MENU

Sztuka współczesnego procesu przetwórstwa mąki

Dane analityczne o kluczowych parametrach, takich jak wilgotność, popiół i białko, pomagają osiągnąć większą wydajność procesu, jednocześnie gwarantując zgodność z tradycyjnymi normami jakościowymi.

 

Produkcja mąki to głęboko osadzona w tradycji sztuka zachowywania równowagi pomiędzy tradycyjnymi normami jakościowymi, a praktycznymi realiami podaży i popytu. Jednym z przykładów może być epidemia Covid-19 i jej wpływ na popyt wśród konsumentów. Dostępność surowców wysokiej jakości w świetle problemów z łańcuchem dostaw i zmianami klimatycznymi stanowi kolejne wyzwanie.

W tym kontekście przewagę niezbędną do odniesienia sukcesu w realiach bardzo niskich marż zapewnia technologia. Wśród różnych rozwiązań przeznaczonych do stosowania w przetwórstwie mąki, niezawodne i łatwe w użyciu analizatory zapewniają wiedzę niezbędną do osiągnięcia nowego poziomu efektywności operacyjnej, przy zachowaniu zgodności z normami, które odpowiadają za to, co trafia do opakowania.

Pomiary parametrów jakościowych, takich jak popiół, białko i wilgotność, pomagają uzyskać odpowiednią charakterystykę produktu w kontekście zastosowania w piekarnictwie i przechowywania, a także budować reputację biznesową - dzięki stałej jakości produktów wytwarzanych jak najniższym nakładem kosztów. Ponadto ostatnie osiągnięcia technologii analitycznej, w tym w zakresie urządzeń, komunikacji i oprogramowania sprawiają, że rozwiązania analityczne są obecnie dostępne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, a przede wszystkim bardziej opłacalne.

 

 

Informacje o wartości dodanej

 


 

Dostawy i mieszanie ziarna

Weryfikacja jakości dostaw ziarna. Optymalna segregacja surowca. Produkcja bliższa specyfikacji docelowej. Redukcja kosztu materiałów.

Kondycjonowanie/leżakowanie

Precyzyjna kontrola poziomu wilgotności. Produkcja bliższa specyfikacji docelowej.

Przemiał

Analiza w czasie rzeczywistym umożliwia natychmiastowe korekty. Kontrola zawartości popiołu przy pomocy precyzyjnych analiz zwiększa zyski.

Gotowe produkty

Dokładne wyniki, którym Twoi klienci mogą zaufać. Stała zgodność ze specyfikacją klienta.

 

 

Kontrola dostaw z wykorzystaniem technologii IR podnosi efektywność przetwórstwa mąki.

 

Rozwiązania FOSS przyczyniają się do istotnego zwiększenia wartości w procesach pozyskiwania ziarna na przemiał. Wilgotność, zawartość białka i gęstość w stanie zsypnym mierzone są w partiach całego ziarna w momencie, gdy dostawa trafia do młyna. Umożliwia to stworzenie optymalnej mieszanki ziarna, z zachowaniem stałej jakości produktu na kolejnych etapach procesu przemiału. Kolejną korzyścią jest usprawnienie procesu hartowania, poprzez odpowiednie rozłożenie czynności w czasie oraz optymalne wykorzystanie energii i wody w zależności od charakterystyki ziarna.

 

 

Łatwe w użyciu rozwiązania klasy laboratoryjnej można stosować przy wadze najazdowej w celu przeprowadzania natychmiastowych badań. W ostatnim czasie zastosowanie technologii bliskiej podczerwieni do okresowych analiz skupowanego zboża wzniosło się właśnie na nowy poziom dzięki analizatorowi do całego ziarna w systemie in-line - ProFoss™ 2 firmy FOSS. System ten może przeprowadzać pomiary całych partii ziarna z wykorzystaniem specjalnie zaprojektowanego systemu ekspozycji próbki, który analizuje bezpośrednio ziarno poruszające się w standardowym systemie transportowym, bez potrzeby odprowadzania próbek. Wyniki przekazywane są w sposób ciągły do komputera znajdującego się np. w sterowni.

 

 

Popiół to pieniądz

 

Jednym z praktycznych przykładów wartości, jaką oferują możliwości wykonywania szybkich analiz w przetwórstwie mąki, jest błyskawiczny dostęp do bardzo dokładnych wyników oznaczania popiołu. Użytkownik umieszcza próbkę mąki w urządzeniu, a wartości dla popiołu i innych parametrów, takich jak białko i wilgotność, wyświetlane są w ciągu 30 sekund. Analizy tego rodzaju dają młynarzom możliwość optymalnego dostosowania produkcji do norm jakościowych przy jednoczesnej poprawie rentowności.

