MENU

Elastyczność na rynku mleczarskim: szybka ankieta od FOSS

Wyniki międzynarodowej ankiety wykazują rosnące znaczenie efektywności opracowywania nowych produktów, w odpowiedzi na coraz większe zapotrzebowanie na zróżnicowaną ofertę artykułów mleczarskich.

Choosing dairy products at supermarket
19. mar, 2020
Autor: Richard Mills
Niezależnie od tego, czy chodzi o masło z mleka od krów żywionych trawą, napoje odżywcze, czy mleko bez laktozy, oferta produktów dostępnych na półkach supermarketów staje się coraz bardziej zróżnicowana. Czy zwiastuje to szansę do wykorzystania, czy raczej konieczność ciężkiej pracy, aby sprostać wymaganiom rynku?

Różnorodność oferty artykułów mleczarskich i związane z tym możliwości


Za pośrednictwem szybkiej ankiety internetowej poprosiliśmy kilka międzynarodowych koncernów mleczarskich, aby podzieliły się z nami swoim spojrzeniem na przyszłość rynku . Wyniki prezentujemy poniżej.

 

1. Gusta konsumentów ewoluują - w jakim stopniu jest to wyzwanie dla Pana/i działalności? Proszę odpowiedzieć w skali od 1 do 5.

 

Wynik na skali: 3,67

2. Jak duży potencjał dostrzega Pan/i w możliwości przekucia zmieniających się upodobań konsumentów na możliwości biznesowe? 

 

Wynik na skali: 4,10

3. Czy planuje Pan/i wprowadzić nowe typy produktów do swojej oferty w ciągu roku?

 

 

Wykres kołowy: Tak 28, Nie 9, Być może 24

4. Jeżeli odpowiedział/a Pan/i twierdząco, to jak duże trudności wiążą się z rozwojem oferty produktów?

 

Wynik na skali: 3,94

5. W jakim stopniu w Pana/i działalności widoczne jest rosnące zainteresowanie sprzedawców lub konsumentów wiedzą na temat Pana/i produktów oraz gwarancją ich jakości?

 

 

Wynik na skali: 3,61

 

O czym świadczą wyniki ankiety?


Wszystkie odpowiedzi wskazują na to, że tendencja do dywersyfikacji będzie się utrzymywać: zaledwie 9 z 61 respondentów odpowiedziało, że nie planuje wprowadzać nowych typów produktów w ciągu roku. 

Potencjał związany z dywersyfikacją oferty produktów oceniany jest w większości pozytywnie. Najwyższe oceny (na skali od 1 do 5) zanotowano w przypadku pytania dotyczącego możliwości wykorzystania trendów konsumenckich jako potencjału biznesowego. 

Pomimo pozytywnych perspektyw na horyzoncie widać wyzwania umiarkowane do trudnych. 

Pytanie piąte wskazuje na rosnące zainteresowanie wiedzą na temat produktów oraz gwarancją jakości. Zmieniające się trendy wyraźnie postrzegane są przez przedsiębiorców jako wyzwanie biznesowe (pyt. 1), a kwestia rozszerzania oferty produktów kojarzona jest z trudnościami, jakie generują coraz bardziej wymyślne upodobania konsumentów. 

 

Czy jesteś gotowy/a na przyszłość??

Skontaktuj się z naszymi specjalistami, aby porozmawiać o najlepszej strategii postępowania w kontekście wyzwań i możliwości na zmieniającym się rynku. Zapytaj o ofertę Porozmawiajmy

Znajdź inspirację