MENU

คงผลลัพธ์ให้สม่ำเสมอทุกครั้ง ด้วยการวิเคราะห์คุณภาพเนื้อที่ทำจากพืช

การทดสอบพารามิเตอร์หลักแบบรวดเร็ว เช่น ไขมัน ความชื้น และโปรตีน ช่วยให้มั่นใจถึงคุณภาพที่สม่ำเสมอยิ่งขึ้น พร้อมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทำจากพืช

Plant-based meat

อุตสาหกรรมอาหารทำจากพืชมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีการพัฒนาตลอดเวลา ผู้บริโภคให้ความสนใจผลิตภัณฑ์อาหารทำจากพืชมากขึ้น เนื่องจากต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อสุขภาพ

ถือเป็นความท้าทายให้ผู้ผลิตอาหาร ในการหาโอกาสทางธุรกิจใหม่นี้ พร้อมทั้งต้องปรับปรุงกระบวนการผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วย ตัวอย่างเช่น วัตถุดิบชนิดเดียวกันจากผู้ผลิต ไม่จำเป็นว่าจะให้ผลผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายแบบเดียวกันทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพเนื้อทำจากพืชที่สม่ำเสมอ การตรวจสอบพารามิเตอร์หลักในส่วนผสมของทุกๆ ขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจึงสำคัญมาก

เครื่องวิเคราะห์แบบรวดเร็ว และใช้งานง่าย เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของเนื้อทำจากพืช ช่วยให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับพารามิเตอร์หลักของส่วนผสมในทุกขั้นตอน ตลอดกระบวนการผลิต ผู้ผลิตจึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ลดปริมาณของเสีย และลดต้นทุน แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ นั่นคือ ผลิตภัณฑ์ที่อร่อย ดีต่อสุขภาพ และดีต่อโลกด้วย ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมถูกต้องตรงตามที่ระบุในฉลากอาหาร เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ลักษณะและรสชาติเหมือน เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์ทำจากนมทุกครั้ง

รับประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการผลิต

 

เนื้อทำจากพืช

 

เครื่องมือที่ทนทาน ใช้งานง่าย ได้รับการรับรองมาตรฐานกันน้ำและฝุ่น IP65 ที่ใช้เทคโนโลยี Near Infrared (NIR) ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณไขมัน โปรตีน ความชื้น และพารามิเตอร์อื่นๆ ในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ทำจากพืช

การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบช่วยหลีกเลี่ยงความผิดพลาด และการต้องทำงานซ้ำในกระบวนการผลิต และกำหนดราคาได้อย่างเหมาะสม

การตรวจสอบวัตถุดิบในกระบวนการผลิต จะช่วยให้สามารถกำหนด และตรวจสอบว่าล็อตการผลิตเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ ทำให้มั่นใจว่าการควบคุมกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพขึ้น ลดต้นทุน และปรับเพิ่มคุณภาพในทุกๆ ขั้นตอนของการผลิต

เครื่องวิเคราะห์มีความทนทาน ใช้งานง่าย ใครก็สามารถใช้งานได้ เหมาะกับติดตั้งในสายการผลิต ห้องปฏิบัติการ หรือในกระบวนการผลิต ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีเนียร์อินฟราเรด (NIR)

การวิเคราะห์คุณภาพของเนื้อทำจากพืช จะช่วยให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น

 

ความสามารถในการทดสอบที่ทำซ้ำ และรวดเร็ว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม สำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำจากพืช การทดสอบแบบรวดเร็ว ในหลากหลายตัวอย่าง ช่วยลดต้นทุนวิจัยและพัฒนา และร่นระยะเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนวิจัย ไปจนพัฒนาสินค้าออกสู่ตลาด การทดสอบแต่ละครั้งใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาที สามารถวิเคราะห์ได้หลายพารามิเตอร์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตรงตามข้อกำหนดในฉลากที่ระบุ ศึกษาเพิ่มเติม

เป็นไปตามข้อกำหนด และความคาดหวังของลูกค้า ด้วยการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่เชื่อถือได้ และตรวจสอบย้อนหลังได้

 

เบอร์เกอร์เนื้อทำจากพืช

 

เป็นไปตามข้อกำหนด และความคาดหวังของลูกค้า ด้วยการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่เชื่อถือได้ และตรวจสอบย้อนหลังได้

การวิเคราะห์คุณภาพเนื้อทำจากพืช ที่ขั้นตอนสุดท้ายของการผลิต ช่วยให้คุณลดความผิดพลาดและโอกาสต้องเรียกคืนสินค้าเนื่องจากความเสียหายได้ ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นไปตามคุณลักษณะจำเพาะที่กำหนด

การวิเคราะห์ด้วยระบบ NIR แบบรวดเร็วนี้สามารถใช้ในการวิเคราะห์หลักๆ ของเนื้อทำจากพืช ทั้งนี้ยังคงต้องใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยเคมี เพื่อการตรวจสอบยืนยันถึงการปฏิบัติตามเกณฑ์ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่กำหนดไว้ด้วย หากคุณมีคือผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ๆ โซลูชันที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้นี้ จะช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์การวิเคราะห์เพื่อใช้อ้างอิงได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ สำหรับการวิเคราะห์ทางเคมี เรามีโซลูชั่นครบวงจรระบบอัตโนมัติ เพื่อความรวดเร็ว และความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการลดการใช้สารเคมีด้วย

คุณพร้อมที่จะศึกษา ถึงการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตเนื้อทำจากพืชได้มากเท่าไหร่หรือไม่

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา ว่าการวิเคราะห์เนื้อทำจากพืชจะสามารถสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างไร ติดต่อเรา