MENU

การรับซื้อน้ำนม

Milk payment

อยากทราบวิธี การตรวจคุณภาพของน้ำนมที่รับเข้า โดยใช้เวลาไม่ถึง 10 นาทีหรือไม่

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับศักยภาพทางธุรกิจของคุณโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ติดต่อเรา
MilkoScan 7

MilkoScan™ 7 RM

เครื่องวิเคราะห์ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ สมรรถนะสูงเพื่อการทดสอบน้ำนมเพื่อการซื้อขาย และเพื่อทดสอบตัวอย่างน้ำนมจากฟาร์ม

MilkoScan™ 7 RM ให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว และเชื่อถือได้สำหรับการคัดกรองคีโตซิส กรดไขมัน และค่าอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนด IDF และ AOAC เป็นส่วนหนึ่งของเครื่อง CombiFoss™ 7

ศึกษาเพิ่มเติม

BactoScan FC+™

การวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียในน้ำนมดิบภายใน 9 นาที

 

เครื่อง BactoScan™  ให้ผลการวิเคราะห์ได้ในไม่กี่นาที จึงช่วยให้เกษตรกรหรือห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำนม สามารถดำเนินการอย่างรวดเร็วในการรักษาและปรับปรุงคุณภาพน้ำนม

ศึกษาเพิ่มเติม
BactoScan FC Bacteria analysis in raw milk

แผ่นพับและเอกสารต่าง ๆ