MENU

กระตุ้นผลผลิตจากปศุสัตว์ด้วยการทดสอบอาหารสัตว์

ข้อมูลการวิเคราะห์ที่รวดเร็ว และสม่ำเสมอเกี่ยวกับปัจจัยทางโภชนาการ จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า สำหรับอาหารสัตว์ผสมฟางแห้ง และอาหารหมัก

Forages

 

อาหารสัตว์นั้นให้พลังงานถึง 80% สำหรับการทำปศุสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเนื้อวัวและโคนม ตัวอย่างเช่น ให้โปรตีน และกากใย ที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ สุขภาพของทางเดินอาหาร และการเคี้ยวเอื้อง นอกจากนี้ อาหารปศุสัตว์หลายอย่างสามารถให้แร่ธาตุที่จำเป็นและแร่ธาตุรองได้แทบทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประกอบด้วยอัลฟัลฟ่าหรือพืชตระกูลถั่วเปลือกอ่อนต่างๆ

 

ถึงแม้ว่าเป็นสิ่งสำคัญ แต่องค์ประกอบทางโภชนาการของอาหารสัตว์ก็ยากที่จะคาดการณ์ได้ มักมีความแตกต่างกันในแต่ละล็อต หรือแม้แต่ในล็อตเดียวกันก็ตาม การทดสอบเป็นครั้งคราวจึงมักไม่เพียงพอ เมื่อต้องการใช้ประโยชน์จาดวัตถุดิบสูงสุด ตัวอย่างเช่น การศึกษาเผยให้เห็นถึง ความผันแปรในสารอาหาร และวัตถุดิบแห้งในหญ้าหมักมีมากอย่างเห็นได้ชัด

 

แนวทางนวัตกรรมการวิเคราะห์สำหรับการทดสอบอาหารสัตว์ ถือเป็นข้อมูลที่สำคัญมากสำหรับเกษตรกร ซึ่งรวมถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความชื้น โปรตีน กากใยอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิธีการทดสอบทางเคมีแบบอัตโนมัติ และการใช้วิธีวิเคราะห์การทางอ้อม เช่น เนียร์อินฟราเรดกลายเป็นสิ่งสำคัญยิ่งขึ้นสำหรับการผลิตในปริมาณมาก และระยะเวลาการทดสอบที่ให้ผลลัพธ์รวดเร็วในห้องปฏิบัติการ ศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของ NIR เพื่อการทดสอบอาหารสัตว์ ทั้งที่บริเวณโรงเลี้ยง หรือในฟาร์ม ช่วยสร้างมิติใหม่ของข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากร อย่างสมเหตุสมผล ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เพิ่มมูลค่าด้วยข้อมูล

 

การแปรรูปอาหารสัตว์ 

ตรวจสอบวัตถุดิบที่รับเข้า

ทำให้มั่นใจถึงการจ่ายได้เหมาะสม ปฏิเสธวัตถุดิบที่ไม่ตรงตามข้อกำหนด และคัดแยกวัตถุดิบก่อนการผสม

ที่จุดผสมอาหารผสมสำเร็จรูป (TMR) - การประเมินฟาร์ม

หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการกำหนดสูตร และปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของ TMR

ปรับปรุงปริมาณผลผลิตและระยะเวลาการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

การวิเคราะห์อาหารสัตว์ด้วยวิธีทางเคมีที่ได้รับการรับรอง สามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติในส่วนของความเร็วและความปลอดภัย ควบคู่ไปกับลดการใช้สารเคมีให้เหลือน้อยที่สุด

 

ด้านห้องปฏิบัติการที่ให้ความสนใจต่อระยะเวลาในการวิเคราะห์แบบรวดเร็วกว่า โซลูชัน NIR เป็นอีกแนวทางเลือกที่น่าสนใจ เพื่อช่วยเกษตรกรลดภาระในการใช้จ่าย และใช้ประโยชน์สูงสุดจาก TMR

 

ซึ่งเป็นประเด็นถกเถียงในเรื่องของความแม่นยำ เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีอ้างอิง ซึ่งโซลูชัน NIR ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความแม่นยำ และน่าเชื่อถือมาก นอกจากนี้ ด้วยวัตถุดิบที่มีความผันแปรที่สูง ความสามารถในการทำการวิเคราะห์ด้วยความถี่มากขึ้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ความเร็วและความง่ายในการใช้งาน ทำให้ลดการใช้ทรัพยากร และคุณค่าที่มีอยู่ของข้อมูลการวิเคราะห์การอ้างอิงทำให้เกิดสมการสอบเทียบเครื่อง NIR ที่แม่นยำ จากที่ไม่มีข้อมูลใดๆ เลย หรือด้วยการปรับสมการจากจุดเริ่มต้นของตัวอย่างอาหารสัตว์ในท้องถิ่น

 

ระบบเครือข่ายเทคโนโลยี NIR สำหรับการสร้างสมการ

การทดสอบอาหารสัตว์ด้วย NIR ต้องอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากการวิเคราะห์การอ้างอิง และจากประเภทตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสมการสอบเทียบที่สะท้อนถึงความผันแปรตามธรรมชาติของตัวอย่าง เช่น ฤดูกาลของการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันและสภาวะในการเก็บเกี่ยว

