MENU

ความคุ้มค่าสูงสุดจากการตัดแต่งด้วยการวิเคราะห์เนื้อสัตว์

การทดสอบอย่างรวดเร็วสำหรับพารามิเตอร์หลักต่างๆ เช่น ปริมาณไขมัน ทำให้มั่นใจว่าจะมีการใช้วัตถุดิบได้คุ้มค่ามากขึ้น เพื่อผลกำไรสูงสุด

ไม่ว่าจะเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์การตัดแต่งเนื้อเพื่อการผลิตไส้กรอก หรือระยะเวลาในการหมักแฮม การใช้วัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือหลักสำคัญของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเนื้อ ความสามารถดังกล่าวมีความสำคัญ เนื่องจากความต้องการเนื้อคุณภาพสูงที่มีมากขึ้น สามารถติดตามย้อนได้ หลังควบคู่ไปกับการเพิ่มผลกำไร

ซึ่งเป็นความท้าทาย ด้วยวัตถุดิบที่แตกต่างกันในผู้ผลิตแต่ละราย ในแต่ละล็อต และแม้แต่ในแต่ละถาด การตัดแต่งเนื้อในแบชต์การผลิต เนื้อแดงอาจถูกตัดทิ้ง เพื่อให้แน่ใจว่ามีปริมาณไขมันตรงกับเป้าหมาย เช่นเดียวกัน การตัดแต่งเฉพาะส่วน ในกระบวนการผลิตซึ่งใช้เวลา และมีต้นทุนสูง หากไม่มีข้อกำหนดที่ชัดเจนของปริมาณไขมัน การหมักผลิตภัณฑ์อาจใช้เวลาและทรัพยากรพลังงานมากเกินความจำเป็น และมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้คุณภาพที่ดี

การนำการวิเคราะห์เนื้อดิบแบบรวดเร็วมาใช้ในห้องปฏิบัติการ หรือในบริเวณการผลิต จะช่วยให้ตัดสินใจได้ถูกต้องเมื่อวัตถุดิบมาถึง โซลูชันแบบติดตั้งในสายการผลิตที่จะทำการวิเคราะห์เนื้อดิบทั้งหมดในแบตช์แบบตามเวลาจริง และตรวจจับวัตถุแปลกปลอมด้วย ประโยชน์ได้แก่ การใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านปริมาณไขมันได้อย่างแม่นยำ ประสิทธิภาพในการผลิต และการเพิ่มผลกำไร

เพิ่มมูลค่าด้วยข้อมูล

 

สายการผลิตเบียร์

การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

การรับประกันคุณภาพของวัตถุดิบที่รับเข้า เพื่อ: ควบคุมปริมาณไขมัน ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมในวัตถุดิบ

การควบคุมกระบวนการผลิต

ควบคุมปริมาณไขมันในเครื่องผสม และปรับปริมาณไขมันให้ใกล้เคียงเป้าหมายมากขึ้น: เพิ่มผลผลิต ลดการสูญเสียเนื้อแดง ปรับปรุงความสม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย สร้างและปกป้องชื่อเสียงของแบรนด์

การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายทำให้มั่นใจถึง: ผลิตภัณฑ์ตรงตามข้อกำหนด ปกป้องชื่อเสียงของแบรนด์

ตัดแต่งเนื้อได้คุ้มค่าที่สุด

 

เดิมที การวิเคราะห์ปริมาณไขมันในการตัดแต่งเนื้อด้วย “การมองของผู้ชำแหละเนื้อ” หรือวิธีวิเคราะห์ทางเคมี อย่างไรก็ตาม วิธีการเหล่านั้นให้ผลลัพธ์ที่ไม่เสถียรในผลิตภัณฑ์ตัดแต่ง และการควบคุมกระบวนการผลิต

การวิเคราะห์ในสายการผลิต สำหรับการตัดแต่งทั้งล็อตโดยอ้างอิงกับการตรวจเอ็กซเรย์ช่วยปรับปรุงมูลค่ายอดขายซึ่งได้รับการพิสูจน์ผ่านการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้ผลิตเนื้อนับร้อยแห่งทั่วโลก
ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจเอกซเรย์ในคำถาม-คำตอบนี้

ผู้ผลิตเฉพาะด้านสามารถ:
• ลดปัญหาการบรรจุใส่เนื้อแดงในแต่ละกล่อง พาเลทหรือผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้ตั้งใจ
• เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการลดความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ในแต่ละชุดการบรรจุ
• ลดความเสี่ยงร้องเรียน จากปริมาณของส่วนประกอบของไขมัน
• หยุดยั้งสิ่งปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์
• เก็บบันทึก (การตรวจหาไขมัน น้ำหนัก และวัตถุแปลกปลอม) ของกล่องบรรจุบนพาเลท หรือผลิตภัณฑ์สำหรับใช้อ้างอิงกรณีเกิดข้อพิพาท

การวิเคราะห์เนื้อสด – วัดค่าทั้งหมดด้วยระบบเอกซเรย์ในสายการผลิต

ระบบวิเคราะห์เนื้อดิบ เช่น MeatMaster II จะทดสอบการตัดแต่งที่ดำเนินการผ่านเครื่องวิเคราะห์บนสายพาน ข้อมูลที่ได้สามารถใช้สำหรับการประกอบทั้งล็อตแบบด้วยตนเอง หรืออัตโนมัติเช่นเดียวกับในกรณีศึกษาจาก Danish Crown นี้

