MENU

Odnieś sukces zawodowy

Desenvolvimento
Development
Wiemy, że naszym najcenniejszym zasobem są nasi pracownicy.
Wiemy, że naszym najcenniejszym zasobem są nasi pracownicy. Dlatego kładziemy nacisk na ich wiedzę, umiejętności i postawy poprzez weryfikację i inwestycje. Jesteśmy dumni z tego, że tworzymy środowisko pracy oparte na zaufaniu, pewności i rozwoju - zapewniamy jasno określone cele oraz regularne spotkania pracowników z przełożonymi. Nazywamy to zarządzaniem przez cele (ang. management by objectives - MBO).

Zarządzanie przez cele 

Mocno wierzymy w to, że wyraźnie określone cele umożliwiają ludziom osiągnięcie pełni potencjału oraz, że wsparcie bezpośredniego przełożonego to element niezbędny do osiągnięcia sukcesu. Jeszcze ważniejsze jest to, że wykwalifikowani, zmotywowani i kompetentni pracownicy są niezbędni, by firma mogła osiagać sukcesy w przyszłości.
 
Poprzez wskazywanie kierunku oraz dialog oparty na poszanowaniu, regularne spotkania z przełożonym, których osią jest rozmowa o celach, tworzą środowisko umożliwiające zrozumienie ścieżki, którą podąża firma oraz wnoszenie najbardziej wartościowego wkładu i jednocześnie odnoszenie największych korzyści. Na takich spotkaniach jest też przestrzeń na rozmowę o możliwościach rozwoju kariery oraz aspiracjach pracownika, w tym awansach wewnętrznych.

Wewnętrzna ścieżka kariery 
Wewnętrzna ścieżka kariery jest bardzo ważna w FOSS, ponieważ jesteśmy firmą opartą na wiedzy. Skupienie się na wewnętrznych możliwościach rozwoju kariery daje naszym pracownikom sposobność do podążania w nowych kierunkach oraz współpracy z bardzo kompetentnymi specjalistami. Dzięki temu, wiedza nie odpływa z firmy. Odbywa się to z korzyścią zarówno dla FOSS, jak i dla pracowników. 

Nasze dążenie do innowacji powoduje, że w twojej pracy nie będzie brakować wyzwań i dynamiki, ponieważ co roku inwestujemy 10% naszego obrotu. Praca przy nowych technologiach, projektach i sytuacjach rynkowych da ci ciągłe możliwości poszerzania wiedzy. 

Ponieważ nasz zespół liczy 1400 pracowników w 30 krajach świata, jesteśmy wciąż dość małą firmą, by twoja praca miała faktyczne przełożenie, a jednocześnie dość dużą, by móc zaoferować złożoną, międzynarodową ścieżkę kariery.