MENU

Phân loại thịt cắt miếng

Chúng tôi biết rằng việc phân loại thịt cắt miếng theo hàm lượng chất béo cung cấp cho bạn kiến thức để đạt được chất lượng thành phẩm đồng nhất.

Nơi bạn có thể phân tích

 • Kiểm soát nguyên liệu thô

  Đảm bảo chất lượng nguyên liệu đầu vào giúp đảm bảo:

  • Kiểm soát nhà cung cấp
  • Nâng cao hiệu quả sản xuất
  • Cải thiện tính đồng nhất của thành phẩm
  • Bảo vệ thương hiệu
 • Kiểm soát sản phẩm cuối cùng

  Kiểm soát thành phẩm giúp đảm bảo:

  • Cải thiện tính đồng nhất của thành phẩm
  • Bảo vệ thương hiệu

Bạn đã sẵn sàng khám phá giá trị của việc phân loại giăm bông hoặc ba chỉ lợn để cải thiện chất lượng thành phẩm?

Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi để thảo luận về giá trị kinh doanh tiềm năng dành cho bạn, mà không vướng phải ràng buộc nào. Hãy trò chuyện nào