 

 

Urządzenia takie jak analizator NIRS™ DS3 umożliwiają precyzyjny pomiar zawartości popiołu. Niezawodne kalibracje w połączeniu z przełomową jakością analizy w technologii bliskiej podczerwieni (NIR) gwarantują wysoką dokładność oznaczania popiołu i innych kluczowych parametrów w szerokim zakresie długości fali, od 400 do 2500 nm, niezależnie od czasu, miejsca i operatora. Wystarczy zbliżyć się do docelowej zawartości popiołu o 0,1%, aby inwestycja zwróciła się w okresie krótszym, niż rok.

Spójne wyniki analiz na wszystkich urządzeniach i we wszystkich obiektach dzięki łączności sieciowej

 

Analiza metodą spektrometrii w bliskiej podczerwieni (ang. near infrared - NIR), stała się nieodzowna we współczesnej produkcji żywności, ale jak użytkownicy tej technologii mogą uzyskać pewność, że ich rozwijająca się flota urządzeń NIR zawsze pracuje zgodnie z wymogami?

Odpowiedź stanowią najnowsze osiągnięcia w dziedzinie oprogramowania i technologii sieciowej. Na przykład, jeżeli używamy kilku urządzeń w różnych lokalizacjach, możemy je teraz zintegrować na jednym wirtualnym pulpicie, z którego pojedynczy użytkownik będzie mógł monitorować wydajność wielu urządzeń, aby uzyskać pewność, że działają one zgodnie z oczekiwaniami. Istnieje również możliwość generowania comiesięcznych raportów zawierających ostrzeżenia o potencjalnych problemach zanim wpłyną one na pracę urządzeń i spowodują kosztowne przestoje. Na podstawie kontroli diagnostycznych specjalista firmy FOSS może również ocenić stabilność pracy urządzeń i ich zgodność z urzędowymi normami.

 

Zastosowanie inteligentnej technologii komunikacyjnej i oprogramowania zwiększa przejrzystość operacji analitycznych, jednocześnie podnosząc ogólny poziom wydajności całych flot urządzeń. Pozwala również uniknąć konieczności przeprowadzania czasochłonnych kontroli w oddalonych od siebie lokalizacjach i pracy związanej z przygotowywaniem i weryfikacją raportów. Dowiedz się więcej o usługach cyfrowych FOSS.

Okno na proces

Analizy metodą bliskiej podczerwieni to nie tylko kompaktowe analizatory laboratoryjnych. Technolgię tę można zastosować również bezpośrednio w procesie produkcyjnym. Analizatory ProFoss™ 2 przeprowadzają pomiary co kilka sekund, dostarczając ważnych informacji o procesie produkcyjnym przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pozwala to uzyskać optymalną jakość produktów oraz poprawić rentowność analizy mąki.


Sensor zainstalowany w odpowiednim punkcie procesu zapewnia ciągły dopływ danych analitycznych w kilkusekundowych odstępach. Monitorowanie różnic zachodzących w procesie produkcyjnym odbywa się przy pomocy wykresu trendu oraz funkcji średniej kroczącej. Pozwala to wykrywać zmiany technologiczne o skali znacznie mniejszej niż standardowy błąd przewidywania (SEP) analizatora laboratoryjnego. Nawet jeżeli z jakiegoś powodu pojedynczy wynik okaże się błędny, nie będzie to miało wpływu na wynik ogólny, ponieważ wynik kolejnego pomiaru zostanie wygenerowany zaledwie kilka sekund później.

 

 

Wyniki pomiarów można łatwo zintegrować z systemami kontroli takimi jak PLC, czy SCADA lub programami statystycznymi, jak np. LIMS. Innymi słowy ProFoss™ 2 pozwala użytkownikowi uruchomić w procesie produkcyjnym "autopilota" zapewniającego stałą zgodność ze specyfikacją w celu zwiększenia zysków i zmniejszenia ryzyka reklamacji ze strony klientów.

 

Funkcja walidacji pozwala weryfikować wskazania analizatora ProFoss™ 2 z użyciem analizatora laboratoryjnego (jak np. NIRS™ DS3) jako punktu odniesienia, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych - Dowiedz się więcej o analizatorze ProFoss™ 2 do mąki.


 

 

Praktyczny test aktywności enzymatycznej mąki

 

Nowoczesny i bezpieczny sposób oznaczania liczby opadania w celu wykrycia uszkodzeń przez porastanie oraz aktywności enzymatycznej mąki, stworzony w oparciu o rozległe doświadczenie firmy FOSS w automatyzacji procedur analitycznych.

Specjalnie zaprojektowana pokrywa z systemem chłodzenia minimalizuje nagłe uderzenia pary podczas wkładania próbek do analizatora, co pozwala uniknąć potencjalnych obrażeń Łaźnia wodna z pełną izolacją termiczną eliminuje gorące powierzchnie i zmniejsza ryzyko wystąpienia oparzeń. Przelew z odprowadzeniem do ścieku zapobiega rozlewaniu się gorącej wody w miejscu pracy.

