MENU

MeatMaster™ II

MeatMaster™ II เป็นเครื่องวิเคราะห์ไขมันอัจฉริยะที่ติดตั้งในสายการผลิต ที่ช่วยให้คุณสามารถทำการตรวจสอบได้อย่างแม่นยำและคุ้มค่ากว่าระบบการทำงานอื่นๆ ผสานการทำงานเข้ากับสายการผลิตได้ง่าย สามารถสแกนผลิตภัณฑ์ได้ถึง 50 ตันต่อชั่วโมง อุปกรณ์เสริมมาตรฐานครอบคลุมทั้งการตรวจวัดส่วนประกอบไขมัน การระบุน้ำหนัก และการตรวจสอบสิ่งแปลกปลอม

ดูวิธีการทำงาน
Value Icon

การอ่านค่า

สแกนเนื้อสดทั้งชิ้นได้ 100% และสามารถตรวจหาสิ่งปลอมปน สแกนเนื้อสดทุกประเภท ทั้งเนื้อสดหรือเนื้อแช่แข็ง
Sample Icon

ชนิดตัวอย่าง

เนื้อดิบ เนื้อแช่เย็นหรือเนื้อแช่แข็งทุกประเภท เนื้อสัตว์ในบรรจุภัณฑ์หรือแบบจัดวางอิสระ
Parameter Icon

ค่าการวิเคราะห์

ไขมัน น้ำหนัก สิ่งแปลกปลอม (โลหะ กระดูก)

ประโยชน์จากระบบตรวจเอกซเรย์อัจฉริยะ

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราในการพูดคุยเกี่ยวกับ MeatMaster™ II ระบบอัจฉริยะที่สามารถช่วยคุณในการจัดการกระบวนการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเนื้อสัตว์ยุคใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพ มีความเสถียรเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด ขอรับใบเสนอราคา ติดต่อเรา