MENU

Phân tích thức ăn thô xanh

Chúng tôi biết rằng việc tối ưu hóa thành phần TMR bằng các phép đo thời gian thực
có thể dẫn đến cải thiện lợi nhuận hàng năm lên đến 234.000 Euro.

Nơi bạn có thể phân tích

 • Nguyên liệu thô và thức ăn hỗn hợp

  Theo dõi sự biến động của nguyên liệu thô đầu vào

  Trả đúng giá cho các nguyên liệu đầu vào
  Từ chối nguyên liệu không đạt tiêu chuẩn
  Phân tách nguyên liệu thô một cách tối ưu
 • Tại máy trộn TMR - đánh giá tại trang trại

  Cập nhật công thức TMR để tối ưu hóa sản xuất thức ăn chăn nuôi

  Biết giá trị dinh dưỡng của TMR thành phẩm
  Phát hiện và nhanh chóng sửa chữa những sai lầm trong công thức

Bạn đã sẵn sàng khám phá những lợi ích của phân tích thức ăn thô xanh chưa?

Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi để thảo luận về giá trị kinh doanh tiềm năng dành cho bạn, mà không vướng phải ràng buộc nào. Hãy trò chuyện nào