MENU

Zwiększ produktywność hodowli zwierząt dzięki testom pasz z kiszonki

Szybki dostęp do spójnych danych pomiarowych w zakresie parametrów odżywczych pozwala uzyskać wyższy zwrot z dawki TMR, siana i kiszonki.

Forages

 

Pasze kiszonkowe zaspokajają nawet 80% zapotrzebowania zwierząt hodowlanych na energię, szczególnie w przypadku bydła mięsnego i mlecznego. Zapewniają między innymi białko i błonnik niezbędne do trawienia karmy, zachowania zdrowia jelit i efektywnego przeżuwania. Ponadto wiele pasz kiszonkowych zaspokaja (całkowicie lub prawie całkowicie) zapotrzebowanie na minerały i pierwiastki śladowe, szczególnie jeżeli w ich składzie znajduje się lucerna lub inne rośliny strączkowe.

 

Niezależnie od tego, jak ważną rolę pasze kiszonkowe odgrywają w hodowli, ich naturalny skład jest trudny do przewidzenia. Poszczególne partie zwykle różnią się między sobą, a w niektórych przypadkach odchylenia zdarzają się nawet w ramach tej samej partii. Okazjonalne badania na ogół nie zapewniają wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji o tym, jak najlepiej wykorzystać dany surowiec. Badania wykazały, że zawartość składników odżywczych i masy suchej w danej partii kiszonki może być bardzo zróżnicowana.

 

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom analitycznym rolnicy dysponują większą ilością istotnych danych. Dotyczy to między innymi parametrów takich jak wilgotność, białko, włókno i wielu innych. W szczególności automatyzacja metod chemicznych i stosowanie metod pośrednich, takich jak spektroskopia w bliskiej podczerwieni (NIR), stają się coraz bardziej istotne z punktu widzenia wysokiej wydajności i szybkiego czasu realizacji testów w laboratorium. Rosnący potencjał stosowania technologii NIR na farmach i w tuczarniach otwiera dostęp do nowego poziomu danych analitycznych, co z kolei prowadzi do bardziej efektywnej i racjonalnej gospodarki kiszonką, jako podstawowym źródłem paszy.

Wiedza to wartość dodana

 

Proces produkcji kiszonki 

Weryfikuj surowiec przy odbiorze

Uzyskaj gwarancję adekwatnych rozliczeń, nie przyjmuj dostaw niespełniających odpowiednich parametrów i segreguj surowiec przed przystąpieniem do mieszania

Przy mieszarce TMR - badania na farmie

Unikaj błędów w składzie mieszanki i zwiększ wartość odżywczą dawki TMR

Zwiększ wydajność pracy i szybkość realizacji analiz w laboratorium

Analizy chemiczne pasz z kiszonek można przeprowadzać metodą automatyczną, co pozwala zwiększyć szybkość i podnieść poziom bezpieczeństwa dzięki ograniczeniu kontaktu z odczynnikami chemicznymi.

 

Oprócz tego laboratoria zainteresowane uzyskaniem szybszego czasu realizacji mogą skorzystać z rozwiązania pracującego w technologii NIR (spektroskopia w bliskiej podczerwieni) jako alternatywnej metody wspierania rolników w procesie rozliczeń i kształtowania dawek TMR.

 

Choć ich precyzja w porównaniu do metod referencyjnych jest częstym przedmiotem dyskusji, rozwiązania NIR mogą się poszczycić sprawdzoną i stale zwiększającą się stabilnością pracy oraz niezawodnością. Ponadto, biorąc pod uwagę dużą zmienność surowca jaki muszą obsługiwać, większa częstotliwość pomiaru jaką oferują te rozwiązania jest istotnym ułatwieniem. Szybkość i łatwość stosowania analizatorów NIR pozwala zwolnić zasoby laboratorium, a dostępna obecnie szeroka oferta danych referencyjnych stanowi idealną platformę do kalibracji tych urządzeń zarówno "od podstaw" jak i poprzez modyfikację kalibracji fabrycznych według charakterystyki lokalnych próbek pasz.

 

Sieciowe rozwiązania NIR do zarządzania kalibracjami

Pomiar pasz za pomocą analizatorów NIR wymaga gromadzenia danych zarówno z analizy referencyjnej jak i różnego rodzaju próbek, do budowania modeli kalibracyjnych, które pozwolą uwzględnić naturalną zmienność, na przykład w związku z różnymi warunkami uprawy lub zmianami pogody.

 

Rozwój technologii może utorować drogę do szybszej i łatwiejszej kalibracji urządzeń do analizy pasz dla zwierząt.

