MENU

Optymalne wykorzystanie zasobów dzięki analizie mączki mięsno-kostnej

Szybka analiza mączki mięsno-kostnej pod kątem parametrów takich jak tłuszcz, wilgotność, białko i popiół umożliwia elastyczną kontrolę procesu produkcyjnego.

Rendering

 

Ponieważ globalne zapotrzebowanie na zrównoważone źródła pasz i karmy dla zwierząt ciągle się zwiększa, branża mechanicznego przetwórstwa mięsa odgrywa kluczową rolę w łańcuchu dostaw. Dwa najpowszechniej stosowane produkty przetwórstwa mechanicznego to mączka mięsno-kostna do pasz oraz łój stosowany w karmach. Jednocześnie aspekt bezstratnego wykorzystania surowca ma pozytywny wpływ na kwestię zrównoważonego rozwoju, ponieważ umożliwia maksymalne wykorzystanie zasobów i ogranicza stopień uwalniania dwutlenku węgla do środowiska przy utylizacji tusz.

Nie zmienia to faktu, że w branża w dalszym ciągu mierzy się z wyzwaniami w kwestii wydajności i zyskowności procesu. Precyzyjny pomiar zawartości białka w mączce mięsno-kostnej ma kluczowe znaczenie. Podobnie parametry takie jak tłuszcz, wilgotność, czy popiół mają istotne znaczenie dla optymalizacji procesu, a także od strony oznaczania produktów w sposób zgodny z restrykcyjnymi wymogami jakie obowiązują w branży. Proces mechanicznego przetwórstwa mięsa odbywa się w wysokiej temperaturze i wiąże się z dużym zużyciem zasobów. Choć wprowadzanie korekt po uruchomieniu procesu jest niezwykle trudne dla producentów, którzy muszą się dostosować do określonej specyfikacji zachowanie pewnego poziomu elastyczności na linii produkcyjnej jest nieodzowne.

Szybka analiza mączki mięsno-kostnej pod kątem parametrów takich jak tłuszcz, wilgotność, białko i popiół umożliwia wprowadzanie korekt do procesu produkcyjnego. Testy można przeprowadzać zarówno w procesie przetwórstwa jak i w gotowych mączkach. Korzyści obejmują miedzy innymi gwarancję osiągnięcia właściwej zawartości białka w gotowej mieszance, wyższą wydajność produkcji oraz lepszą renomę marki dzięki stałej jakości produktu, co z kolei prowadzi do zwiększenia poziomu sprzedaży.

Wiedza to wartość dodana

 

 

Rendering process line

Kontrola procesu produkcji

Kontrola zawartości tłuszczu, białka, wilgotności i popiołu w procesie produkcyjnym zapewnia wyższą wydajność produkcji, optymalną wartość produktów oraz ochronę marki.

Kontrola produktu gotowego

Kontrola gotowych produktów zapewnia: zgodność ze specyfikacją i ochronę renomy marki.

Bardziej spójna jakość mączki i łoju

 

Wszechstronne i łatwe w użyciu analizatory NIR ze stopniem ochrony IP65 idealnie sprawdzają się przy oznaczaniu tłuszczu, białka, wilgotności i popiołu w procesie produkcyjnym. Na przykład jeżeli zawartość białka w naszych produktach jest za wysoka ryzykujemy utratą zysków. Z kolei jeżeli będzie za niska narażamy się na odpowiedzialność finansową, niezadowolenie klientów i ostrzeżenia ze strony organów regulacyjnych. Natomiast jeżeli będzie całkowicie zgodna ze specyfikacją możemy zmaksymalizować zyski i z łatwością spełnić wymogi dla gotowego produktu.

Wszechstronne i łatwe w użyciu analizatory umożliwiają każdemu pracownikowi przeprowadzanie pomiarów w konfiguracji at line, in line lub w laboratorium. 

Uzyskaj więcej białka z mięsnych produktów ubocznych dzięki technologii NIR zintegrowanej z linią produkcyjną

Zawartość białka w gotowym produkcie przetwórstwa mechanicznego jest zawsze zmienna, ale efektywna segregacja umożliwia przygotowanie partii produktu odpowiadających konkretnym zapotrzebowaniom klienta pod kątem zawartości białka. Trudność polega na uzyskaniu poziomu elastyczności i szybkości, który pozwoli uzyskać pożądany efekt za każdym razem. Analizatory NIR zainstalowane bezpośrednio w procesie produkcyjnym zapewniają wyniki pomiaru co kilka sekund, co znacznie zwiększa precyzję oznaczania białka w produkcie.

