MENU

Szybka i stabilna analiza wina

Automatyczny pomiar szerokiego zakresu parametrów zwiększa wydajność pracy laboratorium i szybkość realizacji testów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

 

Jako jeden z fundamentów branży winiarskiej, akredytowane rozwiązania do analizy wina od zawsze stanowiły niecenioną pomoc dla producentów w dostarczaniu produktu o niezmiennie wysokiej jakości na dynamiczny międzynarodowy rynek.

 

Oprócz niepodważalnej niezawodności rozwiązań analitycznych, również możliwość szybkiego przeprowadzania testów w sposób bezpieczny i obarczony minimalnym ryzykiem błędu ludzkiego stanowi priorytet dla profesjonalnych laboratoriów w których nakład pracy jest bardzo wysoki. Jednocześnie kwestie takie jak minimalny zakres wykorzystania odczynników chemicznych, utylizacja odpadów, czy zapewnienie identyfikowalności wyników mogą generować dodatkowe obciążenie.

 

Szybka analiza dużej liczby parametrów przy użyciu automatycznych rozwiązań pomaga laboratoriom obsługiwać klientów wydajnie i przy niskim koszcie w przeliczeniu na pojedynczą próbkę. W ciągu godziny można przebadać do 120 próbek pod katem praktycznie wszystkich niezbędnych parametrów, w tym siarczynu wolnego i całkowitego. Istnieje również możliwość pomiaru barwy w ten sam sposób, a funkcje automatyzacji pozwalają operatorowi przygotowywać całą partię próbek do przebadania, a następnie zająć się innymi czynnościami    

Szybkość, automatyzacja i stabilność pomiarów
zapewniają lepszy poziom obsługi

 

Niski koszt w przeliczeniu na pojedynczą próbkę jaki oferują automatyczne analizy laboratoryjne zapewnia szybki zwrot z inwestycji. Dostęp do wyniku pomiaru licznych parametrów z pojedynczej próbki pomaga dostosować się do coraz bardziej szczegółowych wymagań w zakresie informacji o składzie produktu. Dostępne parametry: Etanol, cukry, kwasy organiczne, pH, barwa, dwutlenek siarki w stanie wolnym i dwutlenek siarki całkowity. Badanie wszystkich parametrów wymaganych na etykiecie produktu trwa zaledwie dwie minuty i może być przeprowadzone w wykorzystaniem próbki o małej objętości. Automatyzacja procesu testowania zmniejsza ryzyko błędu ludzkiego, podczas gdy możliwość obsługi partii składających się nawet ze 120 próbek w ciągu jednej godziny zapewnia wysoką przepustowośc.

 

 

Lepsza jakość obsługi dzięki automatycznemu oznaczaniu dwutlenku siarki

Opracowanie technologii automatycznego oznaczania dwutlenku siarki stanowiło przełom w dziedzinie analiz winiarskich. Obecnie analizator WineScan SO2 umożliwia już szczegółową kontrolę zawartości całkowitego i wolnego dwutlenku siarki przy jednoczesnym pomiarze innych parametrów, a wszystko to w czasie niewiele dłuższym niż dwie minuty. Czas dostępu do wyników pomiaru uległ istotnej poprawie, przy jednoczesnym obniżeniu nakładu pracy i ryzyka błędu ludzkiego.


Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii analizator WineScan SO2 oferuje niezawodną i udokumentowaną wydajność analityczną. Coraz większa liczba laboratoriów zajmujących się badaniem wina oprócz rutynowej analizy zawartości dwutlenku siarki uzyskuje również akredytacje do stosowania tego urządzenia w ramach swoich standardowych usług.  Analizator korzysta z technologii FTIR (spektroskopia fourierowska w podczerwieni) do oznaczania parametrów takich jak etanol, pH, cukry, kwasy organiczne i wiele innych. Oznaczanie SO2 odbywa się z wykorzystaniem kwasu fosforowego do hydrolizy, która powoduje uwolnienie dwutlenku siarki z próbki wina w celu przeskanowania go z zastosowaniem technologii FTIR.