 

Funkcje sieciowe analizatorów NIR firmy FOSS oraz współpracujące z nimi oprogramowanie sieciowe ułatwiają i zmniejszają koszt zarządzania operacjami analitycznymi. Na przykład aktualizacje kalibracji wystarczy zainstalować na analizatorze głównym, który następnie rozpropaguje ją na wszystkie pozostałe urządzenie (które mogą znajdować się w różnych lokalizacjach) za naciśnieciem guzika. Funkcje sieciowe umożliwiają również specjalistom monitorowanie pracy analizatorów i zarządzanie nimi zdalnie, dzięki czemu obsługa nie musi posiadać specjalistycznej wiedzy i kompetencji, aby skutecznie badać próbki.

 

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

Badania pasz z kiszonek w technologii NIR pozwalają uzyskać wyższą zawartość składników odżywczych w dawce TMR

 

Żeby określić optymalny skład całkowicie wymieszanej dawki (ang. Total Mixed Ration) trzeba ustalić rzeczywistą zawartość składników odżywczych w surowcu podczas mieszania.

 

Rozwiązania analityczne NIR firmy FOSS stworzone do niezawodnej pracy w laboratorium lub w trudnych warunkach jakie panują w gospodarstwach rolnych oraz w tuczarniach umożliwiają sprawdzenie zawartości składników odżywczych w świeżej kiszonce w czasie krótszym niż minuta. Dostęp do wyników pomiaru licznych parametrów w czasie rzeczywistym ułatwia odpowiednie dostosowanie zawartości kiszonki w paszy, co z kolei zapewnia najwyższy zysk z hodowli. Badania w zakresie produktywności stad mlecznych wykazują, że kontrola składu może przyczynić się do powiększenia udoju mleka o kilka litrów dziennie na pojedynczą krowę.

Popraw wartość odżywczą dawki TMR dzięki technologii NIR

O czym należy pamiętać w kontekście lokalnych pomiarów kiszonki z zastosowaniem technologii NIR pod kątem poprawy wartości odżywczej mieszanki paszowej i poprawy jakości stad mlecznych? Przeczytaj artykuł

 

Efektywność, czas pracy bez przestojów i transparentność danych

 

Rozwiązania firmy FOSS korzystają z osiągnięć wielu dziedzin technologii, w tym urządzeń pomiarowych, oprogramownia i komunikacji między urządzeniami. Mówiąc o zaletach tego kompletnego rozwiązania nie można pominąć niezawodnej i niezwykle wysokiej efektywności analitycznej urządzeń niezależnie od tego, gdzie się znajdują i kto je obsługuje. Inne korzyści obejmują transparentność i identyfikowalność danych pomiarowych oraz wyjątkową obsługę klienta i wsparcie techniczne.

Sieć DS3 

Towarzyszymy Ci w codziennej pracy

 

Nasze zintegrowane i realizowane zdalnie usługi w zakresie wsparcia technicznego i optymalizacji pozwolą Ci w pełni wykorzystać potencjał wszystkich Twoich rozwiązań FOSS w dowolnym miejscu na świecie. Oprócz obsługi lokalnej nasi Inżynierowie Serwisu oraz specjaliści w zakresie aplikacji są zawsze gotowi do udzielenia wsparcia online. Nasze zespoły monitorują sprawność urządzeń, dając Ci pewność, że twoje sieciowe rozwiązania analityczne będą zawsze działać bez przeszkód. Usługi w zakresie konserwacji prewencyjnej gwarantują stabilność pracy i wysoką jakość danych analitycznych każdego dnia. Dowiedz się więcej.

Jak zwiększyć zysk z pasz kiszonkowych oraz dawki TMR?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami, żeby porozmawiać o potencjalnych korzyściach dla twojej działalności, bez żadnych zobowiązań. Porozmawiajmy

NIRS™ DS3 F

Wyjątkowa dokładność w badaniach szerokiego zakresu pasz i surowców.

 

Innowacyjny analizator NIRS™ DS3 to połączenie wyjątkowej sprawności analitycznej z najnowszym oprogramowaniem i usługami sieciowymi, dzięki czemu dostęp do wyników testów, na których można polegać, jest łatwiejszy niż kiedykolwiek przedtem.

 

Sprawdzaj jakość dostaw surowca, aktualizuj receptury i ogranicz zmienność procesu produkcyjnego.
Dowiedz się więcej
NIRS DS3 Product Picture

NIRS™ DA1650

Analizator pasz stworzony do pracy na farmach w trudnych warunkach zewnętrznych.

Analizator NIRS™ DA1650 do pasz doskonale sprawdza się przy kontroli jakości surowców i pasz kiszonkowych w czasie rzeczywistym w celu poprawy wydajności produkcji. 
Dowiedz się więcej

Fibertec™ 8000

Fibertec™ 8000 to urządzenie z najkrótszym czasem pracy operatora w porównaniu do innych rozwiązań do analizy włókna. Oznaczanie włókna surowego i detergentowego według standardowej metody referencyjnej.
Fibertec 8000