 

 

 

กำหนดเกรดเนื้อหมูสามชั้น และแฮมเพื่อประสิทธิภาพในการผลิต และคุณภาพที่สม่ำเสมอ

การวิเคราะห์เนื้อดิบด้วยเทคโนโลยีเอกซเรย์ ช่วยให้สามารถกำหนดระดับคุณภาพของชิ้นเนื้อ เช่น เนื้อหมูสามชั้น เนื้อแฮม ฯลฯ ออกเป็นระดับต่างๆ ซึ่งวิธีการตรวจสอบด้วยสายตาแบบเดิมไม่สามารถทำได้

 

การแบ่งเกรดผลิตภัณฑ์จะพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ไขมัน และสามารถนำไปใช้ร่วมกับวิธีการตรวจจำจากภาพ ข้อดีของเทคโนโลยีนี้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ผลิตเบคอน แฮมแห้ง และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์สำเร็จรูปอื่นๆ ที่ใช้การตัดแต่งชิ้นส่วนทั้งชิ้น ผู้ผลิตเนื้อหมูสามชั้นยังสามารถใช้โอกาสนี้เพื่อทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งจะเป็นไปตามข้อกำหนด (ขนาด ความยาว ความกว้าง ความหนา) ปริมาณคลอไรด์ และปราศจากวัตถุแปลกปลอม วิธีแบ่งเกรดนี้ช่วยให้:

 

• ส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ด้วยการปรับปรุงความสม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์
• ปรับปรุงผลผลิตโดยการคัดแยกวัตถุดิบเป็นหมวดหมู่
• ปรับปรุงผลผลิตโดยการลดอัตราการปฏิเสธของผลิตภัณฑ์
• ลดต้นทุนแรงงานสำหรับการตรวจสอบการตัดแต่ง
• หลีกเลี่ยงการจ่ายค่าวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐาน

 

วิดีโอนี้แสดงถึงการทำงานของเครื่อง:

 

 

ศึกษาเพิ่มเติม

Raw meat in a box

ป้องกันการร้องเรียนของลูกค้าด้วยการวิเคราะห์ไขมันในสายการผลิตสำหรับการตัดแต่ง

การวิเคราะห์เนื้อดิบด้วยเครื่องวิเคราะห์ MeatMaster™ ในสายการผลิต สามารถช่วยลดการร้องเรียนของลูกค้า และลดการสูญเสียเนื้อแดงได้อย่างไร

 

ด้วยการวิเคราะห์ค่าการตัดแต่งทั้งล็อต เพื่อให้ได้ปริมาณไขมันที่ถูกต้อง ตรงตามเป้าหมายอย่างแม่นยำทุกครั้ง ตามความคาดหวังของลูกค้า พร้อมผลกำไรเพิ่มขึ้น ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความนี้

ศึกษาเพิ่มเติม

 

 

ประสิทธิภาพ เวลาทำงานต่อเนื่อง และความโปร่งใสของข้อมูล

 

โซลูชัน FOSS ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีจากหลากหลายสาขา ซึ่งรวมถึงเครื่องมือวิเคราะห์ ซอฟต์แวร์ และการเชื่อมต่อ ประโยชน์จากโซลูชันที่สมบูรณ์แบบนี้ก็คือ ความทนทานและประสิทธิภาพเชิงวิเคราะห์ของเครื่องมือที่สูง และเสถียรไม่ว่าจะนำไปติดตั้งไว้ที่ใดหรือใครจะเป็นผู้ใช้งานก็ตาม นอกจากนี้ยังประโยชน์อื่นๆ เช่น ของความโปร่ง และสามารถติดตามผลย้อนหลัง รวมไปถึงการบริการและการสนับสนุนที่หาเปรียบเทียบไม่ได้

ระบบวิเคราะห์อัจฉริยะพร้อมเคียงข้างในการทำงานทุกวัน

 

การสนับสนุนและแบบครบวงจรผ่านการควบคุมจากระยะไกล และบริการในการปรับค่าให้มีความเหมาะสม ทำให้มั่นใจบริการจาก FOSS ได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดในโลกก็ตาม นอกเหนือจากบริการบำรุงรักษาที่หน้างาน วิศวกรบริการและผู้เชี่ยวชาญของเรายังพร้อมให้บริการคุณทางออนไลน์ตลอดเวลา ทีมจะตรวจสอบสถานะประสิทธิภาพและดูแลให้การทำงานวิเคราะห์ข้อมูลที่เชื่อมต่อของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น บริการบำรุงรักษาของเราช่วยให้เครื่องทำงานอย่างต่อเนื่องและคงคุณภาพของข้อมูลในแต่ละวัน ศึกษาเพิ่มเติม

การวิเคราะห์เนื้อสด จะช่วยประหยัดต้นทุนได้อย่างไร

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อปรึกษาว่า ข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์เนื้อสัตว์ สามารถสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างไร ติดต่อเรา