 

การพัฒนาเทคโนโลยีสามารถวางพื้นฐานสมการ เพื่อให้การสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์อาหารสัตว์ทำได้เร็ว และง่ายขึ้น

 

จุดเด่นของโซลูชั่น FOSS NIR และซอฟต์แวร์เครือข่ายสนับสนุน ทำให้เป็นเรื่องง่าย และคุ้มค่าสำหรับการจัดการ การดำเนินงานเชิงวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น สามารถอัปเดตสมการ การวิเคราะห์บนเครื่องวิเคราะห์หลัก และจากนั้นแชร์การตั้งค่าไปยังเครื่องวิเคราะห์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อ อยู่ตามตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ ด้วยการคลิกที่ปุ่มเมาส์เพียงครั้งเดียว วิธีการดังกล่าวนี้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถตรวจติดตาม และจัดการกับเครื่องมือที่อยู่ในระยะไกล ในขณะที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้ และการฝึกอบรมเชิงลึก ก็ดำเนินการวิเคราะห์ตัวอย่างได้อย่างง่ายดาย

 

 

ศึกษาเพิ่มเติม

 

NIR ในการทดสอบอาหารสัตว์ เพื่อพัฒนาคุณภาพ ส่วนผสมสารอาหารที่ดีขึ้น

 

เพื่อให้ได้สูตรอาหารผสมสำเร็จรูป (TMR) ที่เหมาะสมที่สุด จำเป็นต้องทราบถึงสารอาหารที่แท้จริงของทั้งอาหารสัตว์และส่วนประกอบ ระหว่างการผสม

 

โซลูชัน NIR ถูกออกแบบเพื่อการใช้งาน ทั้งในห้องปฏิบัติการ หรือแม้แต่ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก เช่น ในฟาร์ม หรือบริเวณโรงเลี้ยงสัตว์ ทำให้คุณสามารถวิเคราะห์สารอาหารในหญ้าหมักสดได้ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาที ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว ในหลายพารามิเตอร์ ช่วยให้สามารถปรับอัตราการให้อาหารหมักอย่างเหมาะสมที่สุด เพื่อผลกำไรที่ดีจากการทำปศุสัตว์ การศึกษาถึงผลผลิตจากฝูงโคนม เผยให้เห็นถึงปริมาณน้ำนมหลายลิตร ที่เพิ่มขึ้นต่อวันจากวัวหนึ่งตัว

ปรับปรุงคุณภาพส่วนประกอบของสารอาหารผสมสำเร็จรูปด้วย NIR

สิ่งที่จะต้องคำนึงเมื่อทดสอบหญ้าหมักที่ฟาร์มเป็นประจำด้วยการวิเคราะห์แบบ NIR เพื่อปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของการผสมอาหารสัตว์และเพิ่มผลผลิตในโคนม ศึกษาบทความ

 

ประสิทธิภาพ เวลาทำงานต่อเนื่อง และความโปร่งใสของข้อมูล

 

โซลูชัน FOSS ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีจากหลากหลายสาขา ซึ่งรวมถึงเครื่องมือวิเคราะห์ ซอฟต์แวร์ และการเชื่อมต่อ ประโยชน์จากโซลูชันที่สมบูรณ์แบบนี้ก็คือ ความทนทานและประสิทธิภาพเชิงวิเคราะห์ของเครื่องมือที่สูง และเสถียรไม่ว่าจะนำไปติดตั้งไว้ที่ใดหรือใครจะเป็นผู้ใช้งานก็ตาม นอกจากนี้ยังประโยชน์อื่นๆ เช่น ของความโปร่ง และสามารถติดตามผลย้อนหลัง รวมไปถึงการบริการและการสนับสนุนที่หาเปรียบเทียบไม่ได้

ระบบเครือข่ายบน DS3 

พร้อมเคียงข้างในการทำงานทุกวัน

 

การสนับสนุนและแบบครบวงจรผ่านการควบคุมจากระยะไกล และบริการในการปรับค่าให้มีความเหมาะสม ทำให้มั่นใจบริการจาก FOSS ได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดในโลกก็ตาม นอกเหนือจากบริการบำรุงรักษาที่หน้างาน วิศวกรบริการและผู้เชี่ยวชาญของเรายังพร้อมให้บริการคุณทางออนไลน์ตลอดเวลา ทีมจะตรวจสอบสถานะประสิทธิภาพและดูแลให้การทำงานวิเคราะห์ข้อมูลที่เชื่อมต่อของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น บริการบำรุงรักษาของเราช่วยให้เครื่องทำงานอย่างต่อเนื่องและคงคุณภาพของข้อมูลในแต่ละวัน ศึกษาเพิ่มเติม

คุณจะทำประโยชน์จากอาหารสัตว์และ TMR ให้มากขึ้นได้อย่างไร

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับศักยภาพทางธุรกิจของคุณโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ติดต่อเรา