MENU

ProFoss™ 2 เพื่อการวิเคราะห์อาหารสัตว์

ควบคุมดูแลการผลิตที่แม่นยำเพื่อการวิเคราะห์อาหารสัตว์ในสายการผลิต มีความทนทานสูง สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมการผลิตที่ไม่เอื้ออำนวย และให้ผลลัพธ์ทันใจเพื่อพัฒนาการผลิตและสร้างกำไรที่เพิ่มมากขึ้น

Profoss 2 for feed product picture on grey background
Value Icon

คุณค่า

ผลิตให้ได้ผลใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กำหนด เพื่อลดการนำอาหารสัตว์ที่ผลิตเสร็จแล้วมาปรับปรุงคุณภาพใหม่ และหลีกเลี่ยงการร้องเรียนจากลูกค้า คัดแยกได้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้วัตถุดิบสูงสุด และเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อผลผลิตไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
Sample Icon

ประเภทตัวอย่าง

วิเคราะห์อาหารสัตว์ ส่วนประกอบอาหารสัตว์ หรืออาหารสัตว์เลี้ยงแบบแห้ง ที่กระบวนการผลิต
Parameter Icon

พารามิเตอร์

โปรตีน ไขมัน และความชื้น

คุณพร้อมหรือไม่ที่จะพัฒนาความแม่นยำของกระบวนการผลิต และส่งมอบโปรตีนที่ใกล้เคียงกับเป้าหมาย

รับการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลกำไรและการปรับปรุงคุณภาพการผลิต โดยปราศจากข้อผูกมัดใดใด ขอรับใบเสนอราคา ติดต่อเรา