MENU

คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความยั่งยืนคือสิ่งที่ต้องมาพร้อมกัน

ด้วยการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช จะช่วยส่งมอบคุณภาพและความสม่ำเสมอของอาหารทุกครั้งที่ได้รับ

Plant-based

 

อุตสาหกรรมอาหารจากพืชมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคให้ความสนใจผลิตภัณฑ์อาหารที่มาจากพืชมาขึ้นเรื่อยๆ และตระหนักถึงมาตรฐานด้านอาหารที่ได้รับ ผู้บริโภคบางส่วนใส่ใจอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และยังยืนกันมากขึ้น พวกเขาต้องการผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและดีต่อสุขภาพของตนเอง

ถือเป็นแนวโน้มสำคัญการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอาหาร ในการมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่นี้ พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม และคุณภาพของผลิตภัณฑ์อีกด้วย เรามีประสบการณ์ในตลาดอุตสาหกรรมอาหารและทางการเกษตร เพื่อให้กระบวนการผลิตภัณฑ์บรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านคุณภาพอาหารและการเกษตรที่ยังยืน เราต้องการช่วยสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ Plant-based ของคุณ เราตระหนักถึงความท้าทายที่คุณเผชิญ เนื่องจากเราได้ช่วยและสนับสนุนธุรกิจอื่น ๆ อีกหลายพันแห่งภายในอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรนี้ 

ควบคุมองค์ประกอบของคุณเพื่อคุณภาพที่ดีขึ้น

 

เราทราบว่าผู้ผลิต Plant-based meat และ Dairy products จำนวนมากต้องเผชิญปัญหาการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และหนึ่งในสาเหตุนี้คือ ขาดแคลนความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด คุณทราบหรือไม่ว่า การที่คุณสั่งซื้อวัตถุดิบเดิมๆ ไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณทำคุณภาพจะออกมาดีได้ทุกครั้ง

หากคุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ของคุณยังคงเหมือนเดิมเสมอ คุณต้องสามารถวัดค่าพารามิเตอร์สำคัญในส่วนผสมของคุณทุกขั้นตอนตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วิธีนี้ยังช่วยให้คุณใช้วัตถุดิบในปริมาณที่เหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต อีกทั้งยังลดปริมาณของเสียและลดต้นทุน

คุณจะกลายเป็นผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแบบยังยืนให้กับลูกค้าที่ต้องการ ผลิตภัณฑ์ที่อร่อย ดีต่อสุขภาพ และดีต่อโลกด้วย ผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบถูกต้องตรงตามที่ระบุในฉลากโภชนาการ ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะ รสชาติ และให้ความรู้สึกเหมือนเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมตามธรรมชาติทุกครั้ง ในขณะเดียวกัน คุณสามารถพัฒนากระบวนการผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มรายได้อีกด้วย

ดีต่อโลกของเราและเพิ่มกำไรของคุณ

 

เมื่อคุณควบคุมพารามิเตอร์ที่สำคัญได้ตลอดกระบวนการผลิต คุณจะสามารถควบคุมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น โดยการวัดค่าต่าง ๆ เช่น ไขมัน ความชื้น และปริมาณโปรตีน คุณจะสามารถมั่นใจได้ถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่วัตถุดิบจากผู้ผลิตของคุณ หากยังรวมถึงทุกกระบวนการผลิตที่สำคัญอีกด้วย

หมายความว่า จะใช้วัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ลดปริมาณของเสียและการทำงานที่ซ้ำซ้อน ไม่เพียงลดต้นทุนการผลิตของคุณเท่านั้น แต่ยังทำให้กระบวนการผลิตมีความยั่งยืนขึ้นด้วย สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับธุรกิจของคุณ ดีต่อผู้บริโภค และดีสำหรับโลกของเรา

และสุดท้าย คุณจะสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงได้อย่างสม่ำเสมอซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคของคุณให้ความสำคัญ ในทุกการผลิต ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกครั้ง

