MENU

การวิเคราะห์อาหารสัตว์

Forages

เรารู้ว่าการปรับปรุงส่วนประกอบอาหารผสมเสร็จ (TMR) ด้วยการวิเคราะห์อาหารสัตว์ตามเวลาจริง
จะสามารถช่วยให้มีผลกำไรต่อปีสูงขึ้นถึง 234,000 ยูโร

วิเคราะห์ส่วนไหนบ้าง

 • วัตถุดิบและอาหารผสม

  ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า

  ราคารับซื้อวัตถุดิบเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับ
  ปฏิเสธวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐาน
  คัดแยกวัตถุดิบได้อย่างเหมาะสม
 • ที่เครื่องผสมอาหารผสมสำเร็จรูป (TMR) - ในการประเมินฟาร์ม

  อัปเดตสูตร TMR เพื่อปรับปรุงการผลิตอาหารสัตว์

  รู้จักคุณค่าทางสารอาหารผสมสำเร็จรูป (TMR)
  ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของสูตรได้รวดเร็ว

พร้อมหรือไม่ที่จะเรียนรู้ประโยชน์ต่างๆ ของการวิเคราะห์อาหารสัตว์

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับศักยภาพทางธุรกิจของคุณโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ติดต่อเรา