Od analizatorów laboratoryjnych po rozwiązania in-line
Analizatory NIR stosowane w laboratoriach zakładowych dają dobre pojęcie o zawartości białka w produktach przetworzonych mechanicznie, ale w sposób oczywisty liczba badań ograniczona jest do liczby pobranych próbek. Ponadto proces przetwórstwa odbywa się w wysokiej temperaturze, a pobierane próbki mają zwykle temperaturę w okolicach 90 do 100 stopni Celsjusza. W związku z tym muszą ostygnąć na powietrzu do temperatury co najmniej 37 stopni, żeby można było je przebadać analizatorem NIR w laboratorium.

Z kolei w przypadku analizatorów NIR in-line, jak np. system ProFoss, rozwiązanie analityczne jest zintegrowane z linią produkcyjną. Np. czujnik NIR można umieścić tak, żeby mierzył gotowe produkty bezpośrednio zanim zostaną skierowane do magazynu. Czujnik znajduje się w rurze wyposażonej w specjalne szklane okno, które umożliwia naświetlanie przepływającego materiału światłem podczerwonym. Skanowanie odbywa się w sposób ciągły, a wyniki wyświetlają się na ekranie komputera.

Ciągły tryb pomiaru umożliwia operatorom podejmowanie świadomych decyzji o tym, do którego magazynu skierować daną partię produktu tak, aby spełnić oczekiwania danego klienta. Oprócz oznaczania białka ProFoss umożliwia również pomiar zawartości tłuszczu i popiołu oraz wilgotności, dzięki czemu operatorzy uzyskują dodatkowe informację ułatwiające konfigurację produkcji w taki sposób, aby uzyskać jak najlepsze parametry pod kątem białka.

Laboratoryjne analizatory NIR pozostają w użyciu do ostatecznej kontroli produktów, a także do kontroli efektywności analitycznej urządzenia ProFoss. Daje to możliwość monitorowania korelacji rozwiązania laboratoryjnego i analizatora ProFoss na przestrzeni całego cyklu życia produktu.

 

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

Spełnij wymagania ustawowe i oczekiwania klientów dzięki niezawodnym i identyfikowalnym analizom gotowego produktu

 

 

Analityka stosowana w kluczowych momentach procesu produkcji mączki mięsno-kostnej pozwala uniknąć zagrożeń oraz chroni przed potencjalnie bardzo niekorzystnymi sytuacjami, w których zachodzi konieczność wycofania produktu z rynku. Daje również pewność, że produkty będą całkowicie zgodne ze specyfikacją.

Większość testów mączki można przeprowadzić przy pomocy szybkich analizatorów NIR przeznaczonych do rutynowych badań, ale w przypadku niektórych parametrów produktów konieczne jest stosowanie referencyjnych metod chemicznych. Jeśli zajmujesz się tradycyjną analizą laboratoryjną, bezpieczne i niezawodne rozwiązania analityczne pomogą Ci szybko i dokładnie uzyskać wyniki pomiarów o wartości referencyjnej. W dziedzinie analiz chemicznych oferujemy pełen zakres rozwiązań, które zostały opracowane w celu automatyzacji poszczególnych etapów procesu, co pozwala zwiększyć szybkość i podnieść poziom bezpieczeństwa dzięki ograniczeniu kontaktu z odczynnikami chemicznymi.

Efektywność, czas pracy bez przestojów i transparentność danych

 

Rozwiązania firmy FOSS korzystają z osiągnięć wielu dziedzin technologii, w tym urządzeń pomiarowych, oprogramowania i komunikacji między urządzeniami. Mówiąc o zaletach tego holistycznego podejścia nie można pominąć niezawodnej i niezwykle wysokiej efektywności analitycznej urządzeń niezależnie od tego, gdzie się znajdują i kto je obsługuje. Inne korzyści obejmują transparentność i identyfikowalność danych pomiarowych oraz wyjątkowy poziom obsługi klienta i wsparcie techniczne.