Jak to działa
Czas pomiaru wypada bardzo korzystnie w porównaniu z dostępnymi obecnie laboratoryjnymi metodami pomiaru referencyjnego, w przypadku których na wynik trzeba czekać ok. 15 min. Urządzenie to jest również znacznie bardziej wygodne w użyciu, dzięki czemu wymaga znacznie mniejszego nakładu obsługi manualnej, a to z kolei minimalizuje ryzyko błędu operatora. Wyniki pomiaru SO2 dostępne są równolegle z danymi dla wielu innych parametrów jakościowych, które można kontrolować przy użyciu analizatora WineScan. W ten sposób użytkownik uzyskuje na ekranie wygodne porównanie parametrów, takich jak pH i etanol, które może dostarczyć potencjalnie istotnych informacji w zestawieniu z danymi o zawartości dwutlenku siarki.

Analizator WineScan SO2 został zatwierdzony do stosowania jako oficjalna metoda do końcowej analizy wina na terenie Niemiec. Oprócz tej aprobaty, pozytywne wyniki badania międzylaboratoryjnego przeprowadzonego przez czołowe niemieckie laboratoria winiarskie oraz podobnych badań zrealizowanych przez firmę FOSS jeszcze skuteczniej dowodzą wiarygodności analizatora WineScan w porównaniu ze standardowymi metodami pomiaru. Pozostaje jednak zasadnicza różnica. Analizator WineScan jest znacznie szybszy.

Szybki pomiar SO2 w stanie wolnym i całkowitego SO2

•  W oparciu o reakcję metodą napowietrzania-utleniania

•  Efektywność analityczna porównywalna z metodą akredytowaną przez OIV

•  Pełna automatyzacja i integracja z pomiarami WineScan™

•  Operator nie jest narażony na kontakt z niebezpiecznymi chemikaliami

•  Analiza utraconych kosztów

 

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

Oprogramowanie pozwala zaoszczędzić czas i zwiększyć identyfikowalność
pomiarów

 

Analiza wina w konfiguracji sieciowej

 

Rozwiązania do przechowywania danych oraz oprogramowanie sieciowe ułatwiają sprostanie rosnącym wymogom w zakresie dokumentacji badań.

Automatyczna rejestracja operacji analitycznych zapewnia dostęp do list wyników, co przyczynia się do poprawy procedur zapewnienia jakości i zwiększenia identyfikowalności. Bogate zasoby danych ułatwiają klientom laboratorium monitorowanie tendencji w wynikach pomiarów oraz tworzenie strategii dla kolejnych roczników.

Jednym z nowych usprawnień jest dostępność oprogramowania sieciowego, które umożliwia zdalne monitorowanie urządzeń i zarządzanie nimi z dowolnej lokalizacji. Pozwala to obniżyć koszt eksploatacji analizatorów, szczególnie w przypadku większych flot. Dowiedz się więcej

Efektywność, czas pracy bez przestojów i transparentność danych

 

Rozwiązania firmy FOSS korzystają z osiągnięć wielu dziedzin technologii, w tym oprzyrządowaniu, oprogramowaniu i komunikacji między urządzeniami. Mówiąc o zaletach tego holistycznego podejścia nie można pominąć niezawodnej i niezwykle wysokiej efektywności analitycznej urządzeń niezależnie od tego, gdzie się znajdują i kto je obsługuje. Inne korzyści obejmują transparentność i identyfikowalność danych pomiarowych oraz wyjątkowy poziom obsługi klienta i wsparcie techniczne.

Grafika sieci


Towarzyszymy Ci w codziennej pracy

 

Nasze zintegrowane i realizowane zdalnie usługi w zakresie wsparcia technicznego i optymalizacji pozwolą Ci w pełni wykorzystać potencjał wszystkich Twoich rozwiązań FOSS w dowolnym miejscu na świecie. Nasi Inżynierowie Serwisu oraz specjaliści w zakresie aplikacji oferują nie tylko obsługę lokalną, ale są też zawsze gotowi do udzielenia wsparcia online. Nasze zespoły monitorują sprawność urządzeń, dając Ci pewność, że twoje sieciowe rozwiązania analityczne będą zawsze działać bez przeszkód. Usługi w zakresie konserwacji prewencyjnej gwarantują stabilność pracy i wysoką jakość danych analitycznych każdego dnia. Dowiedz się więcej

Porozmawiajmy o tym, jak automatyczna analiza wina może poprawić poziom obsługi przy jednoczesnym obniżeniu kosztu w przeliczeniu na próbkę

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś, żeby dowiedzieć się, jak automatyczna analiza wina może odmienić Twój biznes.  Porozmawiajmy