MENU

Odnieś sukces zawodowy

9. wrz, 2021
Wiemy, że naszym najcenniejszym zasobem są nasi pracownicy.
Wiemy, że naszym najcenniejszym zasobem są nasi pracownicy. Dlatego kładziemy nacisk na ich wiedzę, umiejętności i postawy poprzez weryfikację i inwestycje. Jesteśmy dumni z tego, że tworzymy środowisko pracy oparte na zaufaniu, pewności i rozwoju - zapewniamy jasno określone cele oraz regularne spotkania pracowników z przełożonymi. Nazywamy to zarządzaniem przez cele (ang. management by objectives - MBO).

Zarządzanie przez cele 

Mocno wierzymy w to, że wyraźnie określone cele umożliwiają ludziom osiągnięcie pełni potencjału oraz, że wsparcie bezpośredniego przełożonego to element niezbędny do osiągnięcia sukcesu. Jeszcze ważniejsze jest to, że wykwalifikowani, zmotywowani i kompetentni pracownicy są niezbędni, by firma mogła osiagać sukcesy w przyszłości.
 
Poprzez wskazywanie kierunku oraz dialog oparty na poszanowaniu, regularne spotkania z przełożonym, których osią jest rozmowa o celach, tworzą środowisko umożliwiające zrozumienie ścieżki, którą podąża firma oraz wnoszenie najbardziej wartościowego wkładu i jednocześnie odnoszenie największych korzyści. Na takich spotkaniach jest też przestrzeń na rozmowę o możliwościach rozwoju kariery oraz aspiracjach pracownika, w tym awansach wewnętrznych.

Wewnętrzna ścieżka kariery 
Wewnętrzna ścieżka kariery jest bardzo ważna w FOSS, ponieważ jesteśmy firmą opartą na wiedzy. Skupienie się na wewnętrznych możliwościach rozwoju kariery daje naszym pracownikom sposobność do podążania w nowych kierunkach oraz współpracy z bardzo kompetentnymi specjalistami. Dzięki temu, wiedza nie odpływa z firmy. Odbywa się to z korzyścią zarówno dla FOSS, jak i dla pracowników. 

Nasze dążenie do innowacji powoduje, że w twojej pracy nie będzie brakować wyzwań i dynamiki, ponieważ co roku inwestujemy 10% naszego obrotu. Praca przy nowych technologiach, projektach i sytuacjach rynkowych da ci ciągłe możliwości poszerzania wiedzy. 

Ponieważ nasz zespół liczy 1400 pracowników w 30 krajach świata, jesteśmy wciąż dość małą firmą, by twoja praca miała faktyczne przełożenie, a jednocześnie dość dużą, by móc zaoferować złożoną, międzynarodową ścieżkę kariery.


 
 
back to top icon
The content is hosted on YouTube.com (Third Party). By showing the content you accept the use of Marketing Cookies on Fossanalytics.com. You can change the settings anytime. To learn more, visit our Cookie Policy.