MENU

CombiFoss™ 7

CombiFoss™ 7 รองรับการทดสอบน้ำนมดิบได้ถึง 19 ค่าการวิเคราะห์ ภายใน 6 วินาที ครอบคลุมทั้งการตรวจนับจำนวนเซลล์โซมาติกและการตรวจนับจำนวนแยกชนิดโซมาติกเซลล์ ซึ่งเป็นการรวมสองวิทยาการผลิต เครื่อง MilkoScan™ 7 RM (หลักการวิเคราะห์โดย FTIR) และ Fossomatic™ 7 (หลักการวิเคราะห์โดย Flow cytometry) ไว้ด้วยกัน

ดูวิธีการทำงาน
Value Icon

การอ่านค่า

จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ CombiFoss™ 7 คือสามารถทดสอบน้ำนมดิบ 19 ค่าการวิเคราะห์พร้อมกัน ภายในเวลาเพียงแค่ 6 วินาที
Sample Icon

ประเภทตัวอย่าง

น้ำนมดิบ (โค แพะ แกะ กระบือ)
Parameter Icon

ค่าการวิเคราะห์

ไขมัน, โปรตีน(โปรตีนแท้และโปรตีนรวม), เคซีน, แลคโตส, องค์ประกอบของแข็งในน้ำนมและองค์ประกอบของแข็งไม่รวมไขมัน, กรดซิตริก, กรดไขมัน, กรดไขมันอิสระจุดเยือกแข็ง, ค่า พีเฮช, การคัดกรองคีโตสิส (เบต้า-ไฮดรอกซี่บิวทิเรตและอะซิโตน), การคัดกรองสิ่งปนเปื้อนในน้ำนมดิบ (การปลอมปน), การตรวจนับจำนวนโซมาติกเซลล์ (SCC) และการตรวจนับจำนวนแบบแยกชนิดโซมาติกเซลล์ (DSCC)

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการเพื่อลดต้นทุนในการวิเคราะห์

ปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้เชี่ยวชาญของเรา เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับศักยภาพทางธุรกิจของคุณโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ขอรับใบเสนอราคา ติดต่อเรา