MENU

เครื่องวิเคราะห์อาหารสัตว์ NIRS™ DA1650

ใช้เครื่องวิเคราะห์อาหารสัตว์ NIRS™ DA1650 ในการควบคุมคุณภาพประจำวันของวัตถุดิบ และอาหารสัตว์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และต้นทุนการผลิต

แสดงการทำงาน
Value Icon

คุณค่า

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินวัตถุดิบและอาหารสัตว์ อีกทั้งยังช่วยให้ผลิตได้ใกล้เคียงกับข้อกำหนดและสร้างความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วย
Sample Icon

ประเภทตัวอย่าง

ธัญพืช/ซีเรียล อาหารโปรตีนจากพืช ผลิตภัณฑ์ทำจากสัตว์ อาหารสัตว์ น้ำมันและไขมัน อาหารสัตว์ผสมชนิดสำเร็จรูป หัวอาหาร อาหารผสม อาหารเม็ด มูลและผลิตภัณฑ์ทำจากพืช
Parameter Icon

พารามิเตอร์

FOSS มีสมการสำหรับของแห้ง เถ้า กาก โปรตีนรวม แป้งและไขมัน สำหรับอาหารสัตว์เท่านั้น: NDF, ADF

ทราบหรือไม่ว่า การคอยตรวจสอบความชื้น โปรตีน และเส้นใยอาหารสามารถลดการเรียกคืนได้หลายพันดอลล่าร์

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับศักยภาพทางธุรกิจของคุณโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ขอรับใบเสนอราคา ติดต่อเรา