Smart Analytics - wykres


Towarzyszymy Ci w codziennej pracy

 

Nasze zintegrowane i realizowane zdalnie usługi w zakresie wsparcia technicznego i optymalizacji pozwolą Ci w pełni wykorzystać potencjał wszystkich Twoich rozwiązań FOSS w dowolnym miejscu na świecie. Nasi Inżynierowie Serwisu oraz specjaliści w zakresie aplikacji oferują nie tylko obsługę lokalną, ale są też zawsze gotowi do udzielenia wsparcia online. Nasze zespoły monitorują sprawność urządzeń, dając Ci pewność, że twoje sieciowe rozwiązania analityczne będą zawsze działać bez przeszkód. Usługi w zakresie konserwacji prewencyjnej gwarantują stabilność pracy i wysoką jakość danych analitycznych każdego dnia. Dowiedz się więcej.

 

Ponieważ globalne zapotrzebowanie na zrównoważone źródła pasz i karmy dla zwierząt ciągle się zwiększa, branża mechanicznego przetwórstwa mięsa odgrywa kluczową rolę w łańcuchu dostaw. Dwa najpowszechniej stosowane produkty przetwórstwa mechanicznego to mączka mięsno-kostna do pasz oraz łój stosowany w karmach. Jednocześnie aspekt bezstratnego wykorzystania surowca ma pozytywny wpływ na kwestię zrównoważonego rozwoju, ponieważ umożliwia maksymalne wykorzystanie zasobów i ogranicza stopień uwalniania dwutlenku węgla do środowiska przy utylizacji tusz.

Nie zmienia to faktu, że w branża w dalszym ciągu mierzy się z wyzwaniami w kwestii wydajności i zyskowności procesu. Precyzyjny pomiar zawartości białka w mączce mięsno-kostnej ma kluczowe znaczenie. Podobnie parametry takie jak tłuszcz, wilgotność, czy popiół mają istotne znaczenie dla optymalizacji procesu, a także od strony oznaczania produktów w sposób zgodny z restrykcyjnymi wymogami jakie obowiązują w branży. Proces mechanicznego przetwórstwa mięsa odbywa się w wysokiej temperaturze i wiąże się z dużym zużyciem zasobów. Choć wprowadzanie korekt po uruchomieniu procesu jest niezwykle trudne dla producentów, którzy muszą się dostosować do określonej specyfikacji zachowanie pewnego poziomu elastyczności na linii produkcyjnej jest nieodzowne.

Szybka analiza mączki mięsno-kostnej pod kątem parametrów takich jak tłuszcz, wilgotność, białko i popiół umożliwia wprowadzanie korekt do procesu produkcyjnego. Testy można przeprowadzać zarówno w procesie przetwórstwa jak i w gotowych mączkach. Korzyści obejmują miedzy innymi gwarancję osiągnięcia właściwej zawartości białka w gotowej mieszance, wyższą wydajność produkcji oraz lepszą renomę marki dzięki stałej jakości produktu, co z kolei prowadzi do zwiększenia poziomu sprzedaży.

Wiedza to wartość dodana

 

 

Rendering process line

Kontrola procesu produkcji

Kontrola zawartości tłuszczu, białka, wilgotności i popiołu w procesie produkcyjnym zapewnia wyższą wydajność produkcji, optymalną wartość produktów oraz ochronę marki.

Kontrola produktu gotowego

Kontrola gotowych produktów zapewnia: zgodność ze specyfikacją i ochronę renomy marki.

Bardziej spójna jakość mączki i łoju

 

Wszechstronne i łatwe w użyciu analizatory NIR ze stopniem ochrony IP65 idealnie sprawdzają się przy oznaczaniu tłuszczu, białka, wilgotności i popiołu w procesie produkcyjnym. Na przykład jeżeli zawartość białka w naszych produktach jest za wysoka ryzykujemy utratą zysków. Z kolei jeżeli będzie za niska narażamy się na odpowiedzialność finansową, niezadowolenie klientów i ostrzeżenia ze strony organów regulacyjnych. Natomiast jeżeli będzie całkowicie zgodna ze specyfikacją możemy zmaksymalizować zyski i z łatwością spełnić wymogi dla gotowego produktu.

Wszechstronne i łatwe w użyciu analizatory umożliwiają każdemu pracownikowi przeprowadzanie pomiarów w konfiguracji at line, in line lub w laboratorium. 