 

 

Wygodny ekran dotykowy

Interfejs z ekranem dotykowym sprawia, że każdy użytkownik może korzystać z urządzenia szybko i bezbłędnie. Praktyczna konstrukcja z odłączanym stojakiem na probówki i inne akcesoria i przyłączami mediów na płycie tylnej, z wygodnym dostępem z obszaru roboczego.

Oznaczanie liczby opadania to metoda zatwierdzona przez międzynarodowe instytucje, takie jak: AACC, ISO i ASBC poprzez następujące normy: ICC 107/1 (1968), AACC 56-81B (1972), ISO/DIS 3093 (1974) oraz ASBC Barley 12-A. Dowiedz się więcej o analizatorze Alphatec™ Fo.

 

 

Efektywność, długi czas pracy bez przestojów i transparentność danych

 

Rozwiązania firmy FOSS korzystają z osiągnięć w wielu dziedzinach technologii, w tym oprzyrządowania, oprogramowania i komunikacji między urządzeniami. Mówiąc o zaletach tego holistycznego podejścia nie można pominąć niezawodnej i niezwykle wysokiej efektywności analitycznej urządzeń niezależnie od tego, gdzie się znajdują i kto je obsługuje. Inne korzyści obejmują transparentność i identyfikowalność danych pomiarowych oraz wyjątkową obsługę klienta i wsparcie techniczne.

 

Sieć DS3

 

Towarzyszymy Ci w codziennej pracy

 

Nasze zintegrowane i realizowane zdalnie usługi w zakresie wsparcia technicznego i optymalizacji pozwolą Ci w pełni wykorzystać potencjał wszystkich Twoich rozwiązań FOSS w dowolnym miejscu na świecie. Oprócz obsługi lokalnej nasi Inżynierowie Serwisu oraz Specjaliści aplikacyjni są zawsze gotowi do udzielenia wsparcia online. Nasze zespoły monitorują sprawność urządzeń i dają Ci pewność, że Twoje sieciowe rozwiązania analityczne będą zawsze działać bez przeszkód. Usługi w zakresie konserwacji prewencyjnej gwarantują stabilność pracy i wysoką jakość danych analitycznych każdego dnia.

Czy chcesz się dowiedzieć, jak zwiększyć wydajność produkcji mąki dzięki precyzyjnej analizie zawartości popiołu?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami, żeby porozmawiać o potencjalnych korzyściach dla Twojego przedsiębiorstwa, bez żadnych zobowiązań. Porozmawiajmy

Infratec™

Wytrzymały i niezawodny analizator Infratec™ może zostać zainstalowany w pomieszczeniu przy wadze najazdowej, co umożliwia niemal natychmiastowe oznaczanie wilgotności, białka i innych parametrów takich jak waga w stanie zsypnym, w celu precyzyjnego określania wagi objętościowej ziarna. Dowiedz się więcej

NIRS™ DS3

Wyjątkowa precyzja oznaczania popiołu, białka, wilgotności i innych parametrów.

 

Innowacyjny analizator NIRS™ DS3 to połączenie wyjątkowej sprawności analitycznej z najnowszym oprogramowaniem i usługami sieciowymi, dzięki czemu dostęp do wyników testów, na których można polegać, jest łatwiejszy niż kiedykolwiek przedtem.

 

Kontroluj jakość dostaw surowca, prowadź produkcję bez wątpliwości i optymalizuj poziom wilgotności oraz zawartość popiołu, żeby zmaksymalizować zysk.

Dowiedz się więcej
NIRS DS3 Product Picture

ProFoss™ 2 do mąki

Analizator ProFoss™ 2 mierzy najważniejsze parametry mąki, jak np. zawartość popiołu i białka, czy wilgotność, i umożliwia zarówno kontrolę surowca w dostawach, jak i na ostatnich etapach procesu przemiału. Precyzyjny system analizy mąki zintegrowany z linią produkcyjną umożliwia wykrywanie tendencji w zakresie zawartości popiołu i wilgotności, rozwiązywanie problemów z procesem produkcji oraz zapewnianie odpowiedniej jakości gotowego produktu.

Dowiedz się więcej

Alphatec™ FNo

Alphatec™ Fo to bezpieczne i nowoczesne rozwiązanie do standardowego oznaczenia liczby opadania w celu określenia uszkodzenia ziarna przez porastanie i aktywności enzymatycznej mąki. Dzięki dołączonemu młynkowi młotkowemu i chłodnicy, Alphatec™ stanowi kompletne rozwiązanie, oferowane przez producenta renomowanego analizatora ziarna Infratec ™. Dowiedz się więcej

Broszury i karty danych technicznych