MENU

Hãy luôn cập nhật thông tin - với thông tin chi tiết và tin tức từ FOSS

18. Thg7, 2023

 

Tập đoàn FOSS

Các công ty trong Tập đoàn FOSS có thể liên hệ với bạn bao gồm FOSS Analytical A/S, FOSS Analytical Co. Ltd., FOSS (UK) Ltd., Foss do Brasil Instrumentos Analiticos e Solucoes Dedicadas Lta, FOSS Centro America S.A., FOSS Electric España S.A., FOSS France SAS, FOSS GmbH, FOSS India Private Limited, FOSS Italia S.r.l., FOSS Japan Co. Ltd., FOSS Korea Ltd., FOSS Nordic A/S, FOSS North America, Inc., FOSS Pacific Pty. Ltd., FOSS Polska Sp. z o.o., FOSS S.A., Công ty TNHH FOSS Đông Nam Á và Công ty Cổ phần FOSS Việt Nam.

 

Chính sách Quyền riêng tư

Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi cung cấp cho bạn góc nhìn tổng quan về các nguyên tắc áp dụng trong nhóm các công ty FOSS liên quan đến việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân. Chính sách này thông báo cho bạn biết về việc chúng tôi sử dụng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi thu thập trực tiếp từ bạn hoặc gián tiếp thông qua các nhà cung cấp dữ liệu bên thứ ba. 

 

Hủy Đăng ký

Nếu bạn muốn hủy đăng ký, bạn có thể thực hiện bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký ở cuối bất kỳ email nào mà chúng tôi gửi. Bạn cũng có thể rút lại sự chấp thuận của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ www.fossanalytics.com/unsubscribe. Điều này sẽ bao gồm việc rút lại sự chấp thuận đối với các đối tác tin cậy của FOSS đã được chia sẻ dữ liệu.

 

 

 

 

back to top icon
The content is hosted on YouTube.com (Third Party). By showing the content you accept the use of Marketing Cookies on Fossanalytics.com. You can change the settings anytime. To learn more, visit our Cookie Policy.