Uzyskaj więcej białka z mięsnych produktów ubocznych dzięki technologii NIR zintegrowanej z linią produkcyjną

Zawartość białka w gotowym produkcie przetwórstwa mechanicznego jest zawsze zmienna, ale efektywna segregacja umożliwia przygotowanie partii produktu odpowiadających konkretnym zapotrzebowaniom klienta pod kątem zawartości białka. Trudność polega na uzyskaniu poziomu elastyczności i szybkości, który pozwoli uzyskać pożądany efekt za każdym razem. Analizatory NIR zainstalowane bezpośrednio w procesie produkcyjnym zapewniają wyniki pomiaru co kilka sekund, co znacznie zwiększa precyzję oznaczania białka w produkcie.

Od analizatorów laboratoryjnych po rozwiązania in-line
Analizatory NIR stosowane w laboratoriach zakładowych dają dobre pojęcie o zawartości białka w produktach przetworzonych mechanicznie, ale w sposób oczywisty liczba badań ograniczona jest do liczby pobranych próbek. Ponadto proces przetwórstwa odbywa się w wysokiej temperaturze, a pobierane próbki mają zwykle temperaturę w okolicach 90 do 100 stopni Celsjusza. W związku z tym muszą ostygnąć na powietrzu do temperatury co najmniej 37 stopni, żeby można było je przebadać analizatorem NIR w laboratorium.

Z kolei w przypadku analizatorów NIR in-line, jak np. system ProFoss, rozwiązanie analityczne jest zintegrowane z linią produkcyjną. Np. czujnik NIR można umieścić tak, żeby mierzył gotowe produkty bezpośrednio zanim zostaną skierowane do magazynu. Czujnik znajduje się w rurze wyposażonej w specjalne szklane okno, które umożliwia naświetlanie przepływającego materiału światłem podczerwonym. Skanowanie odbywa się w sposób ciągły, a wyniki wyświetlają się na ekranie komputera.

Ciągły tryb pomiaru umożliwia operatorom podejmowanie świadomych decyzji o tym, do którego magazynu skierować daną partię produktu tak, aby spełnić oczekiwania danego klienta. Oprócz oznaczania białka ProFoss umożliwia również pomiar zawartości tłuszczu i popiołu oraz wilgotności, dzięki czemu operatorzy uzyskują dodatkowe informację ułatwiające konfigurację produkcji w taki sposób, aby uzyskać jak najlepsze parametry pod kątem białka.

Laboratoryjne analizatory NIR pozostają w użyciu do ostatecznej kontroli produktów, a także do kontroli efektywności analitycznej urządzenia ProFoss. Daje to możliwość monitorowania korelacji rozwiązania laboratoryjnego i analizatora ProFoss na przestrzeni całego cyklu życia produktu.

 

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Efektywność, czas pracy bez przestojów i transparentność danych

 

Rozwiązania firmy FOSS korzystają z osiągnięć wielu dziedzin technologii, w tym urządzeń pomiarowych, oprogramowania i komunikacji między urządzeniami. Mówiąc o zaletach tego holistycznego podejścia nie można pominąć niezawodnej i niezwykle wysokiej efektywności analitycznej urządzeń niezależnie od tego, gdzie się znajdują i kto je obsługuje. Inne korzyści obejmują transparentność i identyfikowalność danych pomiarowych oraz wyjątkowy poziom obsługi klienta i wsparcie techniczne.

Smart Analytics - wykres


Towarzyszymy Ci w codziennej pracy

 

Nasze zintegrowane i realizowane zdalnie usługi w zakresie wsparcia technicznego i optymalizacji pozwolą Ci w pełni wykorzystać potencjał wszystkich Twoich rozwiązań FOSS w dowolnym miejscu na świecie. Nasi Inżynierowie Serwisu oraz specjaliści w zakresie aplikacji oferują nie tylko obsługę lokalną, ale są też zawsze gotowi do udzielenia wsparcia online. Nasze zespoły monitorują sprawność urządzeń, dając Ci pewność, że twoje sieciowe rozwiązania analityczne będą zawsze działać bez przeszkód. Usługi w zakresie konserwacji prewencyjnej gwarantują stabilność pracy i wysoką jakość danych analitycznych każdego dnia. Dowiedz się więcej.

Poznaj wartość analizy mączki mięsno-kostnej

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś, żeby dowiedzieć się, jak analiza mięsa może odmienić twój biznes. Porozmawiajmy