MENU

ProFoss™ 2 do mięsa drobiowego

100% kontroli nad oddzielonym mechanicznie mięsem drobiowym. Analizator in-line ProFoss™ 2 do oddzielonego mechanicznie mięsa drobiowego zapewnia ciągły dostęp do danych analitycznych, dzięki czemu możesz modyfikować zawartość tłuszczu w partiach mięsa w czasie rzeczywistym.

ProFoss 2 Butter
Value Icon

Wartość

Większa zgodność z celami produkcyjnymi. Większa wydajność. Mniej reklamacji. Eliminacja lub redukcja konieczności obniżania kategorii produktu.
Sample Icon

Typ próbki

Odkostnione mechanicznie mięso drobiowe.
Parameter Icon

Parametry

Tłuszcz, białko i wilgotność.

Czy miewasz problemy z zapewnieniem klientom odkostnionego mechanicznie mięsa drobiowego o konkretnej zawartości tłuszczu?

Porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów o tym, jak analiza odkostnionego mechanicznie mięsa drobiowego może pomóc ci uzyskać stałą jakość i osiągnąć cele produkcyjne w zakresie zawartości tłuszczu. POPROŚ O OFERTĘ Porozmawiajmy

Dowiedz się, jak zintegrowana z linią produkcyjną analiza odkostnionego mechanicznie mięsa drobiowego może zwiększyć wydajność produkcji i poprawić jakość gotowych wyrobów.

Ponieważ zawartość tłuszczu i białka oraz wilgotność mięsa mogą się znacznie różnić w zależności od zastosowanego surowca, prędkości podawania oraz operatora procesu, zintegrowany z linią produkcyjną analizator ProFoss™ umożliwia producentom osiąganie celów produkcyjnych oraz oszczędność tysięcy euro! Obejrzyj ten trzyminutowy film, by zobaczyć, jak to się dzieje.

Cechy

 • Uzyskaj więcej danych z każdej próbki dzięki transmitancji lateralnej 3 generacji

  Każdy producent odkostnionego mechanicznie mięsa drobiowego dobrze wie, że woda często gromadzi się na powierzchni produktu. Dlatego właśnie niezwykle ważne jest stosowanie pomiarów z użyciem lamp na podczerwień, które pozwalają wniknąć głęboko do wnętrza próbki. Sonda transmitancji lateralnej, jak sama nazwa wskazuje, umieszczona jest poprzecznie w linii produkcyjnej, dzięki czemu może przeprowadzać pomiary głęboko w masie produktu. Ponadto nasze sondy działają w oparciu o system pomiaru w bliskiej podczerwieni zwany transmitancją, który umożliwia dotarcie w głąb próbki, co nie jest możliwe w przypadku metod opartych na tak zwanej reflektancji bliskiej podczerwieni, w których pomiar ograniczony jest do powierzchni próbki.
 • Walidacja pracy urządzenia wyklucza ryzyko błędu

  Funkcja walidacji pozwala weryfikować wskazania analizatora ProFoss™ 2 z użyciem analizatora laboratoryjnego (jak np. FoodScan 2 lub NIRS™ DS3) jako punktu odniesienia, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych.

   

  W procesie walidacji próbki są oceniane i rejestrowane zarówno przez analizator ProFoss™ 2, jak i odpowiedni analizator laboratoryjny, co zmniejsza ryzyko błędu oraz zapewnia optymalną efektywność pracy urządzenia. Funkcje integracji, komunikacji i automatyzacji umożliwiają zapisywanie zestawień wyników w chmurze, skąd trafiają one do oceny, a następnie opisywane są w raportach, a wszystko to w ramach odpowiednich usług cyfrowych.

 • Analiza trendów

  ProFoss™2 przeprowadza pomiary bezpośrednio w linii produkcyjnej. Skala błędów przy pobieraniu próbek oraz związanych z przygotowaniem próbek jest zmniejszona niemalże do zera.
 • Technologia NIR o wysokiej rozdzielczości

  Zespół diod o wysokiej rozdzielczości pozwala uzyskać ciągłość i odpowiednią precyzję pomiaru, pokazując pełniejszy obraz przebiegu procesu produkcyjnego. Duża liczba pikseli (czujników diodowych) pozwala uzyskać dokładniejsze i bardziej powtarzalne wyniki analiz.