MENU

Thanh toán sữa

Milk payment

Sản lượng và nhu cầu sữa đã tăng mạnh trong những thập kỷ gần đây. Đáp lại, các trang trại bò sữa ngày càng ít đi nhưng với quy mô lớn hơn. Chi phí vận hành và năng suất được chú trọng, nhưng cũng cần phải đáp ứng sự quan tâm của người tiêu dùng đối với quyền lợi động vật, sử dụng kháng sinh và các phương pháp canh tác hữu cơ. Trước hết, tính bền vững là tiêu chí hàng đầu đối với ngành công nghiệp này cũng như người tiêu dùng.

Một mặt đáp ứng các yêu cầu cao về năng suất và mặt khác đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và thực hành trang trại tốt có thể là một thách thức đối với bất kỳ người chăn nuôi bò sữa nào. Sự không nhất quán về chất lượng thành phần đối với các thông số như chất béo và protein (và casein) có thể ảnh hưởng đến sản xuất sữa. Vệ sinh kém có thể ảnh hưởng đến thời hạn sử dụng. Sự pha trộn ngẫu nhiên hoặc cố ý có thể đe dọa đến an toàn thực phẩm.

Phân tích thanh toán sữa tự động và hợp lý hóa phù hợp hơn bao giờ hết trong việc đảm bảo rằng ngành công nghiệp có thể duy trì các tiêu chuẩn chất lượng đồng thời giúp người chăn nuôi liên tục cải thiện năng suất và tính bền vững của nguồn cung cấp sữa tươi nguyên liệu.

Các tiêu chuẩn ngành kiểm tra sữa tươi nguyên liệu

 

 

Thiết lập tiêu chuẩn ngành

 

Các giải pháp FOSS cho thanh toán sữa có mức độ tuân thủ duy nhất với các tiêu chuẩn công nghiệp quốc tế.

Khám phá giá trị của phân tích thanh toán sữa hiệu quả

Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi để tìm hiểu những phát triển mới nhất trong công nghệ phân tích có thể cải thiện dịch vụ thanh toán sữa bằng cách nào. Hãy trò chuyện nào