งานทดสอบคุณภาพในกระบวนการผลิตภัณฑ์ Plant-based เป็นอย่างไร

 

การวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ Plant-based ทำให้ประสบความสำเร็จได้ การวิเคราะห์ด้วยพารามิเตอร์จำนวนมากในกระบวนการผลิต จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ

การควบคุมนี้อาจรวมถึงการทดสอบวัตถุดิบ การวัดพารามิเตอร์ที่สำคัญอย่างแม่นยำ และการทดสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย เราสามารถช่วยในการชี้วัดพารามิเตอร์ที่จะใช้กับผลิตภัณฑ์ Plant-based ให้คุ้มค่าการลงทุนของคุณมากที่สุด เรามีการวิเคราะห์ไขมัน โปรตีน ของแข็ง และความชื้น ให้เรียบร้อยแล้ว การควบคุมคุณภาพ สามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือตั้งโต๊ะ หรือเครื่องมือวัดในการอุตสาหกรรมการผลิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการในธุรกิจของคุณ สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างไร้ขีดจำกัดและทำให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั่วทั้งธุรกิจของคุณ

การมีข้อมูลองค์ประกอบอย่างละเอียดในทุกๆขั้นตอนการผลิต จะสามารถเห็นถึงภาพรวมสำคัญ และควบคุมคุณภาพได้อย่างสม่ำเสมอในการทำผลิตภัณฑ์ Plant-based วิธีนี้ไม่เพียงช่วยให้การควบคุมกระบวนการผลิตของคุณดีขึ้นเท่านั้น หากยังช่วยลดปริมาณของเสียและการทำงานที่ซ้ำซ้อนได้อีกด้วย ทั้งยังช่วยให้เกิดการผลิตที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเพิ่มคุณภาพในผลิตภัณฑ์จากพืชของคุณหรือไม่

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับศักยภาพทางธุรกิจของคุณ ติดต่อเรา
Plant-based diary

ผลิตภัณฑ์นมจากพืช

ความสำเร็จในการผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชของคุณอยู่ที่การสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ตรงตามความคาดหวังของผู้บริโภคของคุณอย่างสม่ำเสมอ โดยมีรสชาติ รูปลักษณ์ และเนื้อสัมผัสเช่นเดิมทุกครั้ง เรามีระบบวิเคราะห์ที่ช่วยทำให้การผลิตผลิตภัณฑ์นมจากพืชของคุณเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนขึ้นและดีขึ้น

ศึกษาเพิ่มเติม

เนื้อจากพืช

การมีข้อมูลอย่างละเอียดในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ทุกๆ ขั้นตอน จะสามารถเห็นถึงภาพรวมสำคัญ และควบคุมคุณภาพได้อย่างสม่ำเสมอในการทำผลิตภัณฑ์ Plant-based เช่น ไขมัน โปรตีน และความชื้น

ข้อมูลรูปแบบนี้ไม่เพียงช่วยให้การควบคุมกระบวนการของคุณดีขึ้นเท่านั้น หากยังจะช่วยลดปริมาณของเสียและการทำงานที่ซ้ำซ้อนในการผลิตได้อีกด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีวัดค่าพารามิเตอร์ควบคุมสำคัญในผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชของคุณ
ศึกษาเพิ่มเติม
Plant-based meat
Cashew crem cheese

Nuttin Ordinary:
ธุรกิจเกิดใหม่เพื่อสุขภาพร่างกาย

การเริ่มต้นในตลาดชีสจากพืชพิสูจน์ความท้าทายอย่างแท้จริงสำหรับ Nuttin Ordinary แบรนด์ชีสจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ระดับพรีเมียม เรียนรู้ว่าบริษัทที่ประสบความสำเร็จแห่งนี้เอาชนะความท้าทายในช่วงเริ่มต้นในการสร้างคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่สม่ำเสมอได้อย่างไร

ศึกษาเพิ่มเติม

แผ่นพับและเอกสารต่าง ๆ