MENU

BactoScan™ FC+

Analizator BactoScan™ FC+ liczy pojedyncze komórki bakterii w mleku surowym. Ponieważ analizator BactoScan™ przedstawia wynik analizy w ciągu zaledwie kilku minut, urządzenie to umożliwia rolnikom oraz laboratoriom mleczarskim wdrażanie szybkich działań w celu zachowania i poprawy jakości mleka.

Value Icon

Wartość

Wydajność na poziomie do 200 próbek w ciągu godziny oraz zgodność z normami ISO/IDF i FDA/NCIMS pozwala odpowiedzieć na potrzeby klientów w zakresie szybkiego dostępu do pewnych danych.
Sample Icon

Typ próbki

Mleko surowe (krowie, kozie, owcze, bawole)
Parameter Icon

Parametry

Zliczanie pojedynczych bakterii (ang. individual bacteria count - IBC).

85% profesjonalistów pracujących z mlekiem surowym wykorzystuje analizator BactoScan™ FC+ do szybkiej analizy zawartości bakterii. Czy chcesz do nich dołączyć?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami, by porozmawiać o potencjalnych korzyściach dla twojej działalności, bez żadnych zobowiązań. Poproś o ofertę Porozmawiajmy

Cechy

 • Wyznaczamy normy w branży

  Rozwiązania firmy FOSS do analizy mleka surowego są zgodne z normami IDF/ISO oraz ICAR. BactoScan™ FC+ to jedyna szybka metoda analityczna do oznaczania ilości bakterii w mleku, która posiada certyfikat EURL/ Microval w Europie oraz NCIMS/ FDA w USA. Wszechstronne oprogramowanie, w połączeniu z Dobrą Praktyką Laboratoryjną oraz narzędziami standaryzacyjnymi, pozwala monitorować pracę urządzenia.

 • Łatwa obsługa odczynników

  Specjalny system dozowania odczynników umożliwia łatwą, bezpieczną i bardzo szybką pracę przy minimalnym zaangażowaniu operatora. Niskie zużycie odczynników i mała ilość odpadów przyczyniają się do ochrony środowiska. Proces wewnętrznej filtracji odczynników oszczędza czas oraz eliminuje ryzyko skażenia. 

 • FOSS Integrator

  FOSS Integrator to platforma oprogramowania pozwalająca na współpracę z innymi rozwiązaniami FOSS do analizy mleka. Dzięki niej, na przestrzeni całego laboratorium można korzystać z tego samego interfejsu użytkownika, podajników, czytników kodów, itp. Ułatwia to szkolenie personelu oraz usprawnia obsługę danych, przenoszenie ich oraz archiwizację. Współdzielone oprogramowanie daje elastyczność pracy w laboratorium. Funkcja wyszukiwania kontekstowego w oprogramowaniu FOSS Integrator zapewnia szybki i łatwy dostęp do rozwiązań i odpowiedzi, a także jest idealnym narzędziem w peocedyrach zapewniania jakości.

 • Oprogramowanie Mosaic™

  Mosaic to darmowe oprogramowanie sieciowe dla analizatorów FOSS BactoScan™ oraz CombiFoss™ . Umożliwia monitorowanie oraz konfigurację wielu urządzeń za pomocą jednego komputera,  co eliminuje koszt związany z posiadaniem wielu instalacji, a także znacznie ułatwia i przyśpiesza wykonywanie codziennych zadań , jak np. aktualizacje kalibracji. W razie potrzeby oprogramowanie Mosaic zapewnia ekspertom Foss dostęp do danych niezbędnych do udzielenia zdalnego wsparcia przez Internet.

Specyfikacja techniczna

Charakterystyka działania
Powtarzalność*  
Zakres (IBC/μl)

SR (jednostki log)

Typowa wartość SR (jednostki log)
10 – 50 0,07 0,06
51-200 0,05 0,04
> 200
0,04
0,02
Odtwarzalność* (pomiędzy urządzeniami):
   
Zakres (IBC/μl)
SR (jednostki log) Typowa wartość SR (jednostki log)
10 – 50 0,11 0,08
51 - 200 0,07 0,06
> 200 0,06 0,04

Błąd przenoszenia < 0,5 % (bez kompensacji)
Współczynnik roboczy Standard 300, (opcjonalnie: 95, 600 i 1200)
Dokładność Przeciętnie Sy.x < 0.25 w całym zakresie pomiaru
Metoda referencyjna standardowa metoda płytkowa (SPC) (IDF Standard 100B:1991)
Dane aplikacji
Wydajność BactoScan FC+:
Modele; 65H, 130H, 200H = odpowiednio 65, 130, 200 próbek na godzinę
BactoScan™ FC+ Semiautomatic dostępny jest tylko w wariancie obsługującym 65 próbek na godzinę. 
Ta wersja nie jest wyposażona w podajnik i mieszadło.

 
Czas analizy
9 minut
Objętość próbki Ok 4,5 ml
Temperatura próbki 2 – 42°C (35,6 - 107,6 F)
Jakość próbki
Mleko surowe o normalnym składzie i dobrej jakości. Niekonserwowana lub konserwowana azidiolem.

 
Normy 

Analizator BactoScan™ FC+ posiada oznakowanie CE i jest zgodny z następującymi dyrektywami i regulacjami:
• Dyrektywa EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) 2004/108/EC 
• Dyrektywa LVD (dyrektywa dotycząca niskiego napięcia) 2006/95/WE
• Dyrektywa 2006/42/WE w sprawie maszyn 
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
• Dyrektywa WEEE 2002/96/WE
• Dyrektywa w sprawie opakowań oraz odpadów opakowaniowych (94/62/WE)
• Dyrektywa REACH 1907/2006/EC

Technologia BactoScan™ FC+ posiada następujące certyfikaty:
EURL/Microval (EUR)
FDA/NCIMS (USA)
• ISO/IDF  i AOAC
• Oraz normy lokalne, w tym: Niemcy: Bundesanstalt für Milchforshung, Francja: Ceca Lait.

Bakterie w mleku - dawniej i dziś

Próbka mleka surowego wygląda obecnie identycznie jak 30, czy 40 lat temu. Jednakże, dzisiejsze próbki mleka zawierają znacznie mniej bakterii.

Broszury i karty danych technicznych

Firmy, które już korzystają z tej technologii: