถึง 6 ตัวนั้นสามารถทำได้ภายในไม่กี่นาที กระบวนการอัตโนมัติทั้งหมดไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะพิเศษใดๆ เพียงวางตัวอย่างที่บดแล้ว และกดปุ่มเริ่มทำงาน

ศึกษาเพิ่มเติม